Zpráva z ČMKU - 2013

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zpráva z ČMKU - 2013

dotaz:

Vážená paní Jarošová,

obracím se na Vás s prosbou jednotné unifikace odběru vzorků DNA při vyšetřování dědičných vad u psů. Domnívám se, že toto si nemůže ošetřit každý klub sám, přes to, že vedení KABT můj návrh odsouhlasilo. Zde nejde jen o naši genealogii i jiným plemenům se výsledky DNA zapisují do rodokmenů. U nás v případě PLL vyšetřuje více laboratoří, z nichž pouze AHT v Anglii vyžaduje na žádance uvedení zřetelného označení zvířete, tedy čip nebo tetování, které se provádí v 6ti týdnech věku a podpis s razítkem veterináře, který stvrzuje, že se opravdu jedná o jedince uvedeného výše. Pokud si projdeme výsledky testů DNA na PLL, zjistíme, že někteří chovatelé odebírali vzorky již v 11 dnech stáří štěněte. Pak se naskýtá otázka, izolovali štěňata na 2 hodiny před odběrem od matky a ostatních štěňat? Nedošlo k nechtěné záměně štětečků(swab) s odebraným genetickým materiálem? Jak pečlivě mezi sebou štěňata odlišili, obzvláště jsou-li všechna v jednotné barvě-bílá nebo tricolor. Zde je opravdu nutno trvat na odběru až když jsou štěňata zřetelně označena. OLFA v Americe vyšetří vše od kohokoliv, zrovna tak Genomia u nás, Laboklin v Německu požaduje odběr veterinářem. Níže přikládám své vysvětlení pro klub, proč KABT bude požadovat odběr veterinářem.

Vyšetření DNA ke zjištění dědičné vady je jedinečné, velmi specifické vyšetření, které označí jedince na celý život. Je zapotřebí dbát přesně návodu k odběru vzorku DNA dodaného genetickou laboratoří. Protože KABT vede genealogii, kam se výsledky vyšetření zapisují a každé nechtěné opomenutí, či nechtěná chyba chovatele může mít velké následky, které ovlivní další generace, je nutné stanovit přesný postup odběrů vzorků, na jejichž základě se bude výsledek DNA vyšetření zapisovat do genealogie.

Pokud budou vyšetřována štěňata MBT na PLL před dovršením 6ti týdnů věku, tedy před tím, než budou zřetelně označena čipem nebo tetováním, vyšetření bude bráno jako soukromé, pro potřeby chovatele. Pokud budou již štěňata zřetelně označena čipem nebo tetováním, je povinnost chovatele nechat odebrat vzorky DNA veterinárním lékařem s praxí pro malá zvířata, který vyplní žádanku o vyšetření s tím, že nejprve identifikuje štěně čtečkou a na žádanku uvede celé jméno a chovatelskou stanici, číslo čipu nebo tetování a odebere vzorky DNA. Po té opatří žádanku svým vlastním podpisem a razítkem. Takto získané výsledky vyšetření DNA na PLL u MBT budou KABT akceptovány pro zápis do genealogie. Pokud chovatel ponechá vyšetření na nových majitelích, výsledek testu DNA získaný stejným způsobem jako bylo popsáno u chovatele bude předložen u svodu a následně zapsán do genealogie. Tento způsob se týká pouze těch štěňat, která vznikla z krytí Clear(Zdravý)

a Carrier (Přenašeč)

Vzhledem k tomu, že bohudík budou testy DNA na dědičné vady přibývat, je nutné trvat na odběru genetického materiálu vždy veterinárním lékařem. Tak by měli být ochráněni především chovatelé ale i klub v případě jakéhokoliv sporu.

Domnívám se, že je to velmi závažná věc a toto by neměl rozhodovat každý klub jak se mu zlíbí. Velmi prosím o seznámení předsednictva s mým dopisem a moc doufám, že zaujme nějaké stanovisko.

Mnohokrát Vám děkuji,

s pozdravem MVDr. Markéta Pacltová (předsedkyně KABT)

odpověď:

Dobrý den,

předsednictvo ČMKU projednalo na svém zasedání dne 12.9.2013 problematiku jednotného odebírání vzorků DNA a sděluje, že tuto problematiku řeší Chovatelský řád FCI, preambule, bod 1: Je-li prováděn test DNA, je třeba nechat veterinárního lékaře odebírajícího vzorek zkontrolovat a ověřit identifikaci (čip nebo tetování) prověřovaného psa, tak jako v případě jakéhokoliv jiného zdravotnického postupu; certifikát s výsledkem testu musí zahrnovat identifikaci psa.

Z řádu vyplývá, že vzorek je oprávněn odebrat pouze veterinární lékař a toto ustanovení jsou členové ČMKU povinni dodržovat.

Z pověření P ČMKU

S pozdravem

Ivana Jarošová, sekretariát ČMKU

Výňatek z chovatelského řádu FCI:

Členské země FCI a smluvní partneři jsou povinni zaznamenávat známé dědičné vady, například DKK nebo PRA, metodicky je potírat, neustále zaznamenávat jejich vývoj a na základě požadavku FCI o nich poskytnout zprávu. Je-li prováděn test DNA, je třeba nechat veterinárního lékaře odebírajícího vzorek zkontrolovat a ověřit identifikaci (čip nebo tetování) prověřovaného psa, tak jako v případě jakéhokoliv jiného zdravotnického postupu; certifikát s výsledkem testu musí zahrnovat identifikaci psa.

Existuje mnoho výhod dobrého života. Ale může drogy nám pomoci? Diflucan (flukonazol), jeden z nové skupiny triazolových antifungálních činidel, je dostupný ve formě prášku pro přípravu perorální suspenze. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí si myslí o Cialis. Téměř každý člověk ví alespoň něco o tom, . Otázky, jako je , odkazují na různé typy zdravotních problémů. Známky sex zdravotních problémů u mužů patří nemožnost udržet erekci dostatečnou pro sex funkce. Běžným třída antidepresiv, které zahrnují Paxil, může důvod potíže v posteli. While Cialis je považován za dostatečně bezpečné samy o sobě, nicméně, sexuální odborníci říkají, že medicína smíchání s omamným látkám by mohlo být nebezpečné. Neberte léky out-of-datle. Vezměte je na prodejně vaší místní farmacie, která se bude nakládat z nich pro vás.