Aktuality

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Aktuality


Upozorňujeme členy, že od 1.12.2022 je již možné platit členstvi na rok 2023. Zároveň s potvrzením o zaplacení členského poplatku, který je pro stávající členy 500 kč a pro nové členy 800 kč, je možné žádat o krycí listy na rok 2023. Nezapomeňte, prosím, společně se zaplacením členství odeslat řádně vypsanou registrační kartu, kde uvádějte chovné jedince, které budete využívat k chovu. 

Zápis č.11/22 ze zasedání výboru ze dne 13.12.2022


Upozornění pro majitele chovných jedinců.
Vzhledem k tomu, že v prosinci jsou již vystavovány krycí listy s platností na rok 2023 a také vzhledem k povinnosti majitelů krycích psů a chovných fen být členem klubu, byl k 1. 12. 2022 v genealogii změn status chovných jedinců  na "splnil podmínky chovnosti". Tímto technickým řešením je ošetřeno, aby nebyl vystaven krycí list chovateli, který se pak v roce 2023 nestane členem, a také aby na krycím listu nebyl uveden krycí pes majitele, který se v roce 2023 nestane členem. Pokud nenajdete psa, kterého si chcete zapsat do krycího listu, mezi chovnými, kontaktujte, prosím, jeho majitele, aby zaplatil členství na r. 2023 a psa si uvedl do registrační karty. Případná změna tohoto systému může být projednána na členské schůzi 2023. PCH

Zápis ze zasedání výboru ze dne 16.11.2022
 

 


Organizační (chovatelský) řád KABT - platný od 1.12.2022

 


Zápis ze zasedání výboru ze dne 11.11.2022
 

Upozorňujeme členy, že od 1.12.2022 je možné platit členský poplatek na rok 2023. K prodloužení nebo vzniku členství je nutné vyplnit a odeslat registrační kartu a to hlavně z důvodu uvedení včech chovných jedinců, které se chystáte používat v chovu v roce 2023. Dále je možné si již od 1.12.2022  žádat o krycí listy na rok 2023. K tomu je třeba mít zaplacené členství na rok 2023.  

Informujeme členy, že od 1.12.2022 se na základě usnesení ČLSCH ruší expresní krycí listy. Dále od 1.12.2022 se zavádí jednotný typ krycího listu a bude vystavován za poplatek 300 Kč. Tento poplatek plaťte na účet klubu číslo : 157469587/0600 pod VS 111. 

Stanovy KABT - platné od 1.12.2022

Jednací řád - platný od 1.12.2022

Platební řád - platný od 1.12.2022


Zápis ze zasedání výboru ze dne 25.10.2022

Zápis ze zasedání výboru ze dne 19.10.2022

Zápis z ČLSCH konané dne 9.10.2022 v Choceradech
Zpráva DR z ČLSCH konané dne 9.10.2022 v Choceradech

Výbor informuje všechny členy spolku KABT, že předsedou byla zvolena MVDr. Markéta Pacltová. Gratulujeme.

Výbor KABT děkuje p. Olze Drozdové za obrovský podíl při tvorbě klubových dokumentů. Tyto dokumenty byly kladně přijaty členskou základnou a s drobnými pozměňovacími úpravami schváleny na ČLSCH 2022. Velmi si její nezištné pomoci vážíme. Také děkujeme za konzultace Mgr. Adamovi Kopačkovi.

Seznam kandidátů na předsedu spolku KABT: 

                                                               MVDr. Markéta Pacltová 

                                                               MDDr. Věra Jirásek Selingerová - propagační plakát

Volba předsedy spolku proběhne při konání členské schůze dne 9.10.2022 v Klubu Lávka Chocerady.Vzhledem k technickým problémům, na základě kterých byla pozvánka na členskou schůzi na webu zveřejněna pouze několik hodin a poté z webu zmizela, došlo k procesní chybě při svolávání členské schůze, a to nenaplnění zákonné povinnosti vyvěšení pozvánky na členskou schůzi 30 dní předem. Z tohoto důvodu se termín členské schůze přesouvá z 17.9.2022 na neděli 9.10.2022 od 12.00.hodin v Choceradech. Program uvedený na původní pozvánce zůstává v platnosti. Plné moci již udělané na termín 17.9.2022 zůstavají v platnosti a budou výborem při prezenci uznány.
Lhůta pro podávání návrhů se v této souvislosti posouvá v souladu s jednacím řádem do 25. 9. 2022. Lhůta pro zaslání kandidatury na předsedu KABT se posouvá v souladu s volebním řádem do 24. 9. 2022.

Výbor KABT se omlouvá za vzniklé problémy.


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2022

Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na  členskou schůzi.

Místo konání: Klub Lávka Chocerady a to dne 09.10.2022 v 12.00 hod..

 

Program ČLSCH:

1. Zahájení a schválení programu schůze

2. Pozvání JUDr. Šlaufa k zajištění právního dohledu během ČLSCH 

3. Volba zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu

4. Volba mandátové a návrhové komise 

5. Zprávy výboru klubu o činnosti klubu

6. Zpráva dozorčí rady

7.Volba volební komise

8. Volba předsedy spolku

9. Návrhy členů : 

a) uznávání SDMA testu pro účely CZDR

b) návrh stažen            

c) změna OŘ - zavedení povinného srdce (Doppler) u BT od 15 měsíců u akred. veterinářů

d) návrh na provedení finančního auditu KABT

e) návrh na změnu Stanov, Jednacího řádu a Platebního řádu, pozměňovací návrh k předloženým vnitřním předpisům

f) změna OŘ - úprava chovných podmínek MBT – feny

                 - návrh na změnu Stanov-změna omezení hlasování o podmínkách chovnosti                            (3+) 

                 - návrh na plné otevření genealogie 

                 - návrh na změnu OŘ - posunutí věkové hranice popisného svodu na 12 měsíců

                 - návrh na změnu systému bodování soutěže Top Bull

g) návrh na změnu Stanov - používání plných mocí při hlasování na ČLSCH

                 - návrh na změnu Jednacího řádu-změna omezení hlasování o podmínkách                             chovnosti (3+)

h) návrh na změnu OŘ - zřušení expresních krycích listů a zpoplatnění krycích listů jednotnou částkou

ch) návrh na vyhlašování Sportovce roku

i) návrh na změnu systému bodování soutěže Top Bull (uznávání zahraničních výstav)

j) návrh na změnu OŘ - změna pro uchovnění psa/feny,rozšíření povinného zdravotního vyšetření a sjednocení věkové hranice pro zdravotní vyšetření, upravení věku pro krytí feny

k) návrh na změnu Platebního řádu  - sjednocení výše členského poplatku  

10. Diskuze

11.Schválení usnesení ČLSCH

12.Ověření zápisu z ČLSCH 

13.Ukončení schůze


 

 

Vážení členi, chovatelé či majitelé!

Rádi bychom Vám připomněli, že se letos zase koná International weekend v Holandsku.

V sobotu 12.11.2022 se uskuteční klubová výstava Championshow a v neděli 13.11.2022

Country competition – souboj zemí.

Pokud jste majiteli nebo chovateli jedince, který má kvalitní exteriér, a současně byste byli ochotní reprezentovat Českou republiku a český chov bulteriéra na této jedinečné soutěži, neváhejte a pošlete nám přihlášku se jménem psa/feny a dosaženými výstavními úspěchy, případně i fotografii. Pozn.: Tato soutěž ( Country competition ) se neplatí pokud je jedinec vystaven i v sobotu.

Team tvoří:

2x fena pod 2 roky + 1x náhradník

2x fena nad 2 roky + 1x náhradník

2x pes pod 2 roky + 1x náhradník

2x pes nad 2 roky + 1x náhradník

Rozhodčí v Sobotu

Bull Terrier
Joy Johnson (Javarke UK)
Stephan Wheatley (Bulterzar UK)
Steve Walker (Astasia UK)
Andrea Gates (Archetype UK)

Miniature Bull Terrier
Jan Dykema (Bestuval US)
Linda Mc Gregor (Merlindan UK)

Rozhodčí v Neděli

Jan Dykema (Bestuval US)
Joao Hypolito (Ice Court BR)
Lorraine Sheppard (Polanca UK)


Prosíme kandidáty na předsedu spolku KABT, aby své kandidatury zasílali na adresu místopředsedy spolku KABT do 24.9.2022. Za výbor KABT Hradecký.

Upozorňujeme členy KABT, že je již možné zasílat návrhy na ČLSCH, která se bude konat v Choceradech 9.října 2022. Návrhy zasílejte na e-mail klubu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (uzávěrka je 25.9.2022)  


Zápis z konání schůze výboru č.6/2022 ze dne 5.8.2022
 Velké poděkování patří též paní Lucii Žákovské a Adamu Kopačkovi za odvedenou práci v kruhu, ktérá byla velmi pozitivně oceněna oběma zahraničními rozhodčími.  

Vážení vystavovatelé.
Dnes jsme dostali nemilou informaci od pana Riona van der Linde. Bohužel nebude moct posuzovat na letní klubové výstavě ve Zbraslavi, z důvodu nevydání potřebného víza od tamních úřadů. Plemeno BT ( psi a feny) posoudí pan Chris Kilpatrick. Tímto se výbor omlouvá a pokusí se jej zařadit mezi rozhodčí, kteří budou posuzovat na podzim v Choceradech.


