Platební řád

Platební řád

 

Členský příspěvek se platí na rok a jeho výše pro nové členy 500,- Kč, pro členy stávající 400,- Kč, splatnost vždy k poslednímu lednu.  Po tomto datu platí i pro stávající členy poplatek 500,- Kč.

 

Poplatky

 

Za vystavení krycího listu 0,- Kč

Za expresní krycí list 500,- Kč - hradí majitel feny

 

Za chovný svod - 200,- Kč - člen klubu

- 500,- Kč - nečlen

- 500,- Kč - pes nepřihlášený předem, hotově

 

Výše výstavních poplatků je vždy vyčíslena na propozicích výstavy

 

Ceník inzerce do zpravodaje klubu KABT

Pro členy klubu

- vnitřní černobílá strana A5 500,- Kč

- vnitřní barevná strana A5 1.000,- Kč

- barevná zadní strana obálky A5 2.000,- Kč

Pro nečleny - ceny jsou dvojnásobné

 

 

Veškeré platby plaťte výhradně na účet klubu.

Bankovní spojení (číslo účtu):  157469587/0600

Pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je:

Klub Anglického Bull Terriera

Lešanská 1176/2a,Chodov, 141 00 Praha 4

 

Variabilní symboly pro jednotlivé peněžní operace:

 

Krycí list 111

 

Krycí list (expresní) 115

 

Poplatek za svod 222

 

Výstavní poplatek 444

 

Inzerce 333

 

Členský příspěvek 555

 

 

Barvářské zkoušky 600