Klubové poplatky

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Klubové poplatky

Plaťte složenkou nebo bezhotovostně.

Pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je:

Klub Anglického Bull Terriera
Jungmannova 25
115 25 Praha 1

Kopii dokladu o zaplacení zašlete spolu s vyplněnou registrační kartou na adresu ekonoma klubu.

Členství vzniká odevzdáním vyplněné REGISTRAČNÍ KARTY a zaplacením ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU.

Doklad o zaplacení slouží jako doklad o členství - uschovejte.

Bankovní spojení (číslo účtu): 157469587/0600

Variabilní symboly pro jednotlivé peněžní operace:

Krycí list (expresní): 115

Poplatek za svod: 222

Výstavní poplatek: 444

Inzerce: 333

Členský příspěvek: 555

Barvářské zkoušky: 600

Poplatek za vystavení krycího listu standard: zdarma

expres: 500 Kč - hradí majitel feny

Poplatek za chovný svod:

200 Kč – člen klubu

500 Kč – nečlen

500 Kč – nepřihlášený předem, hotově

Veškeré platby plaťte výhradně na účet klubu.

Ve věci členských záležitostí se obracejte na ekonomku klubu paní Petru Fišerovou.