Klubové poplatky

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Klubové poplatky

Plaťte složenkou nebo bezhotovostně.

 

Pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je:

Klub Anglického Bull Terriera
Jungmannova 25
115 25 Praha 1

 

 

Členství vzniká odesláním vyplněné online Přihlášky do KABT a zaplacením ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU.

 

Originál doklad o zaplacení slouží jako doklad o členství - uschovejte.

 

Bankovní spojení (číslo účtu): 157469587/0600

 

Variabilní symboly pro jednotlivé peněžní operace:

 

 

Krycí list (expresní): 115

Poplatek za svod: 222  Poplatek platit pouze na místě konaného svodu

Výstavní poplatek: 444

Inzerce: 333

Členský příspěvek: 555 - K prodloužení členství je třeba opětovně vyplňit Online Členskou přihlášku Originál dokladu o platbě si uschovejte – slouží jako doklad o členství. Kopii dokladu přiložte k Online Členské přihlášce

Barvářské zkoušky: 600

Aministrativní poplatek za porušení OŘ - 666 

 
IBAN: CZ45 0600 0000 0001 5746 9587 SWIFT kód BIC : AGBACZPP

 

Poplatek za vystavení krycího listu standard: zdarma

expres KL: 500 Kč - hradí majitel feny

 

Poplatek za chovný svod:

200 Kč – člen klubu

500 Kč – nečlen

500 Kč – nepřihlášený předem, hotově

 

Veškeré platby (kromě svodu) plaťte výhradně na účet klubu.

Ve věci členských záležitostí se obracejte na ekonomku klubu paní Petru Fišerovou.