Členství v KABT

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Členství v KABT

Klubové poplatky

Členství vzniká odevzdáním vyplněné REGISTRAČNÍ KARTY a zaplacením ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU.

Plaťte složenkou nebo bezhotovostně.

Členský příspěvek je pro nové členy 500,- Kč,

pro členy stávající 400,- Kč, splatnost vždy k poslednímu lednu.

V případě pozdní platby bude také připočteno zápisné 100 Kč.

Kopii dokladu o zaplacení zašlete spolu s vyplněnou registrační kartou na adresu ekonoma klubu:

Petra Fišerová

Tyršova 119

387 11 Katovice

Pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je:

Klub Anglického Bull Terriera

Jungmannova 25

115 25 Praha 1

Kopii posledního dílu složenky, či kopii bankovního převodu, zašlete spolu s vyplněnou a podepsanou registrační kartou do 31. 1. 2017 na adresu paní Petry Fišerové - ekonoma klubu. Členství vzniká odevzdáním vyplněné registrační karty a zaplacením členského příspěvku. Doklad o zaplacení slouží jako doklad o členství - uschovejte. Na uvedený e-mail v registrační kartě Vám bude zasláno potvrzení o členství spolu s registračním číslem, které bude sloužit pro další Vaše platby jako specifický symbol.

Ve věcech členských záležitostí se obracejte na ekonomku klubu paní Petru Fišerovou.

Bankovní spojení (číslo účtu): 157469587/0600

Variabilní symbol pro peněžní operaci:

Členský příspěvek 555

Registrační karta ke stažení zde: Registrační členská karta 2017.pdf