Návrhy na ČLSCH 2019

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy


2019

1/2019
Datum: 14. 6. 2019 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2019

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu chovatelů, vrhů i chovných jedinců u obou plemen - tzn. standardní bulterier a miniaturní bulterier - dále jen BT a MBT- navrhuji, abychom měli dva poradce chovu od nového volebního období, tj od roku 2020. Pro každé plemeno (BT a MBT) by byl samostatný poradce chovu.

Vlastimil Erla 

 

2/2019
Datum: 3. 8. 2019 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2019

ÚPRAVA ROČENKY

Dobrý den,

ráda bych navrhla změnu v ročence, a to tak, aby se rozdělili MBT od BT.

Uspořádání ročenky bych viděla následovně:

Bude začínat všeobecnými klubovými informacemi (klasika jako do teď), dále bude následovat vše co se týká BT a pak bude následovat vše co se týká MBT. Na závěr klasicky články od lidí kteří chtějí přispět do ročenky svými zkušenostmi a zážitky.

A co se týká BT a MBT (rozdělení) ? Např. Výsledky výstav, šampionáty, TOP Bull, seznamy testovaných apod.

V návaznosti na tento návrh bych se ujala zpracování části ročenky pro MBT. Ráda bych  doplňovala fotky, sháněla úspěchy zvířat v zahraničí, dělala rozhovory s chovateli nebo rozhodčími ohledně plemene apod. Je toho opravdu hodně, jak ročenku obohatit a minibulíky zviditelnit :-) …. ale připravte se, že budu lidi uhánět o potřebný materiál :-D :-D

Vyšatová

Mini Pike

 

3/2019
Datum: 8. 8. 2019 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2019

Změna podmínek chovnosti

Dobrý den,

navrhuji změnu podmínek chovnosti pro feny a to tak, že fena musí splnit jednu výstavu vyššího typu na známku VÝBORNOU.
Navrhuji hlasovat zvláště pro BT a  MBT
Vyšatová
Mini Pike

2018


1/2018
Datum: 16. 8. 2018 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2018

 

Dobrý den , mám návrh na schůzi a to je obnovení klubových loveckých zkoušek

Stančíková Soňa


2/2018
Datum: 30 8. 2018 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2018

 

Návrh na zrušení vydávání zpravodaje.

Navrhuji zrušení vydávání Zpravodaje. Zpravodaj byl potřebná věc v době, kdy neexistoval jiný způsob jak distribuovat informace. V současné době zpravodaj obsahuje pouze stejné informace, které jsou běžně zveřejněny na webu a tak ztrácí svůj účel. Pokud budete trvat na jeho zachování pak alespoň změnit vydávání pouze na ročenku. Obsahem ročenky by mohly být příspěvky členů - nově dosažení šampioni, nově uchovnění psi s tím, že forma zveřejnění by v koncové podobě přicházela již od členů.

Petra Fišerová


3/2018
Datum: 31 8. 2018 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2018

 

Vážený výbore a členové KABT,

 dovoluji si podat návrh na schůzi (ČLSCH).
Navrhuji, aby se od příštího roku (2019) zdražily výstavní poplatky. Důvody jsou dva: jeden je, že máme široko daleko nejlevnější výstavní poplatky, přestože se vše zdražuje. Další důvod je, že bychom si mohli dovolit lépe finančně ohodnotit pracovníky, kteří pracují přímo na place. V době, kdy se stanovovala stávající výše výstavního poplatku, jezdilo na naše výstavy mnohem méně psů, takže logicky byla výstava i krátká. Současné naše výstavy končí až pozdě odpoledne,nebo večer. Pracovníci v kruzích a u svodů pracují skutečně celý den. 
Dále doufám, že při vyšším příjmu můžeme vystavovatelům nabídnout více výhod v podobě dárků, hodnotnějších pohárů a cen, tedy  celkově zvýšit úroveň našich výstav.
Navrhuji, aby se zakoupily sety do kruhů, to znamená koupit NB s tiskárnami.  Zápis ve výstavních kruzích a při svodech by se zapisoval na PC a rovnou na místě tiskl. Toto opatření by jistě zrychlilo průběh výstavy i svodů, zvýšilo by čitelnost posudků a umožnilo veškeré posudky jednoodušeji archivovat.
 
Zuzana Kopačková

 


2017


1/2017
Datum: 27. 6. 2017 14:40
Předmět: Návrh na ČLSCH 2017
 
Dobrý den,
 
žádám o projednání mého návrhu na schůzi KABT.
 
K projednání:
 

Žádám o projednání možnosti zveřejňování posudků psů z klubových výstav KABT. Také, aby byl rozhodčí požádán o hlasitý krátký komentář při rozhodování o titul. Dále žádám, aby předávání ceny klubu TOP bull mělo pevné místo v harmonogramu výstavy a bylo umístěno před začátek posuzování první klubové výstavy roku a nebyla tato záležitost odbývána mimo výstavní kruh, navíc tak, že o ní nevědí ani oceňovaní.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

Kouřilová

 


2/2017

Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, vážení členové spolku.

Žádám tímto o revizi mého schváleného návrhu na členské schůzi dne 26. 11. 2016, který se týkal vytvoření webové stránky KABT, a to profesionálním způsobem,

aby měla nejen estetický vzhled, ale i přehlednost pro uživatele celkově na vyšší úrovni.

Kompletní stávající informace měly zůstat zachovány, vše mělo být zpracováno přehledněji, reprezentativněji, jak v české, tak i v anglické verzi.

