Jak se přihlásit do klubu?

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Jak se přihlásit do klubu?

Aneb jak se stát členem KABT.

 

Zaplatit roční členský příspěvek 400,- Kč + zápisné 100,- Kč

číslo účtu: 157469587/0600
variabilní symbol: 555

pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je:

 

Klub Anglického Bull Terriera
Jungmannova 25
115 25 Praha 1


v záhlavi webu klik na Online Členská přihláška

 

Originál dokladu o platbě si uschovejte – slouží jako doklad o členství.

Pro stávající členy je termín odeslání platby i karty do 31.1. – při pozdější platbě bude požadována částka jako od nových členů.