Dopis zaslaný na klubový e-mail dne 22.5.2022
Dobrý den.

V návaznosti na další dění, odstupuji z kandidatury na člena výboru.

Lusková Marie

Dopis zaslaný na klubový e-mail dne 22.5.2022

Vážený pane místopředsedo,


Tímto Vám sděluji, že jsem se rozhodla stáhnout svojí kandidaturu a odstupuji z mé účasti na volební kandidátce , poprosím Vás  zanést do zápisu stažení mé kandidatury jako člena výboru.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Michala ŽmolováDopis zaslaný na klubový e-mail dne 22.5.2022
Přeji hezkou neděli,
s ohledem na situaci, která nastává v souvislosti s uskutečněnou mimořádnou schůzí a další budoucí mimořádnou schůzí - odstupuji ze své kandidatury do DR. 
Klubu jsem chtěla hlavně pomoci, né se přetahovat, jako malé dítě o hračky a v žádném případě škodit. Ohledně webu jsem mluvila v p. Hradeckým. To jak se k tomu postavíte je zcela na vás.
S pozdravem
Sandra Piťhová

Dopis zaslaný na klubový e-mail dne 22.5.2022
Vážený pane místopředsedo ,
Tímto Vám sděluji , že jsem se rozhodl stáhnout svojí kandidaturu a odstupuji z mé účasti na volební kandidátce , poprosím Vás tedy zanést do zápisu nejen stažení mé kandidatury ale i o skartaci plných mocí na mé jméno, které zůstali zakonzervované v držení klubu . Tento e-mail beru jako závazný a samozřejmě toto pošlu také oficiální cestou , podepsané a doporučeně . Na závěr jen podotknu , že vystupuji nejen z voleb jako takových ale i z celého dění a nechci a ani nemohu být nadále spojován s dalším vývojem celé věci .
Děkuji a s pozdravem
Repka

Dopis zaslaný na klubový e-mail dne 21.5.2022
Vážení,

na úvod bychom rádi poděkovali za vaši nabídku na jmenovité složení nového výboru, ale rozhodli jsme se, že nejlepším řešením bude pokračovat v započaté schůzi a nechat rozhodnout členskou základnu o složení výboru pomocí voleb členské základny.

S přípravou na navázání této schůze vám samozřejmě rádi pomůžeme a očekáváme, že brzy najdeme shodu na jejím místě a termínu tak, aby byla opětovná účast co nejvyšší.

Rádi bychom také upozornili, že paní Doležalová není právní zástupkyní pana Repky, ale byla přizvána z naší strany nejen jako dohlížitelka správních úkonů, ale i jako mediátorka, navíc jako členka vstoupila do klubu pro uchovnění své feny.
Při pokračování schůze bereme jako platný základ zápis ze schůze, který zaslal pan Hradecký.

S pozdravy 
 
Repka , Langer , Slekovičová , Piťhová , Olleová , Šaldová , Šuma Kozlová , Nijinsky George , Žmolová , Zezulová , Lusková , Šotolová

V rámci zlepšení komunikace výboru KABT a informovanosti členů sdělujeme aktuální informace k dění po přerušení mimořádné členské schůzi. Dne 19. 5. 2022 jsem byl osloven paní Doležalovou (právní zástupce pana Repky a nový člen KABT) k návrhu řešení po přerušené schůzi. Po krátké poradě s výborem KABT jsem navrhl řešení, jehož cílem je uklidnění celé situace v KABT a které dávám tímto na vědomí členům KABT v této skupině.
Dobrý večer paní Doležalová.
Na základě telefonické domluvy zasílám návrh složení nového Výboru KABT.
Předseda: MVDr. Pacltová Markéta
Místopředseda a matrikář: Hradecký Radek
Členové výboru: Filip Langer - Genealogie
Radka Šuma Kozlová - Administrace
Vendula Hradecká - PCH
Radka Řežábková - PCH
Sylva Erlová - Účetnictví
Vlastimil Erla - Organizace výstav
David Kerpl - Příprava výstav
Dozorčí rada: Kopačková Zuzana
Dana Sudová
Konstancie Dřínková
Ze stávajícího výboru by měly odejít paní Zezulová a paní Šotolová, se kterými nechtějí ostatní členové výboru pro ztrátu důvěry komunikovat.
Na pozici ve Výboru KABT byla oslovena i Sandra Piťhová Králová, která zvažuje kandidaturu až v pozdější době.
V PM strany svolávající mimořádnou schůzi byla dále nalezena 1 kopie PM(pan Repka), dalších 26 PM(paní Zezulová), u kterých nebyla možnost identifikovat zmocněnce (neurčitá PM) a 2 PM (paní Šotolová), u kterých není podpis zmocněnce.
S pozdravem
Hradecký Radek
S ohledem na tyto nesrovnalosti v plných mocech a také zmatečné sčítání hlasů považuje výbor KABT dosavadní hlasování za neplatné. Věřím, že návrh nového složení výboru KABT přispěje k uklidnění situace a výbor i dozorčí rada KABT se budou moci soustředit na pořádání další klubové výstavy a ostatní administrativní úkony související s klubem a že členové nebudou muset absolvovat pokračování mimořádné členské schůze, které by bez dohody pravděpodobně mohlo dopadnout obdobně.

www.ScanMy.Name


Zápis z konání mimořádné ČLSCH v Choceradech dne 14.5.2022

Vyjádření výboru k mimořádné ČLSCH ze dne 14.5.2022

Dne 11.5.2022 v 23.00hodin končí přijímání přihlášek pro členství v KABT. Probíhá příprava na KV a nebude již možné posílat potvrzení o členství. Přijímání přihlášek bude obnoveno v pondělí 16.5.2022. 

Vzhledem k velkému počtu přihlášených psů na sobotní svod (aktuální počet 85 psů nemusí být konečný), se výbor po domluvě s rozhodčí rozhodl, že se svod bude kromě soboty konat i již v pátek 13.5.2022 od 16:00 do 19:00 hod. v Choceradech. Dostavit se ke svodu v pátek mohou i ti, co se přihlásili původně na sobotu. Doufáme, že páteční termín využije dostatek zájemců, což pomůže zkrátit svod sobotní. Sobotní začíná již v 8.00hod.

Zápis z konání schůze výboru č.4/2022 ze dne 5.5.2022

Vzhledem k velkému počtu přihlášených psů na sobotní svod (aktuální počet 83 psů nemusí být konečný), se výbor po domluvě s rozhodčí rozhodl, že se svod bude kromě soboty konat i již v pátek 13.5.2022 od 16:00 do 19:00 hod. v Choceradech. Dostavit se ke svodu v pátek mohou i ti, co se přihlásili původně na sobotu. Doufáme, že páteční termín využije dostatek zájemců, což pomůže zkrátit svod sobotní.


Seznam kandidátů do mimořádných voleb na ČLSCH dne 14.5.2022 v Choceradech

Od 9:30 -13:00 bude přítomen na KV v Choceradech MVDr.Michal Čáp na posouzení luxace čéšky.

Přihlášení zájemci si 3x vytisknou a předvyplní formulář.
Před vyšetřením svého psa / feny předají tento formulář zároveň s originálem PP posuzovateli patelly.

Místo posouzení bude před vstupem do restaurace.

Dohlášení na místě je možné pouze po dohodě s MVDr.
Přednostně budou posouzeni jedinci majitelů přihlášených ve zveřejněné lhůtě a zapsaných do seznamu. 

Žádáme zájemce o vyšetření patelly při výstavě v Choceradech, aby se nezávazně přihlásili na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 24. 4. 2022.
MVDr. Čáp přijede, pokud bude alespoň 20 zájemců.
Cena vyšetření na místě bude 500,- Kč.

Hledáme zájemce o práci v kruhu a jiné pomocné činnosti na výstavě v Choceradech dne 14.5. 2022. Případní zájemci se mohou hlásit e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Upřednostněni budou ti zájemci, kteří mají zájem kandidovat do vedení klubu, aby měli možnost seznámit se s přípravou a nutnými činnostmi přímo v den samotné výstavy, případně i den předem.
V případě odvolání stávajícího výboru a zvolení nového jiného budou klubové věci, nacházející se v místě konání výstavy, rovnou předány novému výboru.

ROČENKA 2022


Zájemci pro případnou volbu do orgánů spolku postupujte dle Volebního řádu KABT


Upozorňujeme, že konečný termín pro zasílání příspěvků do Ročenky je 31.3.2022 

Zápis z konání schůze výboru č.3/2022 ze dne 22.3.2022

 Máte - li někdo možnost pomoci chovatelům (majitelům) BT a MBT na Ukrajině, kontaktujte, prosím, výbor KABT Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nyní se jedná konkrétně o nabídky ubytování nebo dopravy.

Pokud má někdo odchovy na Ukrajině, pokuste se kontaktovat majitele, zda nepotřebují pomoci.


