Aktuality

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Aktuality


Pozvánka na svod Zbraslav u Rosic

Vzhledem ke stále trvajícím problémům ohledně pandemie koronaviru , není možnézajistit účast nominovaných zahraničních rozhodčích ani na letní výstavu. která se měla konat 11.7.2020 ve Zbraslavi. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o zrušení této výstavy.Protože však musíme zajistit chovatelský servis členům a vzhledem k nekonání žádných psích výstav není možno naplnit podmínky Organizačního řádu ohledně článku II. Bulterier bod 2. a Miniaturní bulterier bod 2. Podmínky pro zařazení do chovu, rozhodli jsme se uspořádat mimořádný uchovňovací svod psů, kde úspěšné absolvování tohoto svodu bude nahrazovat podmínky stanovené v tomto bodu. Pes bude na svodu posouzen podle dosavadní svodové karty a ke splnění podmínek chovnosti nesmí mít žádné vady, které jsou stanovené jako vyřazující z chovu. Tímto rozhodnutím se mění výše uvedené body Organizačního řádu a to do odvolání. Pro splnění podmínek zařazení do chovu pro bulteriery i miniaturní bulteriery platí to, že by se tohoto svodu měli zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu, dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu.


Výbor KABTZápis ze schůze výboru ze dne 3.6.2020

Dne 3.6.2020 proběhla online schůze výboru , na které bylo projednáno toto:

Vzhledem ke stále trvajícím problémům ohledně pandemie koronaviru , není možnézajistit účast nominovaných zahraničních rozhodčích ani na letní výstavu. která se měla konat 11.7.2020 ve Zbraslavi. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o zrušení této výstavy.Protože však musíme zajistit chovatelský servis členům a vzhledem k nekonání žádných psích výstav není možno naplnit podmínky Organizačního řádu ohledně článku II. Bulterier bod 2. a Miniaturní bulterier bod 2. Podmínky pro zařazení do chovu, rozhodli jsme se uspořádat mimořádný uchovňovací svod psů, kde úspěšné absolvování tohoto svodu bude nahrazovat podmínky stanovené v tomto bodu. Pes bude na svodu posouzen podle dosavadní svodové karty a ke splnění podmínek chovnosti nesmí mít žádné vady, které jsou stanovené jako vyřazující z chovu. Tímto rozhodnutím se mění výše uvedené body Organizačního řádu a to do odvolání. Pro splnění podmínek zařazení do chovu pro bulteriery i miniaturní bulteriery platí to, že by se tohoto svodu měli zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu, dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu.

Zapsala : Petra Fišerová


Upozornění: ČMKJ pí.Šestáková má dovolenou od 2.6. do 16.6.2020


Přihláška na Uchovňovací svod Zbraslav u Rosic 11.7.2020


Vážení členové,

vzhledem k nejisté situaci kolem Covid 19 jsme my, členové výboru KABT, museli učinit nové rozhodnutí.
Není možné uspořádat výstavu ani v červenci, neboť nemáme jistotu, že se nominovaní rozhodčí nakonec dostaví, jelikož jsou ze zemí, kde by pravděpodobně museli  po návratu z České republiky do karantény. Samotní rozhodčí zatím svou účast z objektivních důvodů neslíbili.
Klub je povinen zajistit členům chovatelský servis. 
Dne 11.7.2020 proběhne ve Zbraslavi u Rosic v areálu MSKS místo výstavy mimořádný - tzv. "UCHOVŇOVACÍ SVOD". Předpokládáme vyšší účast, takže zajistíme dva rozhodčí a dva kruhy. Přihlášky budou na webu klubu a budou se zasílat na mailovou adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na každého psa je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Platba proběhne na místě. Cena pro člena klubu je 500 korun a pro nečlena klubu 1000 korun. Lze se přihlásit i na místě za jednotnou cenu 1000 korun.
UCHOVŇOVACÍ SVOD  -   svod by měl absolvovat každý, kdo chce uchovnit svého psa či fenu, neboť tento svod nahrazuje povinnou výstavu. Svodu by se měli  zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu,  dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu. Absolvováním tohoto uchovňovacího svodu si můžete splnit podmínky k chovnosti.


Výborová schůze č.2/2020


Vzhledem k rozhodnutím vlády o zákazu konání veřejných akcí se Speciální a klubová výstava, která se měla konat 16.5.2020 v Choceradech, oficiálně ruší. Co se týče zaplacených poplatků za přihlášky je možno je přesunout na další konané výstavy, nebo požádat o vrácení poplatku. Pokud chcete poplatek vrátit musíte o to požádat písemně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte jméno a doklad o zaplacení poplatku případně podrobnosti o platbě. Pokud si nepožádáte, bude poplatek automaticky považován za platbu na další výstavu. O platnosti dalších výstav bude rozhodnuto před termínem jejich konání aktuálně podle dalších rozhodnutí vlády ČR.

