Zpráva DR 2019

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zpráva DR 2019

 

DR přezkoumala řádnou účetní uzávěrku za účetní období 14.9. 2018 až do 20.9.2019 a neshledala v ní žádné nesrovnalosti, veškeré pohyby klubových financí jsou v naprostém pořádku.

DR také v průběhu uvedeného období kontrolovala měsíční výpisy s aktuálním stavem bankovního účtu, které získala od ekonoma klubu ke kontrole vždy v e-mailu. Předseda DR má přístup k účtu, takže kontrola probíhala průběžně.

Dozorčí rada se soustředila na současné stanovy a organizační řád a shledala, že jsou stanovy zastaralé, jsou v nich chyby jak v obsahu, tak i pravopisné. DR předkládá poopravené stanovy a OŘ přizpůsobený závěrům z členských i výborových schůzí.

Čím dál více chovatelů nedodržuje organizační a zápisní řád a to zejména v nedodržování termínů při odchovu štěňat. Jinými slovy, někteří chovatelé nedodržují řádné termíny stanovené OŘ k zasílání dokumentace poradkyni chovu a na plemennou knihu. Chovatelé jsou schopni nakrýt fenu bez schváleného krycího listu, někteří žádají velmi pozdě o registrační čísla. Další zase nehlásí nezabřeznutí feny, neposílají poradkyni hlášení o krytí apod. Situace se u některých chovatelů vyhrotila tak, že plemenná kniha požaduje pro vydání rodokmenů test paternity. Toto je situace, která zhoršuje vztahy mezi klubem a plemennou knihou. Tento stav je třeba řešit. Dozorčí rada navrhuje, aby se v těchto případech uplatňoval odstavec XI. z Organizačního řádu:

Citace: XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu KABT vyplývající z řádu ČMKU/ČMKJ se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení, pokutě, pozastavení členství, případně vyloučení z KABT.

Dozorčí rada navrhuje, aby byl jak majitel chovného psa, tak i majitel chovné feny potrestáni pokutou 3000 korun v případě, že nakryjí bez platného krycího listu. V takovém případě majitel březí feny zaplatí expresní KL.

Dále DR trvá na pokutování členů při nedodržení řádných termínů při hlášení krytí, při hlášení vrhu a také hlášení nezabřeznutí feny poradci chovu..

DR navrhuje, aby se tyto prohřešky proti OŘ pokutovaly částkou 500 korun.

Pokud chovatel zažádá pozdě o registrační čísla Plemennou knihu, vystavuje se nebezpečí, že bude muset nechat udělat test paternity u inkriminovaných štěňat a rodičovského páru.

Při opakovaném porušení OŘ je třeba uplatňovat i možnost pozastavení členství, či úplné vyloučení z KABT.

Dozorčí rada také navrhuje, aby se ve výjimečných případech mohlo dohlásit na naše výstavy po platné uzávěrce – a to do doby, než bude katalog v tisku, ovšem za manipulační poplatek 500 korun, které opozdilec pošle na účet klubu.

Dozorčí rada opětovně vyzývá členy spolku, aby dodržovali řádné termíny stanovené OŘ k zasílání dokumentace poradkyni chovu a na plemennou knihu.

Závěrem: Dozorčí rada vyzývá členy, aby se chovali v souladu s platnými Stanovami a OŘ a nepoškozovali dobré jméno spolku a jeho členů .

Předseda DR: Zuzana Kopačková, členky: Petra Honsová, Radmila Řežábková