Uzávěrka Ročenky KABT na rok 2021 je 31.3.2022. Pokud chcete do Ročenky přispět, zašlete váš příspěvek na e-mail KABT - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Zápis z konání schůze výboru č.2/2022 ze dne 22.2.2022

Vážení členové, vzhledem k minimálnímu zájmu o svod při MVP Brno, dne 5.2.2022 se svod konat nebude. Prosíme zájemce o tento svod, aby v případě zájmu, se přihlásili na svod, který se bude konat při KV v Choceradech dne 14.5.2022 http://cets.be/index.html

Zájemci se hlaste na e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Zápis z konání schůze výboru č.1/2022 ze dne 5.1.2022

Omlouváme se členům, že dočasně nefungují online krycí listy. Na odstranění chyby na serveru pracuje správce.V případě, že potřebujete vydat KL, kontaktujte poradce chovu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Opraveno, už je možné si o KL žádat normálně.


Vážení majitelé a chovatelé,

jako každý rok opět vyhlašujeme soutěž TOP Bull. Zpracované podklady zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do konce února 2022, podklady budou obsahovat dosažené tituly, počet bodů, počet výstav a fotografii psa (nejlépe ve výstavním postoji a takovou, která ještě nebyla uveřejněna).

Výbor KABT


Zápis z konání schůze výboru č.9/2021 ze dne 7.12.2021

Upozorňujeme členy, že pokud nezašlou registrační kartu na rok 2022 s uvedením jejich chovných jedinců, nebudou jejich psi a feny od 1.1.2022 uvedeni v genalogii jako "chovní"

Změna OŘ - VI.Krycí list
4. Při výběru zahraničního psa si musí majitel feny ověřit, zda pes, kterého chce použít ke krytí, je zaveden v genealogii jako chovný. Pokud  psa nenaleznete v genealogii (s poznámkou chovný), je třeba kontaktovat správce genealogie se žádostí o zavedení (změnu statutu na chovný) do genealogie, přiložit kopii PP s potvrzenou chovností (nebo bod V, 2 OŘ) a event. test LAD.

Upozorňujeme členy, že od 1.12.2021 je již možné platit členstvi na rok 2022. Zároveň s potvrzením o zaplacení členského poplatku, který je pro stávající členy 500 kč a pro nové členy 800 kč, je možné žádat o krycí listy na rok 2022. KL vydané paní Zezulovou mají platnost jeden rok od data vydání. Jedná se o KL č. 1-100 pro BT a KL č.1-59 pro MBT. Ostatním KL, vydaným do 30.11.2021, končí platnost 31.12.2021. Jedná se o KL č. 101-117 pro BT a KL č. 60 - 65 pro MBT. Nezapomeňte, prosím, společně se zaplacením členství odeslat řádně vypsanou registrační kartu, kde uvádějte chovné jedince, které budete využívat k chovu.

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstupuje v platnost 1.11.2021 a chovatelé zastřešení ČMKU a nejen oni, by se s ní měli seznámit.      https://www.cmku.cz/cz/novinky-148

Informujeme členy, že se změnou PCH došlo ke změně platnosti krycích listů. KL vydané p.Řežábkovou mají platnost do konce kalendářního roku. Od 1. 12. již budou vydávány KL na další kalendářní rok po doložení platby za členství na následující rok. Krycí listy, vydané p. Zezulovou, mají platnost rok od vydání.

Zápis z konání schůze výboru č.8/2021 ze dne 11.10.2021


Zápis z konání schůze výboru č. 7/21  ze dne 21.9.2021
 

Upozorňujeme členy KABT, že je již možné zasílat návrhy na ČLSCH, která se koná v Berouně, 11.září 2021. Návrhy zasílejte na e-mail klubu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (uzávěrka je 29.8.2021)  

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2021
Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na  členskou schůzi.
Místo konání: DOG ACADEMY Beroun a to dne 11.09.2021 po ukončení výstavy a uklizení kruhů a stanů, tj. cca od 18:00 hodin
(prezence bude oznámena 30 minut před zahájením schůze).
Program ČLSCH:
1.  Zahájení a schválení programu schůze
2.  Volba zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu
3.  Volba mandátové a návrhové komise 
4.  Zprávy výboru klubu o činnosti klubu
5.  Zpráva dozorčí rady
6.  Kooptace členky Výboru a volba místopředsedy
7.  Nakrytí feny s pozastavením chovnosti
8.  Návrhy členů
9.  Diskuze
10.  Usnesení a ukončení schůze


Zápis z konání schůze výboru č. 5/21  ze dne 10.7.2021 a č.6/21 ze dne 18.7.2021

Vážení členové,
s velkou lítostí oznamujeme, že 24.6. zemřela paní Petra Fišerová (ch. s. FIŠER) Paní Petra byla dlouholetou členkou našeho klubu a téměř stejnou dobu pracovala ve výboru jako ekonomka, matrikářka a statutární zástupce klubu.
Upřímnou soustrast celé rodině a všem blízkým.Upozornění
Vážení vystavovatelé, vzhledem k velkému počtu přihlášek v první uzávěrce, se organizační team výstav KABT rozhodl přizvat třetího rozhodčího na klubovou výstavu ve Zbraslavi. Pozvání k posuzování přijal pan Lukasz Kozlarek z Polska.

Lukasz Kozlarek - BT
Peter Lauber - BT
Sylvain Rousse - MBTZápis z konání schůze výboru č. 4/21 - ze dne 7.4.2021


Aktuální místo uchovňovacího svodu v Brně

ROČENKA 2021

Uchovňovací svod 2021 - zrušení plánované jarní výstavyZápis z konání schůze výboru č. 3/21 - ze dne 14.3.2021


NEW od 1.února 2021 -  Evidenční list chovatele


Plán loveckých zkoušek schválených ČMKJ na rok 2021.


Zápis z konání schůze výboru č. 2/21 - ze dne 18.2.2021


Zápis z konání schůze výboru č. 1/21 - ze dne 30.1.2021


Vážení majitelé a chovatelé,

přesto, že v loňském roce proběhlo podstatně méně výstav, než v letech minulých, vyhlašujeme soutěž TOP Bull. Zpracované podklady zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do konce února, podklady budou obsahovat dosažené tituly, počet bodů, počet výstav a fotografii psa (nejlépe ve výstavním postoji a takovou, která ještě nebyla uveřejněna).

Výbor KABT


Upozorňujeme členy, že 31.01.2021 je konečný termín pro zaplacení členských příspěvků a odeslání registrační karty pro rok 2021 pro stávající členy. Povinnost odeslání registrační karty, s potvrzením o zaplacení, platí pro všechny členy každý rok.Závěry ČLSCH 2020, vstupující v platnost od 1.1.2021

Upozorňujeme členy KABT, že od 1.1.2021 vstupuje v platnost nové pravidlo pro chovnost MBT - povinný test srdce.

 • S platností od 1. ledna 2021 ČLSCH rozhodla, že při žádosti o uchovnění plemene miniaturní bulteriér bude vyžadováno vyšetření srdce u akreditovaných veterinářů klubu. Vyšetření je platné od 12 měsíců věku zvířete.

Další pravidlo, které vstupuje v platnost od 1.1.2021 je, že nebude vydán krycí list  nevyšetřeným jedincům na DNA vyšetřeni LAD. Bude platit, že: 

Jedinec LAD Clear pářen jedincem LAD Clear je v pořádku.

Jedinec LAD carrier muže být pářen pouze jedincem LAD Clear.

Pokud chovný jedinec nemá test LAD, musí být výběr protějšku vždy LAD Clear.

Krytí jedinců LAD carrier xXx LAD carrier je zakázáno.

S KL vydanými v roce 2020 bude postupováno podle obecných pravidel.

                             Povinnost vyšetření USG ledvin pro MBT vstupující v platnost od 1.1.2021

 • S platností od 1. ledna 2021 rozhodla ČLSCH tak, že je povinnost podstoupit vyšetření USG ledvin - vyžaduje se popis ledvin z USG vyšetření na PKD - tvar, stav kůry a dřeně, velikost. Protokol o vyšetření bude přikládán k žádosti o uchovnění se závěrem veterináře vhodný do chovu. Provádí se pouze u MBT

Všechna zdravotní vyšetření nutná k chovu budou zapsána do průkazu původu daného psa/feny při uchovnění poradcem chovu, proto jsou testy platné po celou dobu chovnosti daného jedince.


Mimořádná nabídka – vhodný vánoční dárek
Klub anglického bull terriera


Zpráva DR 20.9.2019 - 19.9.2020


Vážení členové.
Vzhledem k opatření ze strany Slovenské vlády nastává změna rozhodčí. Místo paní Cwiecekové bude plemeno minibulterier posuzovat paní Alena Tvrzová . Dále bychom chtěli upozornit, na změnu posuzovatele svodu . Na popisný svod bude paní Milena Maršálová .
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Vážení vystavovatelé, všem se u přihlášek objevuje, že se nespárovala platba s přihláškou.
Pokud máte status přihlášky "Vyřízená" (jakože máte všichni), Vaše přihláška je v pořádku přijata a Váš pes bude uveden v katalogua smí se účastnit. Přestože jsme do Dogofficu nahráli výpis z účtu, platby se nespárovaly, pravděpodobně kvůli nesrovnalostem s variabilním a specifickým symbolem. 
Dále je docela možné, že nikomu nepřijde vstupní list, o který je sice zažádáno, ale zatím není žádná reakce.
Prosíme proto o shovívavost, snad tyto drobné nedostatky vychytáme buď my, nebo samotný Dogoffice.
Prosíme všechny zúčastněné, aby se vzhledem ke koronavorové nákaze chovali k sobě ohleduplně a pro jistotu měl každý přítomný po ruce roušku. V areálu výstavy budou dezinfekce na ruce, prosíme, použijte je.
Vítáme Vás, všechny statečné, co se nakonec přihlásili a pojďme si naší jedinou letošní výstavu užít.
 
