21-22.9.2002 11. Moravskoslezská národní výstava psů

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

rozhodčí: Dagmar POLÁKOVÁ

PSI - DOROST

VIV QUICK DAIDALOS *19.3.2002 NADĚJNÝ

o: Lamorghini Daidalos maj.: Matulíková Bohdana

m: Marshmallow Daidalos chov.: Šaldová Kateřina

PSI - TŘÍDA MLADÝCH

BRET LHOTECKÝ BULL *29.7.2001 VÝBORNÝ 1, CAJC

o: Warior's Donald Duck at Guerra maj.: Nikel Jaroslav

m: Black Lady Phyton chov.: Vosáhlo jaroslav

BOB SLOCUM ULI-BULL *1.8.2001 VÝBORNÝ 2

o: Kevin Pajar maj.: Nevařil Petr

m: Amina Uli-Bull chov.: Prajzlerová Alena

LEX TROJSKÝ KŮŇ *7.12.2001 VELMI DOBRÝ 3

o: Fidzhit maj.: Gruber Milan

m: Héra Excalibur chov.: MVDr. Müllerová Simona

HAKSI ZE ZLATÉHO ANTONÍČKU *3.9.2001 VELMI DOBRÝ 4

o: Jagger Pajar maj.: Jiřička David

m: Cerri ze Zlatého Antoníčku chov.: Grof Viktor

AKBAR ROBIT ANAH *22.10.2001 VELMI DOBRÝ

o: Lotus Jack Pajar maj.: Valentová Dagmar

m: Fantaghiro Daidalos chov.: MUDr. Skalka Radim

PSI - MEZITŘÍDA

BUBBLE POINT SCHDA-LINE *26.2.2001 VÝBORNÝ 1

o: Jagger Pajar maj.: Ing. Moravec Jaroslav

m: Adida Pip Schada-Line chov.: Ing. Fajkus Dalibor

PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ

LARY ATLANTIS-BOHEMIA *9.2.1999 VÝBORNÝ 1, CAC, NV, BOB

o: Remington Čechia Bull maj.: Balota Jiří

m: Hera Atlantis-Bohemia chov.: MVDr.Ohlídal Jiří

ISER LOHN ARGIOPE *27.5.1997 VÝBORNÝ 2, R.CAC

o: Quest Piangero maj.: Michal Martin

m: Vibra Music Alet chov.:

