8.6.2002 Mezinárodní výstava psů Praha

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Rozhodčí: MVDr. Věra KREJČÍ


PSI - TŘÍDA MLADÝCH

ARON LOVELY BOY GABRIAYLLARON *5.3.2001 CAJC

o: Lamborghini Daidalos maj.: Mrkvička Jiří

m: Aylla Whiteway Anmajoon chov.: Krütznerová Gabriela

BERRY LHOTECKÝ BULL *29.7.2001 VÝBORNÝ 2

o: maj.: Bublová Sandra

m: chov.:

HAKSI ZE ZLATÉHO ANTONÍČKU *3.9.2001 VÝBORNÝ 3

o: maj.: Jiřička David

m: chov.: Grof Viktor

INTEGRATIS TROJSKÝ KŮŇ *7.9.2001 VELMI DOBRÝ

o: Fidzhit maj.: Musil Marek

m: Aneta Kaiserov Dvor chov.: MVDr. Mülerová Simona

PSI - MEZITŘÍDA

ALEXANDROS UNION TROJSKÝ KŮŇ *11.7.2000 CAC, CACIB

o: Warior's Donald Duck at Guerra maj.: MVDr. Müllerová Simona

m: Medea Trojský kůň chov.: MVDr. Müllerová Simona

AISON TROJSKÝ KŮŇ *11.7.2000 VÝBORNÝ 2

o: Warior's Donald Duck at Guerra maj.: Kolář Karel

m: Medea Trojský kůň chov.: MVDr. Mülerová Simona

PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ

ARNOLD POWER TERIBLE LOVELY *20.2.2000 CAC, R.CACIB

o: maj.: MVDr. Pirochová Olga

m: chov.: MVDr. Pirochová Olga

ISER LOHN ARGIOPE *27.5.1997 R.CAC

o: maj.: Michal Martin

m: chov.:

ROBIN HOOD DAIDALOS *24.10.2000 VÝBORNÝ 3

o: Knucklehead Huggermugger maj.: Grof Viktor

m: Lollipop Daidalos chov.: Šaldová Kateřina

FLINSTONE Z LODICE *25.6.1998 VELMI DOBRÝ 4

o: maj.: Zvolský Petr

m: chov.: Broukal Petr

FENY - TŘÍDA MLADÝCH

AINY JAS - VER *17.3.2001 CAJC, BOB

o: Jagger Pajar maj.: Selinger Jaroslav

m: Linda Pajar chov.: Selinger Jaroslav

PETT PAJAR *31.3.2001 VÝBORNÁ 2

o: Jagger Pajar maj.: Pavel Jaroslav

m: Kelly Pajar chov.: Pavel Jaroslav

ATILLA BENJAMIN QUEST *4.6.2001 VÝBORNÁ 3

o: Billy Vandi maj.: Mgr. Lormanová Marcela

m: Ambra u Královského potoka chov.: Tuháčková Alena

FORMICA TROJSKÝ KŮŇ *15.4.2001 VELMI DOBRÁ 4

o: Orestes Trojský kůň maj.: MVDr. Müllerová Simona

m: Warior's Cher Lady chov.: MVDr. Müllerová Simona

FENY - MEZITŘÍDA

ARHA JAS - VER *17.3.2001 CAC

o: Jagger Pajar maj.: Selinger Jaroslav

m: Linda Pajar chov.: Selinger Jaroslav

CHIQUITITA Z LODICE *29.10.2000 VELMI DOBRÁ 2

o: Billy Vandi maj.: Zvolský Pavel

m: Grasshopper z Lodice chov.: Broukal Petr

FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ

NONA PAJAR *19.7.2000 CAC, CACIB

o: Jagger Pajar maj.: manželé Havlíkovi

m: Sharon Pajar chov.: Sharon Pajar

MARSHMALLOW DAIDALOS *7.2.2000 R.CAC

o: maj.: Šaldová Kateřina

m: chov.: Šaldová Kateřina

CINDY BÍLÁ PACKA *3.3.2000 VELMI DOBRÁ 3

o: maj.: Kočandrlová Eva

m: chov.: