Zápisy a zprávy

09/08/2016 Výborová schůze č. 5/2016 – internetová

Paní Mgr. Hedvika Olléová odstoupila jako ředitelka výstav z organizování výstav pro KABT. Na poslední klubovou výstavu v září byla 8 členy výboru zvolena ředitelkou výstavy paní Petra Fišerová, jeden člen výboru nehlasoval.

Zapsal MVDr. Markéta Pacltová