Žádám, aby se do zápisu ČLSCH 2017 uvedlo, že nebyl v tomto ročním funkčním období dodržen postup a realizace tohoto konkrétního schváleného návrhu z ČLSCH 2016.

Dále žádám, aby mi paní předsedkyně zaslala písemné zdůvodnění, proč se neuskutečnilo spuštění nové webové stránky KABT v tomto ročním časovém období mezi jednotlivými ČLSCH.

Na termíny vyplývající z ČLSCH 2016 jsem opakovaně a prokazatelně upozorňovala písemně oficiální cestou výbor, předsedkyni KABT i předsedkyni DR dne 31. 3. 2017, 10. 4. 2017 a 11. 7. 2017 už jen předsedkyni KABT (viz přílohy).

Bohužel jediná informace oficiálně přístupná všem členům spolku je ta z výborové schůze 1/2017 ze dne 9. 1. 2017 v bodě 2).

Ročně se pro klubové účely ušetří nemalé finanční prostředky např. tím, že se netisknou a poštou nezasílají jednotlivým členům domů tři výtisky Zpravodajů, kdy vždy v tom posledním čísle byl i dáreček.

1) Navrhuji,

aby se změna webových stránek klubu zadala profesionální firmě, která vytvoří stránku na vyšší úrovni, podobnou jiným zahraničním klubovým webovým prezentacím.

Žádám o tomto postupu a uvolnění financí k tomuto účelu hlasovat.

2) Protože se v tomto roce nedodržely závěry ČLSCH 2016 a testovací verze nebyla spuštěna do 31. 3. 2017, ani do současnosti, tzn. do dnešního dne (viz příloha),

navrhuji dále doplnit k realizaci schválené změny webové stránky KABT, a to nejen nový termín, ale také jméno zodpovědné osoby z řad funkcionářů.

Děkuji

S pozdravem

 

Mgr. Sylva Kristiánová


3/2017

Dobrý den,

pro zjednodušené celé problematiky kolem tvorby nového webu, a vzhledem ke složitosti, obsahu a nutnosti téměř každodenní aktualizace, navrhuji zachovat stávající webové stránky klubu.

Žádám o projednání tohoto návrhu na ČLSCH KABT.

S pozdravem

 

Radek Hradecký


4/2017

Dobrý den,

podávám návrh na zrušení povinnosti zasílat všechna vyšetření v originále poradkyni chovu. Vzhledem k tomu, že paní poradkyně je zahlcena poštou a posléze obrovským množstvím papíru, o kterém nevíme, jak s ním posléze naložit, navrhuji zasílání výsledků vyšetření poradkyni chovu v elektronické podobě. Aby se zachovala určitá kontrola, může poradkyně chovu namátkově kontrolovat vyšetření u veterinářů, např. jednou měsíčně, popřípadě jiná kontrola podle diskuze členů.

Věřím, že důvod, pro který se toto opatření zavedlo, již pominul a že toto zjednodušení především usnadní práci paní poradkyni chovu.

 

Kateřina Šotolová


5/2017

Vážení členi KABTu,

ráda bych podala návrh na ČLSCH 2017 ohledně bodování a vypočítávání TOP BULLa. Nyní je to nastaveno tak, že se sečtou body, dle bodovací tabulky a uvede se počet absolvovaných výstav. O pořadí tedy rozhoduje celkový počet bodů z výstav. Ráda bych, aby bylo udělování TOP BULLa více objektivnější a aby se upřednostňovala kvalita nad kvantitou. Proto navrhuji aby byly body do TOP BULLa zprůměrovány počtem absolvovaných výstav. Např. pes získá na 10ti výstavách 130 bodů. O pořadí tedy rozhodně výsledek zprůměrovaný 130/10 .konečný výsledek pejska tedy bude 13 bodů. Pokud pes dosáhl 130 bodů na 5ti výstavách bude konečný výsledek 26. Ponechala bych uveřejnění jak počtu bodů získaných na výstavách, tak i počet absolvovaných výstach.

Věřejný zápis by vypadal takto:

2. Strong Stael HALTON SNOW MAX - konečný výsledek: 5

bodů z výstav: 30 počet výstav: 6

2. místo TOP MINIBULTERIÉR, 1. místoTOP MINIBULTERIÉR PES

(GEMINY BIRBAL Chucho Topline x Vait Kostel LOBELIYA EFI DLYA STRONG STAEL) nar. 16. 6. 2015

Prosím členy o své vyjádření, případnou diskuzi a o hlasování o tomto návrhu.

Děkuji

 

Kořínková Vyšatová

 


6/2017

Dobrý den.

Návrh na ČLSCH 2017

Návrh na zjednodušení agendy ohledně krycích listů a následného vyřízení rodokmenů.

·Vytvořit program na zažádání o krycí listy (vše přes PC) – poradce chovu, by pouze odsouhlasil (1 klik) a majitel si sám vytiskne.

·Krytí, porod ……….vše nahlásit přes PC u majitele v programu. Po porodu – poslat informace poradci chovu.

·Poslání hlášky vrhu na zápisové čísla – majitel na ČMKJ

·Po čipování, či tetotávní, přímo zaslat žádost o vystavení PP na ČMKJ (vynechání cesty přes poradkyni chovu) (ušetří se čas i finance)

Myslím, že by se tímto velmi ušetřila finanční stránka klubu KABT a také by se všechno časově velmi zlehčilo.

Z.Švějda (člen)

 


2016


Návrhy na ČLSCH 2016