Zápisy a zprávy

2016

19/09/2016 - Výborová schůze č.7/2016 - internetová


 
Vážení členové, protože jsme zjistili, že technicky není možné určit, kdo bude reprezentovat v českém týmu až na místě v Holandsku, podle výsledků z otevřené výstavy o den dříve, výbor odsouhlasil závazné podmínky pro výběr psů do reprezentačního týmu na soutěž států v Holandsku- Leidenu.
 
1) Musí se jednat o psa či fenu z českého chovu. Tato podmínka je stanovena přímo pořadatelem. Zvýhodněni by měli být dlouholetí členové klubu, nikoliv Ti, co se stali členy KABT pouze kvůli reprezentaci v družstvu.
 
2) Výstavní výsledky- bodovací listina pro TOP BT je zřejmě jediná možnost jak objektivně určit pořadí, tzn. české výstavy, české bodování, pro český tým.
 
3) Pravidelná účast na této soutěži by měla být rovněž předností již proto, že přihlášený ví o jakou soutěž se jedná a jaké nároky jsou kladeny na vystavovatele ať již časově, finančně i organizačně.
 
  
Výbor odsouhlasil přidání MVDr. S. Přikrylové k akreditovaným veterinárním lékařům KABT. Paní doktorka působí na Klinice MVDr. Weidenhöfera v Brně.
 
Zapsala MVDr. Markéta Pacltová

27/08/2016 Výborová schůze č. 6/2016 – internetová

 

Výbor s dozorčí radou prošetřil událost z minulé výstavy, kdy nebyl přijat i přes svou účast vystavovatel z Maďarska. Bylo zjištěno, že sice ředitel výstavy má právo přihlášku bez udání důvodu odmítnout, nicméně tuto skutečnost musí sdělit vystavovateli do 10 dnů od nepřijetí přihlášky.Což neučinil. Proto považujeme stížnost vystavovatele za oprávněnou. Vystavovateli byla zaslána omluva a zároveň mu byly uhrazeny cestovní výlohy, ne z klubových peněz.Také byla klubem nabídnuta jedna výstava zdarma, 

 

Pan rozhodčí Robert Kubeš požádal klub o možnost rozšíření aprobace o plemeno bulterier. Výbor tuto žádost schválil 8 hlasy, jeden člen nehlasoval.

 

Zapsala MVDr. Markéta Pacltová

 

30/06/2016 - Výborová schůze č. 3/2016 - internetová

Dne 30.6. 2016 proběhla internetová schůze výboru k vytvoření komise pro výběr jedinců BT, kteří budou reprezentovat Českou Republiku v soutěži států v Leidenu- Holandsko. Kriteriem výběru je jistota, že majitel vybraného psa do Leidenu skutečně dorazí a nezůstane místo prázdné a výstavní úspěchyjedince.

Členové komise jsou Zuzana Kopačková, Mgr. Hedvika Olléová a Jaroslav Pavel. Byli zvoleni všemi hlasy výboru.

Zapsala MVDr. Markéta Pacltová

09/08/2016 Výborová schůze č. 5/2016 – internetová

Paní Mgr. Hedvika Olléová odstoupila jako ředitelka výstav z organizování výstav pro KABT. Na poslední klubovou výstavu v září byla 8 členy výboru zvolena  ředitelkou výstavy paní Petra Fišerová, jeden člen výboru nehlasoval.
 
Zapsal MVDr. Markéta Pacltová

20/04/2016 - Výborová schůze č. 2/2016 - internetová

Výbor projednal návrh na zakoupení výstavního stolku pro MBT v ceně 2750 Kč. Tento návrh byl schválen všemi hlasy.

Dále byla klubu doručena žádost pana Jana Markupa o souhlas klubu k jeho žádostí pro ČMKU, aby se mohl připravit a posléze složit zkoušky pro rozhodčí plemene MBT a BT. Výbor tuto žádost projednal a schválil 8 hlasy, jeden člen výboru se zdržel hlasování. Dozorčí rada neměla námitek.
 
Zapsala MVDr. Markéta Pacltová