Výborové schůze 2020

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zápis ze schůze č. 1/20 ze dne  22.1.2020

Dne 22.1. proběhla výborová schůze,na které byl řešen případ nedodržení našeho chovatelského řádu. Chovatelka nakryla fenu bez platného krycího listu. Měsíc po té si zažádala o expresní krycí list u poradkyně chovu, aniž by sdělila, že je fena již měsíc nakryta. Poradkyně chovu v dobré víře krycí list vystavila a teprve když se jí vrátil zpátky, zjistila, že fena byla kryta 27.10 a krycí list byl vystaven až 3.12.19 . V tomto případě plemenná kniha již nevydá zápisová čísla a také klub nemůže tolerovat hrubé porušení chovatelského řádu. Výbor KABT tedy odhlasoval, že chovatelka musí dodat test paternity, který nahradí krycí list, což plemenná kniha akceptuje a je pak ochotna vydat zápisová čísla.