Výbor, DR a realizační tým výstavy KABT

Včera byla poslední uzávěrka na klubovou výstavu v Choceradech. Děkujeme všem přihlášeným a těšíme se na osobní setkání. I přes veškeré problémy se zrušením plánovaných rozhodčích, tak jako v nejisté době omezení z důvodu COVID-19 , chovatelé a majitelé Bulteriérů a Mini bulteriérů přihlásili své psy a feny v úžasném celkovém počtu 185 jedinců plemen BT a MBT


Ceny do soutěže "DÍTĚ A PES" na KV Chocerady, věnuje firma:

 


Seznam kandidátů do voleb Výboru a DR KABT
 


Zápis z konání schůze výboru č. 6/20 - ze dne 1.9.2020


Před zahájením KV v Choceradech proběhne vyhlášení TOP BULL 2019


Zápis z konání schůze výboru č. 5/20 - ze dne 22.8.2020

 
 

Upozorňujeme členy KABT, že na podzimní výstavě v Choceradech proběhne akce Laboklinu na odběry vzorků. 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2020
Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na volební členskou schůzi.
Místo konání: Klub Lávka Chocerady a to dne 19.09.2020 po ukončení výstavy a uklizení kruhů a stanů, tj. cca od 18:00 hodin
(prezence bude oznámena 30 minut před zahájením schůze).
Letošním rokem končí volební období stávajícího výboru, takže se při ČLSCH uskuteční volby do výboru klubu pro nastávající volební období. 
Kandidátky zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Uzávěrka kandidátek je 5.9.2020
 
Program ČLSCH:
 
1.  Zahájení a schválení programu schůze
2.  Volba zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu
3.  Volba mandátové/volební a návrhové komise 
4.  Zprávy výboru klubu o činnosti klubu (předsedkyně, ekonom, poradce chovu)
5.  Zpráva dozorčí rady
6.  Volba členů Výboru
7.  Volba členů DR.
8.  Návrhy členů
9.  Diskuze
10.Usnesení a ukončení schůze
 
 
 Upozorňujeme, že pokud by nastala omezení kvůli Covid 19 a výstava se nemohla uskutečnit, proběhne volební ČLSCH 19.9.2020 již od 10.00 hod.
V případě, že taková situace nastane, budete včas informováni o podrobnostech na tomto webu KABT.
 

Upozorňujeme členy KABT, že je již možné zasílat návrhy na ČLSCH, která se koná v Choceradech, 19.září 2020. Návrhy zasílejte na e-mail klubu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (uzávěrka je 5.9.2019)  

Výbor KABT sděluje všem členům, že dnes byla spuštěna nová genealogie. Odkaz naleznete na webových stránkách klubu, anebo zde

 


Zápis z konání schůze výboru č. 4/20 - Zbraslav u Brna 11.7.2020


Pozvánka na svod Zbraslav u Rosic

Vzhledem ke stále trvajícím problémům ohledně pandemie koronaviru , není možnézajistit účast nominovaných zahraničních rozhodčích ani na letní výstavu. která se měla konat 11.7.2020 ve Zbraslavi. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o zrušení této výstavy.Protože však musíme zajistit chovatelský servis členům a vzhledem k nekonání žádných psích výstav není možno naplnit podmínky Organizačního řádu ohledně článku II. Bulterier bod 2. a Miniaturní bulterier bod 2. Podmínky pro zařazení do chovu, rozhodli jsme se uspořádat mimořádný uchovňovací svod psů, kde úspěšné absolvování tohoto svodu bude nahrazovat podmínky stanovené v tomto bodu. Pes bude na svodu posouzen podle dosavadní svodové karty a ke splnění podmínek chovnosti nesmí mít žádné vady, které jsou stanovené jako vyřazující z chovu. Tímto rozhodnutím se mění výše uvedené body Organizačního řádu a to do odvolání. Pro splnění podmínek zařazení do chovu pro bulteriery i miniaturní bulteriery platí to, že by se tohoto svodu měli zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu, dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu.


Výbor KABTZápis ze schůze výboru ze dne 3.6.2020

Dne 3.6.2020 proběhla online schůze výboru , na které bylo projednáno toto:

Vzhledem ke stále trvajícím problémům ohledně pandemie koronaviru , není možnézajistit účast nominovaných zahraničních rozhodčích ani na letní výstavu. která se měla konat 11.7.2020 ve Zbraslavi. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o zrušení této výstavy.Protože však musíme zajistit chovatelský servis členům a vzhledem k nekonání žádných psích výstav není možno naplnit podmínky Organizačního řádu ohledně článku II. Bulterier bod 2. a Miniaturní bulterier bod 2. Podmínky pro zařazení do chovu, rozhodli jsme se uspořádat mimořádný uchovňovací svod psů, kde úspěšné absolvování tohoto svodu bude nahrazovat podmínky stanovené v tomto bodu. Pes bude na svodu posouzen podle dosavadní svodové karty a ke splnění podmínek chovnosti nesmí mít žádné vady, které jsou stanovené jako vyřazující z chovu. Tímto rozhodnutím se mění výše uvedené body Organizačního řádu a to do odvolání. Pro splnění podmínek zařazení do chovu pro bulteriery i miniaturní bulteriery platí to, že by se tohoto svodu měli zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu, dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu.

Zapsala : Petra Fišerová


Upozornění: ČMKJ pí.Šestáková má dovolenou od 2.6. do 16.6.2020


Přihláška na Uchovňovací svod Zbraslav u Rosic 11.7.2020


Vážení členové,

vzhledem k nejisté situaci kolem Covid 19 jsme my, členové výboru KABT, museli učinit nové rozhodnutí.
Není možné uspořádat výstavu ani v červenci, neboť nemáme jistotu, že se nominovaní rozhodčí nakonec dostaví, jelikož jsou ze zemí, kde by pravděpodobně museli  po návratu z České republiky do karantény. Samotní rozhodčí zatím svou účast z objektivních důvodů neslíbili.
Klub je povinen zajistit členům chovatelský servis. 
Dne 11.7.2020 proběhne ve Zbraslavi u Rosic v areálu MSKS místo výstavy mimořádný - tzv. "UCHOVŇOVACÍ SVOD". Předpokládáme vyšší účast, takže zajistíme dva rozhodčí a dva kruhy. Přihlášky budou na webu klubu a budou se zasílat na mailovou adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na každého psa je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Platba proběhne na místě. Cena pro člena klubu je 500 korun a pro nečlena klubu 1000 korun. Lze se přihlásit i na místě za jednotnou cenu 1000 korun.
 
UCHOVŇOVACÍ SVOD  -   svod by měl absolvovat každý, kdo chce uchovnit svého psa či fenu, neboť tento svod nahrazuje povinnou výstavu. Svodu by se měli  zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu,  dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu. Absolvováním tohoto uchovňovacího svodu si můžete splnit podmínky k chovnosti.


Výborová schůze č.2/2020


Vzhledem k rozhodnutím vlády o zákazu konání veřejných akcí se Speciální a klubová výstava, která se měla konat 16.5.2020 v Choceradech, oficiálně ruší. Co se týče zaplacených poplatků za přihlášky je možno je přesunout na další konané výstavy, nebo požádat o vrácení poplatku. Pokud chcete poplatek vrátit musíte o to požádat písemně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte jméno a doklad o zaplacení poplatku případně podrobnosti o platbě. Pokud si nepožádáte, bude poplatek automaticky považován za platbu na další výstavu. O platnosti dalších výstav bude rozhodnuto před termínem jejich konání aktuálně podle dalších rozhodnutí vlády ČR.

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA SVOD DO CHOCERAD
(součastně funkční s přihláškou ke stažení v sekci "DOKUMENTY KE STAŽENÍ)


PROPOZICE NA SV KABT CHOCERADY 16.05.2020

Vážení členové klubu a  vystavovatelé.
Podařilo se nám vykomunikovat s laboratoří Laboklin, že by na naší jarní výstavě  zájemcům o genetické testy  odebrali stěry na geneticky přenosné nemoci u bulteriera a mini bulteriéra. Žádáme o Vaši zpětnou vazbu pro zmíněnou laboratoř, zda je o tuto službu zájem, abychom mohli doladit detaily.

Laboratoř nabízi jak finančně zvýhodněné balíčky testů, tak i samostatné testy na jednotlivé nemoci. Brzy budeme mít k dospozici i ceník těchto služeb.

Dále prosíme všechny, aby se vyjádřili, zda by měli zájem o vyšetření srdce dopplerem a o sonografické vyšetření ledvin. Zvažujeme možnost oslovit akreditovaného veterináře (kardiologa) , zdy ba nám v květnu v Choceradech tato vyšetření udělal. 

Jak laboratoř  tak kardiologa můžeme obejdnat pouze při určitém minimálním počtu zájemců.