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA SVOD DO CHOCERAD
(součastně funkční s přihláškou ke stažení v sekci "DOKUMENTY KE STAŽENÍ)


PROPOZICE NA SV KABT CHOCERADY 16.05.2020

Vážení členové klubu a  vystavovatelé.
Podařilo se nám vykomunikovat s laboratoří Laboklin, že by na naší jarní výstavě  zájemcům o genetické testy  odebrali stěry na geneticky přenosné nemoci u bulteriera a mini bulteriéra. Žádáme o Vaši zpětnou vazbu pro zmíněnou laboratoř, zda je o tuto službu zájem, abychom mohli doladit detaily.

Laboratoř nabízi jak finančně zvýhodněné balíčky testů, tak i samostatné testy na jednotlivé nemoci. Brzy budeme mít k dospozici i ceník těchto služeb.

Dále prosíme všechny, aby se vyjádřili, zda by měli zájem o vyšetření srdce dopplerem a o sonografické vyšetření ledvin. Zvažujeme možnost oslovit akreditovaného veterináře (kardiologa) , zdy ba nám v květnu v Choceradech tato vyšetření udělal. 

Jak laboratoř  tak kardiologa můžeme obejdnat pouze při určitém minimálním počtu zájemců.

Organizační tým výstav KABT

V případě zájmu kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Redakční rada KABT by ráda upozornila o možnosti zveřejnění inzerce v Ročence 2020. Zájemnci o placenou inzerci mohou poslat příspěvky na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme chovatele, že platí pravidlo pro ruční dopisování psa v Krycím listě. Při změně krycího psa je třeba požádat písemně (emailem) poradkyni chovu o schválení nového krycího psa. Poradkyně chovu, pokud psa schválí, pošle obratem email o schválení. Tuto zprávu je třeba vytisknout a přiložit k přihlášce k zápisu vrhu štěňat a ke krycímu listu (část CD), a to celé poslat na plemennou knihu do 28. dnů po narození štěňat.
Při žádosti o krytí zahraničním psem je nutno přiložit kopii rodokmenu psa s potvrzenou chovností, nebo kopii rodokmenu jeho potomků.

Upozorňujeme všechny chovatele, že nakrytí feny bez platného krycího listu je porušením organizačního řádu a chovatel se vystavuje riziku, že štěňata neobdrží průkazy původu.

Dále, kdo nakryje fenu bez platného krycího listu, je povinen automaticky provést genetický test paternity, aby štěňata mohla dostat zápisová čísla a také rodokmen. Totéž platí, pokud bude přihláška vrhu zaslána na ČMKJ po 3 měsících stáří štěňat.


Výborová schůze č.1/2020


Vážení vystavovatelé,
do soutěže TOP Bull zasílejte zpracované podklady na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do konce února 2020, podklady budou obsahovat dosažené tituly, počet bodů, počet výstav a fotografii psa (nejlépe ve výstavním postoji a takovou, která ještě nebyla uveřejněna). Výsledky budou uveřejněny na stránkách klubu a slavnostní předávání cen se uskuteční při jarní klubové výstavě KABT.


Přihláška na svod KABT při DUO CACIB Brno  1.2.2020

  

Zájemci se hlaste na klubový mail   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.OZNÁMENÍ PRO CHOVATELE

Prosím všechny chovatele, kteří zasílají dokumenty (rodokmeny, testy, hlášení vrhu, krytí atd.) poštou poradci chovu, ať vše také zasílají ofocené na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji. Zezulová Jitka


Výsledky KV KABT Chocerady 21.09.2019


Obsazeni tříd KV KABT Chocerady 21.09.2019

 
 


Vážení členové, blíží se posledni uzávěrka na Klubovou výstavu v Choceradech a to již zítra 6.9.2019 !!! 

Vážení členové ,  upozorňujeme na psa miniaturniho bullteriéra DEBULLY SHOOTING STAR (pocházejícího z Irska). Momentálně probíhá vyšetřování KC ohledně původu u a identity tohoto psa (původní matka neznámá a matka uvedená v rodokmenu  není pravá), proto žádáme všechny chovatele, aby prozatím nepoužívali do chovu psy, kteří mají tohoto psa v rodokmenu, protože byla oficiálně potvrzená nepravost  rodiče v jeho rodokmenu a zatím přesně nevíme jaký dopad to bude mít na jeho potomky, další generace a jejich  rodokmeny. 

Oznamujeme členům, že je již možnost registrace přihlášek na KV KABT v Choceradech na portále https://www.dogoffice.cz/

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2019
Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na členskou schůzi. Místo konání
bude Klub Lávka Chocerady a to dne 21.09.2019 po ukončení výstavy a uklizení kruhů a stanů, tj. cca od 18:00 hodin
(prezence bude oznámena 30 minut před zahájením schůze).
 