CYR BÍLÁ PACKA *3.3.2000 VÝBORNÝ 3

o: Autentic Terra Jordanum maj.: Skulina Petr

m: Astra Bílá Packa chov.: Skulina Petr

CID BÍLÁ PACKA *3.3.2000 VÝBORNÝ 4

o: Autentic Terra Jordanum maj.: Vepřek Jří

m: Astra Bílá Packa chov.: Skulina Petr

IRON MUZZLE WILD FÁMY *28.3.2000 VÝBORNÝ

o: Remington Čechia Bull maj.: Zezulová Jitka

m: Aneta Kaiserov Dvor chov.: Zezulová Jitka

HELL ANGEL HAMENTASHEN *18.5.2000 VELMI DOBRÝ

o: Sedrik Čechia Bull maj.: Žák Dalibor

m: Gleaming Light Black Hillside chov.: Urban Petr

PSI – TŘÍDA PRACOVNÍ

XAVIÉR TROJSKÝ KŮŇ *17.12.1999 VÝBORNÝ 1, CAC

o: Orfeus Trojský kůň maj.: Trávníková Lenka

m: Cicatrix Trojský kůň chov.: MVDr. Müllerová Simona

NUGET ATLANTIS-BOHEMIA *26.4.2000 VELMI DOBRÝ 2

o: Jagger Pajar maj.: Urban Petr

m: Gerta Atlantis-Bohemia chov.: MVDr. Ohlídal Jiří

FENY - TŘÍDA DOROSTU

MYSTICA TROJSKÝ KŮŇ *28.1.2002 VELMI NADĚJNÁ 1

o: Opifer Trojský kůň maj.: MVDr. Müllerová Simona

m: Sarah od Jackoviča chov.: MVDr. Müllerová Simona

IRIS DANJA *6.3.2002 NADĚJNÁ 2

o: Lotus Jack Pajar maj.: Horňáková Markéta

m: Dora Danja chov.: MVDr. Daněk Petr

ARYA MORAVSKÉ SLUNCE *23.11.2001 NADĚJNÁ

o: Fidzhit maj.: Jeřábek Jaroslav

m: Xena Trojský kůň chov.: Frank Vlastimil

FENY - TŘÍDA MLADÝCH

EIMY OD LABUTÍHO JEZÍRKA *4.9.2001 VÝBORNÁ 1

o: Imperátor Bitevní pes maj.: Smržová Markéta

m: Brenda u Velkého rybníka chov.: Sedláčková Pavlína

CHATTI TROJSKÝ KŮŇ *23.8.2001 VÝBORNÁ 2

o: Warior's Donald Duck at Guerra maj.: Wojnar Richard

m: Iron Lady Excalibur chov.: MVDr. Müllerová Simona

JORDANELLA TROJSKÝ KŮŇ *1.9.2001 VELMI DOBRÁ 3

o: Black Babyka maj.: Ing. Pajtl Martin

m: Garrya Trojský kůň chov.: MVDr. Müllerová Simona

AKITA BUTOVICKÁ LOUKA *3.6.2001 VELMI DOBRÁ 4

o: Tálos Trojský kůň maj.: Ing. Šustek Petr

m: Folly Adri chov.: Janošek Aleš

FENY - MEZITŘÍDA

MONKEY BUSINESS WILD FÁMY *24.4.2001 VÝBORNÁ 1

o: Quin Trojský kůň maj.: Zezulová Jitka

m: Brigitte Nielsen Wild Fámy chov.: Zezulová Jitka

FORMICA TROJSKÝ KŮŇ *15.4.2001 VELMI DOBRÁ

o: Orestes Trojský kůň maj.: MVDr. Müllerová Simona

m: Warior's Trojský kůň chov.: MVDr. Müllerová Simona

FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ

LADA ATLANTIS-BOHEMIA *9.2.1999 VÝBORNÁ 1,CAC

o: Remington Trojský kůň maj.: ing. Moravec Jaroslav

m: Hera Atlantis-Bohemia chov.: MVDr. Ohlídal Jiří

SALLY Z KRASOLESÍ *10.5.2001 VÝBORNÁ 2, R.CAC

o: Montgomery Bitevní pes maj.: Kůstka Lukáš

m: Iris z Krasolesí chov.: Musil Karel

BONA POD SKALICKÝM KAMENEM *9.6.1999 VÝBORNÁ 3

o: Kortigen Trojský kůň maj.: Linhartová Soňa

m: Artemis Bojovník chov.: Linhartová Soňa

ANOE FOUR QUICK LIZART *1.12.2000 VELMI DOBRÁ

o: Collin Hollow Trunk maj.: Přerovská Ivona

m: Evita Peron Wild Fámy chov.:

FENY - TŘÍDA PRACOVNÍ

CARDAMINE TROJSKÝ KŮŇ *23.9.2000 VÝBORNÁ 1, CAC, NV

o: Warior's Donald Duck at Guerra maj.: MVDr. Müllerová Simona

m: Rhis Trojský kůň chov.: MVDr. Müllerová Simona

HÉRA EXCALIBUR *30.6.1999 VÝBORNÁ 2, R.CAC

o: Collin Holow Trunk maj.: MVDr.Müllerová Simona

m: Estuary Excalibur chov.: Boháč Libor

FENIE ZLATÁ GRANDLE *26.6.2000 VÝBORNÁ 3

o: Orfeus Trojský kůň maj.: Šikula Aleš

m: Carin Zlatá Grandle chov.: Mičuda Zdeněk

XENA TROJSKÝ KŮŇ *17.12.1999 VELMI DOBRÁ 4

o: Orfeus Trojský kůň maj.: Frank Vlastimil

m: Cicatrix Trojský kůň chov.: MVDr.Müllerová Simona

FENY – TŘÍDA VÍTĚZŮ

CH. MARSHMALLOW DAIDALOS *7.2.2000 VÝBORNÁ 1, CAC

o: CH. Knucklehead Huggermugger maj.: Šaldová Kateřina

m: Muramixa Alet chov.: Šaldová Kateřina