Výborové schůze 2020

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zápis ze schůze č. 1/20 ze dne  22.1.2020

Dne 22.1. proběhla výborová schůze,na které byl řešen případ nedodržení našeho chovatelského řádu. Chovatelka nakryla fenu bez platného krycího listu. Měsíc po té si zažádala o expresní krycí list u poradkyně chovu, aniž by sdělila, že je fena již měsíc nakryta. Poradkyně chovu v dobré víře krycí list vystavila a teprve když se jí vrátil zpátky, zjistila, že fena byla kryta 27.10 a krycí list byl vystaven až 3.12.19 . V tomto případě plemenná kniha již nevydá zápisová čísla a také klub nemůže tolerovat hrubé porušení chovatelského řádu. Výbor KABT tedy odhlasoval, že chovatelka musí dodat test paternity, který nahradí krycí list, což plemenná kniha akceptuje a je pak ochotna vydat zápisová čísla.

 

Zápis ze schůze č. 2/20 ze dne  14.5.2020

Dne 14.5. 2020 se konala online webová schůze výboru.
Na této schůzi jsme projednali a rozhodli o těchto bodech:
1) Výstava Zbraslav u Brna
V souvislosti s avizovaným rozvolňováním opatření kvůli koronavirové krizi jsme rozhodli, že letní výstava ve Zbraslavi u Brna která se má konat 11.7.2020 se konat bude.
Výstava bude mít status Speciální výstava po standardní bulteriery a Klubová výstava bez zadání titulu klubový vítěz pro miniaturní bulteriery náhradou za zrušenou jarní výstavu. Také se bude konat svod.
Při této výstavě se budou dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření jako je rozptyl jednotlivých kruhů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování vystavovatelů a budou dodržována aktuálně platná nařízení vydaná vládou v době konání.
Zároveň bylo rozhodnuto, že pokud by se výstava nekonala z důvodu opětovného zpřísnění opatření proti nákaze koronavirem a pod. budou vystavovatelské poplatky vráceny vystavovatelům.
2) Výjimky pro uchovňování psů a fen.
Vzhledem k tomu, že se výstava a svod konat bude, nejsou a nebudou povolovány žádné výjimky při uchovňování psů a fen.
Zápis provedla Petra Fišerová