Program ČLSCH:
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Zprávy výboru klubu o činnosti klubu (předsedkyně, ekonom, poradce chovu)
3. Zpráva dozorčí rady
4. Doplňující volby kooptované členky DR.
5. Návrhy členů
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Ukončení schůze
 
Návrhy na ČLSCH 2019 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (uzávěrka je 7.9.2019)

Závěrečné hodnocení KV KABT 6.7.2019 Zbraslav u Rosic - anglický text.

Vážení vystavovatelé,

v průběhu konání výstavy bude MVDr. Michal Čáp opět posuzovat patelly, a to od 10:00 do 13:00 hod. Zájemci, prosím, hlašte se dopředu na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu zprávy napište Patelly a v emailu uvádějte jméno pejska, číslo zápisu a jméno majitele.


Vážení členové, výbor KABT Vás zve na podzimní KV, která se koná v sobotu 21.09.2019 v Choceradech. Během výstavy bude probíhat vyšetření patelly. Po výstavě cca v 18.00hod se bude konat ČLSCH KABT. Těšíme se na Vaši účast. 
PŘIHLÁŠKA na Svod - Chocerady 21.09.2019     Propozice na KV KABT 21.9.2019 Chocerady   

PřipomínámeNávrhy na ČLSCH 2019 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Připomínáme všem začínajícím i stávajícím chovatelům VZORNÍK BAREV BULL TERRIERA


 

KV KABT 06.07.2019 Zbraslav u Rosic - Výsledky


Obsazení  kruhů na KV KABT Zbraslav u Rosic 6.7.2019


Vážení členové, blíží se II. uzávěrka na Klubovou výstavu a to 25.6.2019!!!PřipomínámeNávrhy na ČLSCH 2019 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Poděkování sponzorům.

Výbor KABT velice děkuje generálnímu partneru - firmě YOGGIES za sponzoring na naší Speciální výstavě konané 12.5.2019 na Babyloně. Jsme šťastní za takového spolehlivého a profesionálního partnera a věříme v další spolupráci.

Další velké poděkování patří ostatním sponzorům, kteří věnovali dárky do charitativní tomboly,  jejíž výtěžek byl věnován na podporu nadace Bulíci v nouzi.

Dobrodinci jsou tito:

Obec Česká Kubice

SDH Spálenec

Chovatelské potřeby Herbrik

Emann

Canis Bull

Krmiva Černý

Vetamix

BullPet

Keramika Barbora Kamínková

Bára Trantinová

Michaela Sovová

Jaro Čupka

Horizon Cargo

Lucie Žákovská

Vendula Hradecká

Zuzana Kopačková

Děkujeme i super fotografce Vlaďce Placatkové, která nejen nafotila naši akci, ale rovněž věnovala výtěžek na podporu nadaci Bulíci v nouzi.

Děkujeme za profesionální přístup a krásné fotky.

Bylo vybráno  26550,- Kč, které byly předány patronce nadace Bulíci v nouzi - Kateřině Kašparové.

Dík patří i těm, co si zakoupili losy a pomohli svým příspěvkem potřebným.

https://www.zonerama.com/vladkaplacatkova/Album/5298883


Propozice na KV KABT - 6.7.2019 Zbraslav u Rosic


SV KABT 11.5.2019 Babylon - Výsledky


Obsazení kruhů Babylon
 


Vážení členové, blíží se uzávěrka na Speciální výstavu na Babyloně a to 28.4.2019!!!


Babylon - program výstavy
         Babylon - program Trophy Show


Vážení členové, blíží se první uzávěrka na Speciální výstavu na Babyloně a to 19.4.2019!!!


Upozornění pro zájemce o ubytování při SV na Babyloně. Veškeré ubytovaci kapacity jsou již v kempu obsazeny. Dále je možné se ubytovat v nedaleké Ubytovně Praha, kde nabízejí kapacitu 100 lůžek. A dále na Pesionu Magda. Obě zařízení jsou vzdálené cca 1.5km od místa výstavy .

https://www.facebook.com/ubytovnaprahababylon/posts/1883626931747095

http://ubytovnababylon.cz/kontakt/ 

https://www.pensionmagda.cz/informace-cz-0.html


PŘEHLED LOVECKÝCH ZKOUŠEK NA ROK 2019


PLAKÁT (pdf)  POZVÁNKA  INVITATION

SPONZOŘI AKCE BULLTERRIER VÍKEND BABYLON       -       EMAN


V případě zájmu nás kontaktujte do 1.2.2019 na email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Připomínáme všem začínajícím i stávajícím chovatelům VZORNÍK BAREV BULL TERRIERA


Vážení členové, připomínáme, že uzávěrka 1. Ročenky KABT je 31.3.2019


POZVÁNKA NA JARNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KABT BABYLON 2019


Přihláška na svod Brno 2019


S velkou lítostí oznamujeme, že dne 21. 12. 2018 ve věku 68 let zemřel dlouholetý chovatel, člen a bývalý předseda klubu

pan MVDr Petr Daněk CSc

Upřímnou soustrast celé rodině a všem blízkým.


