Vyšetření ledvin pomocí UPC (Hereditární nefritis)

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Vzorky moči zasílá jakýkoliv veterinární lékař do laboratoře, kde bude proveden test.

Abychom předešli komplikacím, uvádíme body, které musí být v lékařské zprávě uvedeny. Bez těchto bodů nebudou lékařské zprávy pro KABT směrodatné:

- jméno psa/feny:
nejen domácí jméno, ale HLAVNĚ jméno dle Průkazu původu

registrační číslo ČLP/BT, tetovací číslo nebo číslo čipu


- Závěr: výsledek testu
poproste svého veterináře o jasný výpočet vyšetření!

- jméno a podpis akreditovaného veterináře, razítko a datum vyšetření

Originál zprávy či úředně ověřenou kopii originálu odešlete prosím na kontaktní adresu poradce chovu.

V návaznosti na ČLSCH 12.10.2013 přijímá poradce chovu pouze originál či úředně ověřenou kopii originálu.