On-line přihlášení/entry

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

OZNÁMENÍ  VÝBORU

Vzhledem ke stále nejistým pandemickým podmínkám a vládním opatřením výbor rozhodl o zrušení plánované jarní výstavy v Choceradech. Dále se výbor usnesl na konání uchovňovacího svodu a to dle OŘ, článek II, bod 11. Svod se bude konat na 2 místech. Jeden v Čechách a jeden na Moravě. Svod proběhne v termínu plánované jarní výstavy, dne 8.5.2021. Svodová karta bude upravena tak, aby si žadatelé mohli vybrat místo konání svodu.

Přihlásit na svod se můžete ZDE