Pracovní Bulterier roku

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Pracovní Bulteriér roku

V rámci podpory výcviku našich bulíčků bychom chtěli vyhlásit soutěž o „Pracovního bulteriéra roku 2010“. Soutěž bude probíhat v pěti kategoriích (všestranný výcvik, záchranářský výcvik, lovecký výcvik, agility, další sporty) a je přístupná všem členům KABT. Dělat se svým bulíkem jakoukoli aktivitu je ideální příležitost, jak vybít jeho energii, podporuje to vztah s páníkem a navíc se může něčemu přiučit. Určitě si spolu při výcviku užijete spoustu legrace a třeba i něčeho dosáhnete, i když bulteriér není vyloženě pracovní plemeno, pokud je dobře motivovaný, tak mu žádná činnost není cizí.

Podmínky účasti v soutěži:

- soutěže se mohou zúčastnit psi i feny bulteriéra s PP

- účast je podmíněna členstvím psovoda nebo majitele psa v KABT

- soutěž není omezená věkem

- pes/fena se může zúčastnit ve více kategoriích

- majitel musí doložit výsledky nejpozději do 15. 2. 2011

Kategorie:

- každá kategorie se vyhlašuje zvlášť

- počítají se výsledky z minulého roku, tj. od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

- existuje pět základních kategorií – všestranný výcvik, záchranářský výcvik, lovecký

výcvik, agility, další sporty

Dokladem pro účast v soutěži může být:

- protokol o provedení zkoušky

- výsledková listina ze závodů

- zkouška zapsaná v PP

Kategorie

1) Všestranný výcvik

- všechny zkoušky a závody pořádané podle zkušebních řádů NZŘ, IPO, SchH, TART a KJ ČR, pokud byla zkouška úspěšně splněna

- bodování na zkoušce – počet bodů krát stupeň zkoušky (pokud je): př. zkouška ZPU 1 splněná na 120 bodů: 120*1 = 120 bodů

- bodování na závodě – princip stejný, navíc se připočítává 1 bod za každého poraženého účastníka ve stejné kategorii: př. pes skončí 2. z celkového počtu pěti účastníků v kategorii ZOP se ziskem 90 bodů: 90 + 3 = 93 body

2) Záchranářský výcvik

- všechny zkoušky a závody pořádané podle národního zkušebního řádů záchranářů a podle IRO, pokud byla zkouška úspěšně splněna

- bodování – stejný princip jako u všestranného výcviku

3) Lovecký výcvik

- všechny zkoušky pořádané dle platného zkušebního řádu (ZV – zkoušky vloh, BZH – barvářské zkoušky honičů, PZ – podzimní zk., LZ – lesní zk., BZ – barvářské zk., HZ – honičské zk., VZ – všestranné zk., SBZ . speciální barvářské zk.)

- bodování – počet bodů plus prémiové body

- prémiové body – I. cena + 20, II. cena + 10, r. CACT + 25, CACT + 50, r. CACIT + 25, CACIT + 50, U + 50

př. pes splnil barvářské zkoušky v I. ceně s počtem 110 bodů: 110 + 20 = 130 bodů

4) Agility

- všechny oficiální zkoušky a otevřené závody pořádané podle zkušebního řádu Agility

- bodování na zkoušce – neprovádí se

- bodování na závodech – počet všech účastníků, mínus umístění, mínus trestné body, plus 15 bodů za první místo, 10 za druhé, 5 za třetí

- př. pes získá 3. místo mezi dvaceti účastníky se třemi trestnými body: 20 – 3 – 3 + 5 = 19 bodů

5) Další sporty

- zahrnuje všechny oficiální závody ve sportech, které nebyly uvedeny v předchozích kategoriích – flyball, coursing, dog dancing, frisbee, obedience atd.

- bodování na zkoušce – provádí se u dog dancing a obedience, princip jako u všestranného výcviku

- bodování na závodech – za každého poraženého psa nebo družstvo ve stejné kategorii se započítávají 3 body, s výjimkou obedience, kde se za každého poraženého připočítává 5 bodů

Vendula Hrůzová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tuto soutěž prozatím KABT nezastřešuje, zatím nebyl předložen návrh výboru KABT.