Zápisy a zprávy

30/06/2016 - Výborová schůze č. 3/2016 - internetová

Dne 30.6. 2016 proběhla internetová schůze výboru k vytvoření komise pro výběr jedinců BT, kteří budou reprezentovat Českou Republiku v soutěži států v Leidenu- Holandsko. Kriteriem výběru je jistota, že majitel vybraného psa do Leidenu skutečně dorazí a nezůstane místo prázdné a výstavní úspěchyjedince.

Členové komise jsou Zuzana Kopačková, Mgr. Hedvika Olléová a Jaroslav Pavel. Byli zvoleni všemi hlasy výboru.

Zapsala MVDr. Markéta Pacltová