Program KV Chocerady podzim 2018

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

P R O G R A M  D N E

8.30 – 9.30   přejímka psů

Od 10.00   posuzování psů v kruzích č. 1  a č. 2

 

KRUH// RING    1

Rozhodčí:  Sheril Goodwin

Bullterier / Bull Terrier                                                         Počet/Insum: 127

psi bullterier třída štěňat / male baby class                      1  -  3              3

feny bullterier třída štěňat / female baby class               52 - 54            3

Soutěž Nejlepší štěně              Competition Best baby

psi bullterier třída dorostu / male puppy class                 4   -  7             4

feny bullterier třída dorostu / female puppy class         55 -  61          7

 

Soutěž Nejlepší dorost              Competition Best puppy

feny bullterier třída veteránů / female veteran class   121  - 127        7

Vyhlášení Nejlepší veterán          BOV             Best of veteran

 

psi třída mladých / male junior class                                    8  -  25        18

psi mezitřída / male intermediate class                             26 -   35        10

psi třída otevřená / male open class                                  36 -   43          8

psi třída pracovní / male working class                              44 -   45          2

psi třída vítězů / male winner class                                     46  -  51          6

 

Vyhlášení Nejlepšího psa/ best  dog        male

 

…………………………………………………………………………………………………….

feny třída mladých / female junior class                           62  -  85          24

Vyhlášení nejlepšího mladého jedince  -  BOJ  -  competition Best of junior

feny mezitřída / female intermediate class                      86  -  103         18

feny třída otevřená / female open class                       104  -  114            11

feny třída pracovní / female working class                    115  -                1

Vyhlášení nejlepšího pracovního jedince   -        Competition Best working dog

feny třída vítězů / female winner class                             116  -  120          5

Vyhlášení  Nejlepší feny/ best female

 

Vyhlášení BOB, BOS                                          Competition  BOB and BOS

 

Soutěž  -  Nejlepší hlava                                     Competition Best head

Soutěž -  Nejlepší pohyb                                    Competition Best movement

……………………………………………………………………………………………………

KRUH/RING  2

Rozhodčí:  Maureen Ward

Miniaturní bullterier / Miniature Bull Terrier                    Pocet/Insum: 61      

psi minibull třída štěňat / male baby class                         128                 1

feny minibull třída štěňat / female baby class                   156 - 157      2        

Soutěž Nejlepší štěně              Competition Best baby

psi minibull třída dorostu / male puppy class                     129 - 137       9

feny minibull třída dorostu / female puppy class               158 - 162       5

Soutěž Nejlepší dorost              Competition Best puppy

psi minibull třída mladých / male junior class                     138 -  143       6

psi minibull mezitřída / male intermediate class                 144 -  146       3

psi minibull třída otevřená / male open class                     147 -  151       5

psi minibull třída pracovní / male working class                152                 1                                      

psi minibull třída vítězů / male winner class                      153 -  155         3

Vyhlášení Nejlepší pes     -              Best male

feny minibull třída mladých / female junior class                163 -   171     9

Vyhlášení nejlepšího mladého jedince  -  BOJ  - Competition Best of junior

feny minibull mezitřída / female intermediate class             172 -   179      8               feny minibull třída otevřená / female open class               180 -   185      6

feny minibull třída pracovní/ female working class              186                 1

feny minibull třída vítězů / female winner class                              187 -   188      2

Vyhlášení Nejlepší fena     -              Best  female

 

 

Vyhlášení BOB, BOS                                          Competition  BOB and BOS

Vyhlášení  BIS                                                     Competition  BIS

Soutěž  -  Nejlepší hlava                                     Competition Best head

Soutěž -  Nejlepší pohyb                                    Competition Best movement

Soutěž -  Dítě a pes                                           Competition  Child and a dog

 

Soutěž dítě a pes se zařadí operativně do kruhu č.2 po skončení posuzování.

 

Upozorňujeme vystavovatele, že souběžně s výstavou probíhá chovný svod, který bude umístěn v kruhu poblíž výstavních kruhů.Dále bude možné si nechat udělat vyšetření patelly od rána až do 13. hodin - místo bude zřejmě někde poblíž restaurace.  Na požádání lze provést vyšetření BAER testu bez narkozy, zájemci se mohou hlásit v průběhu výstavy u MVDr Pacltové, která vystavuje v kruhu číslo 2 a bude k dispozici po posouzení samců v tomto kruhu. Ve14 hodin přijedou zástupci laboratoře Vemodia, takže bude možné odebírat DNA vzorky.(např. PLL, DNA, DNA PROFIL). Platba na místě. Večer po výstavě bude i přednáška .

Dále prosíme o shovívavost, pravděpodobně po posouzení všech samců bude přestávka na oběd.

Děkujeme všem zúčastněným, že si po sobě sklidí odpadky.