Zápisy a zprávy

22/08/2015 - Výborová schůze č. 6/2015 - internetová

Přítomni: Petra Fišerová, Radek Hradecký, Jitka Zezulová, Jitka Zezulová ml., Katka Šotolová, Jaroslav Pavel, MVDr. Markéta Pacltová
 

Dne 22. 8. 2015 proběhla Internetová schůze výboru s vědomím předsedkyně DR k žádosti o rozšíření aprobace rozhodčího pana Ladislava Frnčo na plemena BT a MBT.

 

Výbor tuto žádost schválil všemi hlasy.

 

Zapsala MVDr. Markéta Pacltová