Organizační tým výstav KABT

V případě zájmu kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Redakční rada KABT by ráda upozornila o možnosti zveřejnění inzerce v Ročence 2020. Zájemnci o placenou inzerci mohou poslat příspěvky na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme chovatele, že platí pravidlo pro ruční dopisování psa v Krycím listě. Při změně krycího psa je třeba požádat písemně (emailem) poradkyni chovu o schválení nového krycího psa. Poradkyně chovu, pokud psa schválí, pošle obratem email o schválení. Tuto zprávu je třeba vytisknout a přiložit k přihlášce k zápisu vrhu štěňat a ke krycímu listu (část CD), a to celé poslat na plemennou knihu do 28. dnů po narození štěňat.
Při žádosti o krytí zahraničním psem je nutno přiložit kopii rodokmenu psa s potvrzenou chovností, nebo kopii rodokmenu jeho potomků.

Upozorňujeme všechny chovatele, že nakrytí feny bez platného krycího listu je porušením organizačního řádu a chovatel se vystavuje riziku, že štěňata neobdrží průkazy původu.

Dále, kdo nakryje fenu bez platného krycího listu, je povinen automaticky provést genetický test paternity, aby štěňata mohla dostat zápisová čísla a také rodokmen. Totéž platí, pokud bude přihláška vrhu zaslána na ČMKJ po 3 měsících stáří štěňat.


Výborová schůze č.1/2020


Vážení vystavovatelé,
do soutěže TOP Bull zasílejte zpracované podklady na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do konce února 2020, podklady budou obsahovat dosažené tituly, počet bodů, počet výstav a fotografii psa (nejlépe ve výstavním postoji a takovou, která ještě nebyla uveřejněna). Výsledky budou uveřejněny na stránkách klubu a slavnostní předávání cen se uskuteční při jarní klubové výstavě KABT.


Přihláška na svod KABT při DUO CACIB Brno  1.2.2020 

  

Zájemci se hlaste na klubový mail   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

 


OZNÁMENÍ PRO CHOVATELE

Prosím všechny chovatele, kteří zasílají dokumenty (rodokmeny, testy, hlášení vrhu, krytí atd.) poštou poradci chovu, ať vše také zasílají ofocené na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji. Zezulová Jitka


Výsledky KV KABT Chocerady 21.09.2019


Obsazeni tříd KV KABT Chocerady 21.09.2019

 
 


Vážení členové, blíží se posledni uzávěrka na Klubovou výstavu v Choceradech a to již zítra 6.9.2019 !!! 

Vážení členové ,  upozorňujeme na psa miniaturniho bullteriéra DEBULLY SHOOTING STAR (pocházejícího z Irska). Momentálně probíhá vyšetřování KC ohledně původu u a identity tohoto psa (původní matka neznámá a matka uvedená v rodokmenu  není pravá), proto žádáme všechny chovatele, aby prozatím nepoužívali do chovu psy, kteří mají tohoto psa v rodokmenu, protože byla oficiálně potvrzená nepravost  rodiče v jeho rodokmenu a zatím přesně nevíme jaký dopad to bude mít na jeho potomky, další generace a jejich  rodokmeny. 

Oznamujeme členům, že je již možnost registrace přihlášek na KV KABT v Choceradech na portále https://www.dogoffice.cz/

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2019
Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na členskou schůzi. Místo konání
bude Klub Lávka Chocerady a to dne 21.09.2019 po ukončení výstavy a uklizení kruhů a stanů, tj. cca od 18:00 hodin
(prezence bude oznámena 30 minut před zahájením schůze).
 
Program ČLSCH:
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Zprávy výboru klubu o činnosti klubu (předsedkyně, ekonom, poradce chovu)
3. Zpráva dozorčí rady
4. Doplňující volby kooptované členky DR.
5. Návrhy členů
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Ukončení schůze
 
Návrhy na ČLSCH 2019 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (uzávěrka je 7.9.2019)

Závěrečné hodnocení KV KABT 6.7.2019 Zbraslav u Rosic - anglický text.

Vážení vystavovatelé,

v průběhu konání výstavy bude MVDr. Michal Čáp opět posuzovat patelly, a to od 10:00 do 13:00 hod. Zájemci, prosím, hlašte se dopředu na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu zprávy napište Patelly a v emailu uvádějte jméno pejska, číslo zápisu a jméno majitele.


Vážení členové, výbor KABT Vás zve na podzimní KV, která se koná v sobotu 21.09.2019 v Choceradech. Během výstavy bude probíhat vyšetření patelly. Po výstavě cca v 18.00hod se bude konat ČLSCH KABT. Těšíme se na Vaši účast. 
PŘIHLÁŠKA na Svod - Chocerady 21.09.2019     Propozice na KV KABT 21.9.2019 Chocerady   

PřipomínámeNávrhy na ČLSCH 2019 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Připomínáme všem začínajícím i stávajícím chovatelům VZORNÍK BAREV BULL TERRIERA


 

KV KABT 06.07.2019 Zbraslav u Rosic - Výsledky


Obsazení  kruhů na KV KABT Zbraslav u Rosic 6.7.2019


Vážení členové, blíží se II. uzávěrka na Klubovou výstavu a to 25.6.2019!!!PřipomínámeNávrhy na ČLSCH 2019 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Poděkování sponzorům.

Výbor KABT velice děkuje generálnímu partneru - firmě YOGGIES za sponzoring na naší Speciální výstavě konané 12.5.2019 na Babyloně. Jsme šťastní za takového spolehlivého a profesionálního partnera a věříme v další spolupráci.

Další velké poděkování patří ostatním sponzorům, kteří věnovali dárky do charitativní tomboly,  jejíž výtěžek byl věnován na podporu nadace Bulíci v nouzi.

Dobrodinci jsou tito:

Obec Česká Kubice

SDH Spálenec

Chovatelské potřeby Herbrik

Emann

Canis Bull

Krmiva Černý

Vetamix

BullPet

Keramika Barbora Kamínková

Bára Trantinová

Michaela Sovová

Jaro Čupka

Horizon Cargo

Lucie Žákovská

Vendula Hradecká

Zuzana Kopačková

Děkujeme i super fotografce Vlaďce Placatkové, která nejen nafotila naši akci, ale rovněž věnovala výtěžek na podporu nadaci Bulíci v nouzi.

Děkujeme za profesionální přístup a krásné fotky.

Bylo vybráno  26550,- Kč, které byly předány patronce nadace Bulíci v nouzi - Kateřině Kašparové.

Dík patří i těm, co si zakoupili losy a pomohli svým příspěvkem potřebným.

https://www.zonerama.com/vladkaplacatkova/Album/5298883


Propozice na KV KABT - 6.7.2019 Zbraslav u Rosic


SV KABT 11.5.2019 Babylon - Výsledky


Obsazení kruhů Babylon
 


Vážení členové, blíží se uzávěrka na Speciální výstavu na Babyloně a to 28.4.2019!!!


Babylon - program výstavy
         Babylon - program Trophy Show


Vážení členové, blíží se první uzávěrka na Speciální výstavu na Babyloně a to 19.4.2019!!!


Upozornění pro zájemce o ubytování při SV na Babyloně. Veškeré ubytovaci kapacity jsou již v kempu obsazeny. Dále je možné se ubytovat v nedaleké Ubytovně Praha, kde nabízejí kapacitu 100 lůžek. A dále na Pesionu Magda. Obě zařízení jsou vzdálené cca 1.5km od místa výstavy .

https://www.facebook.com/ubytovnaprahababylon/posts/1883626931747095

http://ubytovnababylon.cz/kontakt/ 

https://www.pensionmagda.cz/informace-cz-0.html


PŘEHLED LOVECKÝCH ZKOUŠEK NA ROK 2019


PLAKÁT (pdf)  POZVÁNKA  INVITATION

SPONZOŘI AKCE BULLTERRIER VÍKEND BABYLON       -       EMAN


V případě zájmu nás kontaktujte do 1.2.2019 na email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Připomínáme všem začínajícím i stávajícím chovatelům VZORNÍK BAREV BULL TERRIERA


Vážení členové, připomínáme, že uzávěrka 1. Ročenky KABT je 31.3.2019


POZVÁNKA NA JARNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KABT BABYLON 2019


Přihláška na svod Brno 2019


S velkou lítostí oznamujeme, že dne 21. 12. 2018 ve věku 68 let zemřel dlouholetý chovatel, člen a bývalý předseda klubu

pan MVDr Petr Daněk CSc

Upřímnou soustrast celé rodině a všem blízkým.


 Členství 2019

Vážení členové,
pro prodloužení svého členství nebo pro přihlášení nového člena, je od roku 2019 nutné použít pouze online formulář pro registraci. Tu najdete na adrese http://kabt.sblizeni.cz/.
Je to z důvodu platnosti nového zákona  GDPR. Uvedená přihláška obsahuje informace potřebné ke členství v KABT.  
 

Vážení členové, na letošní prestižní výstavu Leidenu v Holandsku nebyl nominován žádný tým z důvodu nízkého zájmu.