 Členství 2019

Vážení členové,
pro prodloužení svého členství nebo pro přihlášení nového člena, je od roku 2019 nutné použít pouze online formulář pro registraci. Tu najdete na adrese http://kabt.sblizeni.cz/.
Je to z důvodu platnosti nového zákona  GDPR. Uvedená přihláška obsahuje informace potřebné ke členství v KABT.  
 

Vážení členové, na letošní prestižní výstavu Leidenu v Holandsku nebyl nominován žádný tým z důvodu nízkého zájmu.


Dobrý den,

děkujeme Firmě Yoggies za sponzorský dar ve formě dárků pro vystavovatele a pro vítěze tříd od 1. do 4. místa. Jako vždy se jednalo o profesionální přístup ze strany sponzora. Tato výstava proběhla  15.09.2018 a počasí nám přálo. Účast byla hojná, výstavy se zúčastnilo 188 psů, včetně 61 minibulteriérů. Při výstavě se rovněž konala bonitace bulteriérů, které se zúčastnilo 49 jedinců. Předvádělo se ve třech kruzích. Standartní bulteriéři kruh 1, mini - bulteriéři kruh 2. Ve třetím kruhu svod. Výstava se konala do pozdních odpoledních hodin.Výrobky firmy Yoggies se stávají velmi oblíbeným krmivem bulteriérů to jak standartních, tak i mini - bulteriérů. Vzorečky velmi chutnaly a jsme rádi, že můžeme tak kvalitní a chutné krmivo doporučovat.

Těšíme se na další spolupráci a klub je pyšný, že s takovým sponzorem spolupracuje. Děkujeme.


KABT děkujeme sponzorům, kteří přispěli dárečky na výstavu konanou 15.9.2018 v Choceradech.

Canis Bull za dárky pro vystavovatele.

Soně Stančíkové za dárky věnované do soutěže „Dítě a pes“

Petře Honsové za dárky pro vítěze a rozhodčí. (Bullpet)

Michaele Dubové za upečení koláčů pro vítěze.

Janě Šlesárové za dárek pro BOJ

Lucii Žákovské za dárky pro vystavovatele


15.09.2018 KV Lávka Chocerady

Program a rozpis KV Chocerady Klub Lávka podzim 2018

PřipomínámeNávrhy na ČLSCH 2018 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení členové, blíží se druhá uzávěrka na klubovou výstavu v Choceradech a to již v neděli 2.9.2018!!!

Prosíme členy KABT, aby si ZDE zkontrovali, zda dali souhlas se zveřejněním osobních údajů, zaslaný informačním emailem.

Prosíme všechny chovatele, kteří zasílají originál testy poradci chovu, také o zaslání daných testů v kopii na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V záhlaví tohoto webu najdete nově Online přihlášení do KABT /online členská přihláška/ Jiné přihlášení než online nebude dále možné. Je tam zakomponovaný souhlas GDPR.POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2018
Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na členskou schůzi. Místo konání
bude Klub Lávka Chocerady a to dne 16.09.2017 od 10:00 hodin (prezence začíná od 9:00).
Všichni členové KABT jste srdečně zváni a těšíme se na hojnou účast.
Program ČLSCH:
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Zprávy výboru klubu o činnosti klubu (předsedkyně, ekonom, poradce chovu)
3. Zpráva dozorčí rady
4. Doplňující volby kooptovaných členu.
5. Návrhy členů
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Ukončení schůze
Návrhy na ČLSCH 2018 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 
Vážení členové, hledáme dva zapisovatele do kruhů na výstavu v Choceradech 15.9.2018. Znalost anglického jazyka je hlavním předpokladem a čitelné písmo. Hlásit se můžete ma klubový email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Vážení členové, ode dneška je možné se přihlásit na podzimní klubovku přes DOGOFFICE. Připomínám, že se lze přihlásit POUZE přes DOGOFFICE, přihláška na výstavu NENÍ totéž, co přihláška na svod. Dále oznamujeme, že se bude při výstavě vyšetřovat patella. (MVDr.Čáp Michal) Cena vyšetření 400Kč. Je třeba se včas přihlásit. Zájemci se mohou hlásit u paní Kateřiny Šotolové. Do předmětu zprávy napište Patelly a v emailu uvádějte jméno pejska, číslo zápisu a jméno majitele.