Zápisy a zprávy

21/12/2015 - Výborová schůze č. 7/2015 - internetová

 

Dne 21. 12. 2015 byla ukončena internetová schůze jejímž cílem bylo vytvořit výstavní komisi.
Předsedou výstavní komise a ředitelkou výstav byla zvolena všemi hlasy paní Mgr. Hedvika Olléová.
Členy výstavní komise jsou pan Adam Kopačka a slečna Petra Bětáková.

Zapsala MVDr. Markéta Pacltová