Dobrý den,

děkujeme Firmě Yoggies za sponzorský dar ve formě dárků pro vystavovatele a pro vítěze tříd od 1. do 4. místa. Jako vždy se jednalo o profesionální přístup ze strany sponzora. Tato výstava proběhla  15.09.2018 a počasí nám přálo. Účast byla hojná, výstavy se zúčastnilo 188 psů, včetně 61 minibulteriérů. Při výstavě se rovněž konala bonitace bulteriérů, které se zúčastnilo 49 jedinců. Předvádělo se ve třech kruzích. Standartní bulteriéři kruh 1, mini - bulteriéři kruh 2. Ve třetím kruhu svod. Výstava se konala do pozdních odpoledních hodin.Výrobky firmy Yoggies se stávají velmi oblíbeným krmivem bulteriérů to jak standartních, tak i mini - bulteriérů. Vzorečky velmi chutnaly a jsme rádi, že můžeme tak kvalitní a chutné krmivo doporučovat.

Těšíme se na další spolupráci a klub je pyšný, že s takovým sponzorem spolupracuje. Děkujeme.


KABT děkujeme sponzorům, kteří přispěli dárečky na výstavu konanou 15.9.2018 v Choceradech.

Canis Bull za dárky pro vystavovatele.

Soně Stančíkové za dárky věnované do soutěže „Dítě a pes“

Petře Honsové za dárky pro vítěze a rozhodčí. (Bullpet)

Michaele Dubové za upečení koláčů pro vítěze.

Janě Šlesárové za dárek pro BOJ

Lucii Žákovské za dárky pro vystavovatele


15.09.2018 KV Lávka Chocerady

Program a rozpis KV Chocerady Klub Lávka podzim 2018

PřipomínámeNávrhy na ČLSCH 2018 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení členové, blíží se druhá uzávěrka na klubovou výstavu v Choceradech a to již v neděli 2.9.2018!!!

Prosíme členy KABT, aby si ZDE zkontrovali, zda dali souhlas se zveřejněním osobních údajů, zaslaný informačním emailem.

Prosíme všechny chovatele, kteří zasílají originál testy poradci chovu, také o zaslání daných testů v kopii na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V záhlaví tohoto webu najdete nově Online přihlášení do KABT /online členská přihláška/ Jiné přihlášení než online nebude dále možné. Je tam zakomponovaný souhlas GDPR.POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2018
Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na členskou schůzi. Místo konání
bude Klub Lávka Chocerady a to dne 16.09.2017 od 10:00 hodin (prezence začíná od 9:00).
Všichni členové KABT jste srdečně zváni a těšíme se na hojnou účast.
Program ČLSCH:
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Zprávy výboru klubu o činnosti klubu (předsedkyně, ekonom, poradce chovu)
3. Zpráva dozorčí rady
4. Doplňující volby kooptovaných členu.
5. Návrhy členů
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Ukončení schůze
Návrhy na ČLSCH 2018 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 
Vážení členové, hledáme dva zapisovatele do kruhů na výstavu v Choceradech 15.9.2018. Znalost anglického jazyka je hlavním předpokladem a čitelné písmo. Hlásit se můžete ma klubový email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Vážení členové, ode dneška je možné se přihlásit na podzimní klubovku přes DOGOFFICE. Připomínám, že se lze přihlásit POUZE přes DOGOFFICE, přihláška na výstavu NENÍ totéž, co přihláška na svod. Dále oznamujeme, že se bude při výstavě vyšetřovat patella. (MVDr.Čáp Michal) Cena vyšetření 400Kč. Je třeba se včas přihlásit. Zájemci se mohou hlásit u paní Kateřiny Šotolové. Do předmětu zprávy napište Patelly a v emailu uvádějte jméno pejska, číslo zápisu a jméno majitele. 

 
Vážení členové, připomínáme, že 07.07. je konec druhé uzávěrky na klubovou výstavu KABT v Brno Dvorska. 
 

Vážení členové, vážení vystavovatelé.

Představujeme Vám firmu, která bude generálním partnerem naši Klubové výstavy v Brně Dvorska.

YOGGIES, generální partner klubové výstavy v Brně 21. 7. 2018

Česká rodinná firma Yoggies je lídrem na trhu ve zdravém krmení psů. Na úplném začátku byl příběh jejich vlastního psa Roxyho, který na procházce slupnul, co neměl, a otrávil se. Náročný proces jeho uzdravení jako zázrakem naštěstí dopadl dobře. Pak už byl jen krůček k tomu, že ho majitelé chtěli prostě krmit zdravě... A tak vznikl speciální jogurt pro psy, a následně granule a celá řada dalších produktů.

Granule Yoggies lisované za studena mají svůj původ v nejzdravějším krmivu pro psa – všechny receptury vycházejí z B.A.R.Fu a jeho postupném a pomalém sušení (při nízkých teplotách!). Díky tomu jsou v granulích zachovány přírodní živočišné proteiny, tuky i vitamíny. Granule zásadně neobsahují žádnou chemii, obilí, sóju ani konzervanty! Firmě Yoggies se dokonce povedlo vyvinout takové granule, které nejen že čistí a udržují zdravý trávicí systém, ale obsahují i probiotika, která posilují tolik důležitý imunitní systém vašeho psa. A právě zdravý imunitní systém vašeho nejlepšího čtyřnohého přítele může být zodpovědný za to, že váš pes bude zdravější a nebude trpět alergiemi, průjmy, plynatostí, nebo ještě závažnějšími chorobami.

Produkty Yoggies vracejí do psích misek kvalitu, vůni a chuť potravy z přírody. Na co se vždy můžete spolehnout – že výrobě je vždy základem syrové maso ze švýcarských, německých i dalších kvalitních chovů. Proto najdete v jejich složení na prvním místě vždy MASO!

Přírodní tuk z masa a uhlohydráty (bramborové nebo rýžové vločky – jsou lépe stravitelné než rýže a brambory) dodají psům potřebnou energii; ovoce a zelenina jsou zdrojem potřebných vitamínů a vlákniny. Další stopové prvky, jako je rybí olej, mořské řasy, výtažek z masa mušlí, bylinky pro psy, mletá křemelina, zažívací rašelina, nebo laktobacily – to vše je skvělé pro podporu kloubů, vazů, tvorbu sinoviální tekutiny (= kloubní maz, který je zapotřebí pro vzájemný pohyb kloubních ploch a omezení jejich tření), odstraňování parazitů z trávicího traktu i podporu imunitního systému vašeho psa…

Šetrná výroba granulí Yoggies (lisování za studena) zajistí kromě uchování přírodních živin i to, že granule v žaludku psa nenabobtnají(!). Ostatně si to doma sami zkuste – ponořte pár granulek do nádobky s vodou, a přesvědčte se. Yoggísky se nezvětší ani o (psí) chlup :-) Díky tomu docílíte nejlepší a přirozené výživy psa, ak tomu ještě i potlačení rizika torze žaludku.

Jak už jsme zmínili, na začátku příběhu firmy Yoggies byl otrávený pejsek – celý příběh si přečtěte zde https://yoggies.cz/nas-pribeh/

 


Dodatečně děkujeme pí. Petře Novákové za dárky pro vystavovatele na Speciální a Klubové výstavě v Choceradech, pořádanou  12.5 2018 


SRDEČNĚ ZVEME a připomínám, že se lze přihlásit pouze přes DOGOFFICE, přihláška na SVOD není totéž, co přihláška na výstavu 
www.dogoffice.cz 

19.05.2018 - MVP Litoměřice - Výsledky

Vážení členové KABT,

vzhledem k tomu že od 25. 5. 2018 začne platit GDPR nový zákon na ochranu osobních údajů, budu vám všem rozesílat email, kde stačí kliknutím na dole uvedený odkaz odsouhlasit zpracování osobních údajů v souladu s podmínkami tohoto zákona. Prosím vás tímto o spolupráci, která vám zabere jen minumum času.
Vzhledem k platnosti tohoto zákona dojde také ke změnám ve zveřejňování osobních údajů na našich webových stránkách.
Děkuji za vaši podporu a spolupráci.
Petra Fišerová
Místopředsedkyně KABT

12.05.2018 - SV Chocerady - Výsledky  

Vážení členové,
oznamujeme Vám, že se přihlásilo 190 psů na výstavu, 136 standardních a 54 mini bulterierů, proto musíme situaci řešit. Výbor KABT tedy rozhodl, že třídy štěňata, dorost a vetrány SBT přesuneme do kruhu č. 2, v němž budou posuzování mini bulterieři. Tím pádem každý rozhodčí posoudí zhruba polovinu psů, což jistě přispěje k lepší organizaci celé výstavy. Prosíme touto cestou všechny vystavovatele SBT, kteří přihlásili své psy (samce) do třídy mladých, aby se dostavili na výstavu včas, nebot budou zahajovat kruh č. 1
Opět připomínáme, že nejdříve budou posouzeny (kruh č. 2) třídy štěnat, dorostu a vetránů v souladu se závěrem ČLSCH. Takže i vystavovatele těchto psů prosíme, aby se dostavili na výstavu včas.


Prosíme členy, kteří požádali o provedení odběru vzorku na test LAD při Speciální výstavě KABT,aby jsi vyplnili tuto žádanku AHT předem. Při vyplnování postupujte podle tohoto vzoru. Žádanka AHT je platná pouze pro tuto akci pořádanou ve spolupráci se slovenským klubem! Žádanku AHT je nutné vytisknout a přivézt sebou na výstavu. Děkujeme.

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom Vám jménem Klubu anglického bull terriera upřímně poblahopřáli k umístění v soutěži TOP BULL za rok 2017. Srdečně Vás touto cestou zveme na slavnostní předání cen, které proběhne na Speciální výstavě v Choceradech dne 12.5.2018 od 9.15 hod. 

Výbor KABT


Klubový zpravodaj 1/2018

Výbor KABT upozorňuje na změnu termínu podzimní KV v Choceradech. Nový termín je 15.09.2018.

ČLÁNEK - Genetická vyšetření a jejich zápis do průkazů původu.Vážení členové. Ve spolupráci se slovenským klubem, KABT nakoupí 50 sad na test LAD, ve slevě, na Výstavě Crufts. Zájemci mají možnost pak za tuto nižší cenu test od klubu odkoupit. Odběr vzorků bude na jarní výstavě provádět paní doktorka Pacltová. Poté klub testy hromadně odešle na vyhodnocení. Zájemci o tento test se mohou dopředu hlásit na klubový email. Přednost mají členové spolku KABT. 
 
Momentálně jsou všechny, prozatím objednané testovaci sady, zamluveny. Pište na klubový mail dále a pokud bude zájem přetrvávat, KABT se bude snažit vyjednat podmínky a nakoupit další sady se slevou.Vše bude záležet na počtu zájemců.
 
 

Poradce chovu má dovolenou z důvodu nemoci!

3. Výborová schůze 2018

XXIV. HAUCK MEMORIAL 2018  

Oznámení

 

Vážení vystavovatelé, do soutěže TOP Bull zasílejte zpracované podklady na e-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do konce měsíce února 2018.
Výsledky budou uveřejněny v následujícím zpravodaji a slavnostní předávání cen se uskuteční při klubové výstavě KABT.

 

 

 
 
V případě potřeby jakéhokoli dokumentu, článku či formáře, který se nezobrazuje, kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a vše Vám bude obratem zasláno na Vámi uvedený e-mail.


Některé odkazy na články na tomto webu nefungují. Omlouváme se tímto a již se pracuje na znovu-zprovoznění plné funkčnosti webu.Předem bych chtěla všem strašně moc poděkovat za to, že se odhodlali jít “s kůží na trh“ a přihlásili psy do výběru na takto prestižní soutěž. Výběr nebyl vůbec lehký. Přihlášení psi jsou nádherní, a je mi líto, že jich nemůže jet více. Děkuji ještě jednou, přeji hodně štěstí a doufám, že nezanevřete na výběr příští rok!

Za výběrovou komisi pro tým do Leidenu

Sandra Piťhová


24.09.2017 - NVP Brno - VýsledkyUpozornění : Z důvodu nemoci má
poradce chovu dovolenou.


09.09.2017 - KV KABT Chocerady - Výsledky

 

 

 

Vážení chovatelé a majitelé!

Rádi bychom Vám připomněli blížící se uzávěrku (30.9.2017) přihlášek na prestižní výstavu International weekend v Leidenu do soutěže národů.

Pokud jste majiteli nebo chovateli jedince, který má kvalitní exteriér, a současně byste byli ochotni reprezentovat Českou Republiku a český chov bullterriera na této jedinečné soutěži, neváhejte a pošlete nám přihlášku se jménem psa/feny a dosaženými výstavní úspěchy, případně i fotografii.

Pozn.: Tato soutěž se neplatí. Pouze je potřeba psa do Holandska dopravit a vystavit. Platí se pouze výstava v sobotu, která ale není povinná. Samotná soutěž národů se koná v neděli 19.11.2017

Kategorie:

2x fena pod 2 roky + 1x náhradník

2x fena nad 2 roky + 1x náhradník

2x pes pod 2 roky + 1x náhradník

2x pes nad 2 roky + 1x náhradník

(odpovídajícího věku musí zvíře dosáhnout v neděli 19.11.2017)

Přihlášky, prosím, zasílejte na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme!

 

Výběrová komise pro Leiden

 

 

Feny do dvou let

ALICE FOR LAELAPS Marpet bull

DIAMOND DIANA Nature of Unique

RUBY z Čerchovské zahrady

PICTURE PERFECT Joe´s Star

IWAKI Solo Magnifica

 

Psi do dvou let

DREAM COME TRUE Nature of Unique

SAVIO z Čerchovské zahrady

DELICIOUS PLEASURE Nature of Unique

GALEON Solo Magnifica

AZAZEL Ex Alibi

PAMPALINI Daidalos

 

Feny nad dva roky

ANATHEMA Extragang

COSTA RICA Asmoddeus

BEYA LILY Plzeňský bull

 

Psi nad dva roky

 

 

....nejedná se o konečný výběr. Jsou to jen došlé přihlášky a proto prosíme, nechť se případně další zájemci odprostí od ostychu a neváhají poslat přihlášku, ať i náš klub je schopen dát dohromady kompletní tým.


Vážení členové, vážení vystavovatelé.

Děkujeme našim sponzorům, kteří přispěli svými dary na naší klubovou výstavu 09.09.2017 v Choceradech.


http://www.krmivo-eminent.cz/

 


12.08.2017 – MVP Mladá Boleslav - VýsledkyZPRAVODAJ KABT 2 -2017


Návrhy na ČLSCH 2017 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 


Propozice Chocerady 09.09.2017 / Přihláška na Svod


 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2017

 

Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na členskou schůzi.

 

Místo konání bude Klub Lávka Chocerady a to dne 10.09.2017 od 10:00 hodin (prezence začíná od 9:00).

Všichni členové KABT jste srdečně zváni a těšíme se na hojnou účast.

 

Program ČLSCH:

1. Zahájení, schválení programu schůze

2. Zprávy výboru klubu o činnosti klubu (předsedkyně, ekonom, poradce chovu)

3. Zpráva dozorčí rady

4. Návrhy členů

5. Diskuze

6. Usnesení

7. Ukončení schůze

 

Návrhy na ČLSCH 2017 zasílejte na email klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení členové, vážení vystavovatelé.

 

Děkujeme našim sponzorům, kteří přispěli svými dary na naší klubovou výstavu 22.7.2017 v Brně.

 

Naši výstavu svými dary podpoří tyto firmy:

 

 

JOFI KRMIVA HAFO TLAPEK

 

 Vážení členové, vážení vystavovatelé.

 

Děkujeme našim sponzorům, kteří přispěli svými dary na naší speciální výstavu 13.5.2017 v Choceradech.

 

Naši výstavu svými dary podpoří tyto firmy:

 

 

http://krmivacerny.cz/ https://krmeni.cz/ http://happydog.cz/

 

Děkujeme také paní Vendule Hradecké, které se podařilo vykomunikovat všechny sponzory a zajistit dárky pro vystavovatele a to zcela zdarma :-)

 


 

 

 
Tyto dárečky zhotovili postižení zaměstnanci chráněné dílny Arkadie. http://www.arkadie.cz//obsah/keramicka-dilna-krupka/94/121/
Dárky zajistila a věnovala chovatelská stanice ECCE BULL.
 


 
 
 
 
 
Na alfaverzi nového webu se snesla kritika, jak je nemoderní a pak pár odkazů na weby s jednoúrovňovou navigací a rozbalovacím menu.
tak trocha motivace:
1.) moderní web by měl být zobrazitelný i na mobilních zařízeních, proto je snaha implementovat responsivní design
2.) zvýšit rychlost načítání a omezit nesmysné přenosy dat = statická stránka se načítá 60-100ms místo 1300ms (ajax a navigace za #)
3.) obrázky na webu budou ale rozumné
4.) stále se ladí základní funkcionalita a struktura db, jelikož se to celé dělá ve volném čase tak to jde pomalu, jen otagovat stanovy klubu zabralo 2h
5.) obsah webu je docela rozsáhlý, a snahou je rozdělit ho do logických celků, i tak na některých místech budou 3 úrovně zanoření menu
6.) alternativou vám jsou bastliči, kteří by si za nový web vzali 50k a použili by nějakou předpřipravenou šablonu a za každou úpravu peníze navíc, skutečná firma, kde by vás stálo 1k jen to, že sern spustil vývojový prostředí a chvíli se rozkoukával a nebo současné opensource řešení na které od jeho spuštění každou minutu útočí roboti a půl roku roznášelo viry do vašich pc
takže než začnete bezmyšlenkovitě psát emaily, zamyslete se...
 
Na této webové stránce naleznete nový web zatím ve fázi úprav. (odkaz)
 

 

Dne 12.1. z výboru odstoupili z rodinných důvodů Jitka Zezulová ml. a Bc.Pavel Savula. Klubové stránky bude prozatím spravovat Radek Hradecký, výbor zůstává sedmičlenný.

 
 

Oznámení

 

S velkou lítostí oznamujeme, že dne 29. 12. 2016 ve věku nedožitých 86 let zemřel dlouholetý chovatel a člen klubu pan Svatopluk Vecka.

 

Upřímnou soustrast celé rodině a všem blízkým.

 

Upozornění

 

Svod 7.1.2017 je zrušen pro 0 účast. Pokud jste přihlášku odeslali, bude přeložena na další termín.

Děkujeme za pochopení

Výzva

 

Hledá se specialista na vytvoření nových stránek KABT. Hlašte se na e-mailu KABT: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Návrhy, náměty vítány.

 

Oznámení

 

Vážení vystavovatelé, do soutěže TOP Bull zasílejte zpracované podklady na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do konce měsíce února 2017. Výsledky budou uveřejněny v následujícím zpravodaji a slavnostní předávání cen se uskuteční při klubové výstavě KABT.

 

Bodovací tabulka TOP bulteriér KABT

 
 
 

Reprezentace za ČR do soutěže družstev na výstavě v Holandsku

 

psi do dvou let

Nathanael Daidalos, Cheiron Joe´s Star, Artur the King of Talidai - náhradník

 

psi nad dva roky

Nat Pajar

 

feny pod dva roky

Olie Pajar von Amadis, I m yours Silver Joe´s Star

 

feny nad dva roky

Beya Lily Plzensky Bull, Kasienka Daidalos

 

 

 

Zpravodaj 2_16_KABT.pdf

Reprezentace za ČR do soutěže družstev na výstavě v Holandsku

 

psi do dvou let
Nathanael Daidalos, Cheiron Joe´s Star, Artur the King of Talidai - náhradník
 
psi nad dva roky
Nat Pajar ----- zde chybí jeden pes
 
feny pod dva roky
I m yours Silver Joe´s Star, -----------zde chybí jedna fena
 
feny nad dva roky
Beya Lily Plzensky Bull, Kasienka Daidalos

 

U náhradníků vyhlašujeme, že v neděli půjde jako hlavní ten, co měl v sobotu lepší výsledek.

 

 

 

 

Upozornění: Změna adresy klubu

 

Vážení členové KABT,

 

sdělujeme, že původní adresa klubu, tedy Jungmannova 25, Praha 1 je již neplatná, na této adrese nám byla dána výpověď. Nové sídlo klubu je Lešanská 1176/2a,Chodov, 141 00 Praha 4. Je to pouze sídlo klubu, zde nikdo nebude přebírat a přeposílat poštu. Protokorespondenční adresa bude vždy adresa předsedy klubu.

V současné době tedy MVDr. Markéta Pacltová, Zemědělská 342, Plesná 351 35.

Prosíme o dodržení námi daného slibu, že žádná korespondence nebude směřována na Lešanskou, protože v tom případě nám bude sídlo vypovězeno.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Oznamujeme členům, že se dne 22. 7. 2016 konalo poslední rozloučení s panem rozhodčím Josefem Schneiderem.

Děkujeme panovi Erlovi, že položil smuteční kytici jménem našeho klubu.

 

 
 
Výstavní výbor se omlouvá, že nepřišly vstupní listy. Protože se stále učíme pracovat s dogofficem, a těžko se získávají informace, nevěděli jsme, že se o rozeslání vstupních listů musí žádat. Ještě jsme na poslední chvíli zažádali o rozeslání, tak doufáme, že ještě přijdou na maily vystavovatelů. Prosíme, pokud nepřijdou, všichni dostali mail s upozorněním, že je jejich přihláška přijata, takže přijedte.
Děkuje Výstavní komise.

 

Obsazení kruhů na Klubové výstavě, Brno - Dvorska

 

 

Klubová výstava KABT Brno 23. 7. 2016

Přesné místo konání výstavy je Brno-Dvorska (dostihová dráha)

Dvorska se nachází v jihovýchodní části města Brna, nedaleko Tuřan. Dostihová dráha je na záčátku Dvorsk směrem od Tuřan.
Přímo do Dvorsk jede městská hromadná doprava: autobus 48, ze zastávky Úzká, Brno

 

Propozice výstavy Brno-Dvorska.doc

 

Oznámení

 

Genealogie KABT je z technických důvodů dočasně mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 • Propozice na Klubové barvářské zkoušky ke stažení zde: PROPOZICE_BZ.doc
 • Propozice na Klubové zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře ke stažení zde: PROPOZICE_ZVVZ.doc

 

Pozvánka na předávání cen TOP BT a MBT 2015

 

Vážení členové, výbor KABT Vás srdečně zve na vyhlášení Top BT a MBT za rok 2015. Předání cen se uskuteční při nadcházející výstavě na Konopišti v polední přestávce.

 

 

Oznámení

Vážení členové KABT,
sdělujeme Vám, že každému členu, který bude přihlášen na výstavu na Konopišti bude vrácen přeplatek 100 Kč ve třídě štěňat a dorostu, v ostatních třídách kromě třídy čestné bude vráceno 100 Kč, za třidu čestnou bude vráceno 500 Kč a to při přejímce psů. Bohužel systém Dogoffice nerozeznává členy a nečleny klubu.

 

Výbor KABT

 

 

 

 

 

 
Upozornění - TOP Bull 2015

V souladu s ustanovením členské schůze 2014 si každý majitel, který má zájem o soutěž TOP Bull, sám zpracuje výsledky do soutěže a zašle je s kopiemi dokladů ke kontrole zpracovateli. Podklady, prosím, zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do konce února 2016. Výsledky budou zveřejněny v následujícím zpravodaji a slavnostní předávání cen se uskuteční při klubové výstavě KABT.

Bodovací tabulku naleznete zde:Bodovací tabulka TOP bulteriér KABT

 

 

Oznámení

 

Na ČLSCH konané 14. listopadu 2015 se zrušil poplatek za krycí list pro členy klubu (vyřízení do jednoho měsíce). Poplatek za vydání krycího listu expres (do jednoho týdne) zůstává.

 

 

Reprezentace za ČR do soutěže družstev na výstavě v Holandsku

 

psi do dvou let

El Cid Joe Star

Guitarman Silver Joe´s Star

 

psi nad dva roky

Nat Pajar

Chavivi Daidalos

 

feny do dvou let

Kasienka Daidalos

Beya Lily Plzensky Bull

 

feny nad dva roky

Cry to Me Joe's Star

Irana Fišer - náhradnice

Kira Iron Llubpet - náhradnice

 

(pozn.: jsou volná dvě místa + téměř všechna místa pro náhradníky)

 

 

Oznámení ohledně posuzování na Speciální výstavě KABT dne 12. 9. 2015 na Konopišti

 

Štěňata, dorost a veterány BT a MBT bude posuzovat paní Alena Tvrzová, všechny ostatní třídy obou plemen bude posuzovat pan Eric Stanley.

 

 


Oznámení

 

Svod dne 12. 9. 2015 při Speciální výstavě KABT na Konopišti bude posuzovat paní Alena Tvrzová.

 

 

Reprezentace za ČR do soutěže družstev na výstavě v Holandsku

 

psi do dvou let

El Cid Joe Star

volné místo

 

psi nad dva roky

Nat Pajar

Chavivi Daidalos

 

feny do dvou let

Kasienka Daidalos

Beya Lily Plzensky Bull

 

feny nad dva roky

Camorra Joe Star

volné místo

Irana Fišer - náhradnice

 

(pozn.: jsou volná dvě místa + téměř všechna místa pro náhradníky)

 

 

20. 7. 2015 Upozornění

 

Pavel Masaryk se ze zdravotních důvodů omluvil z posuzování na Klubové výstavě v Brně dne 25. 7. 2015. Posuzovat bude rozhodčí František Szalai (SK).

 

27/06/2015 - MVP Brno

25/04/2015 - MVP České Budějovice

23/05/2015 - MVP Litoměřice

20/06/2015 - NVP Klatovy

16/05/2015 - KV KABT Konopiště

 

4. 6. 2015 Oznámení

 

Vážení členové,

 

po registraci KABT u laboratoře Genomia mohou členové klubu využít 10% slevu na genetické testy. Pro uplatnění slevy je zapotřebí ověření členství v KABT. Podmínky jsou uvedeny zde. Nabídka je platná pro rok 2015.

 

NOVĚ ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ NA KLUBOVOU VÝSTAVU ZDE

NEW ON-LINE KABT DOG SHOW ENTRIES CLICK HERE

 

 

Poděkování

 

Mnohokrát děkujeme za pomoc s přípravou výstavy na Konopišti dne 16. 5. 2015 panu Petru Selingerovi, paní Sandře Piťhové a paní Lence Košťálové.

Výbor KABT

 

Chyba ve Zpravodaji 1/2015

 

Velice se omlouváme za neúmyslné nedopatření ve Zpravodaji 1/2015, kde jsou chybně uvedeny výsledky u výstavy ze dne 08/02/2015 - MVP Brno. V příštím zpravodaji budou uvedeny výsledky správné.

 

KV KABT v Brně-Dvorska platí den konání 25.7.2015.

 

Děkujeme za pochopení

Redakční rada

 

25/04/2015 - MVP České Budějovice

25/04/2015 - MVP České Budějovice

 

Pro zájemce o výstavu v Holandsku

 

Vážení členové KABT, jako každý rok i letos pořádá NBTC 7. a 8 . 11.2015 soutěž družstev, kde se představí psi i fenky v kategoriích pod dva roky a nad dva roky. Každý tým je složen z 8mi členů a náhradníků. Na některá místa je již několik zájemců, prosím proto členy klubu, aby posílali svoje psy a fenky, nejlépe výstavně úspěšné jedince, aby se do reprezentace dostali ti nejlepší jedinci z českého chovu. Přihlášky (jméno jedince, výstavní úspěchy a případně fotografii) prosím zasílejte na klubový e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

11/04/2015 - NVP Ostrava
13/04/2015 - Výborová schůze 3/2015

20/04/2015 - Porada výboru 4/2015

06/04/2015 - Porada výboru 3/2015

23/03/2015 - Porada výboru 2/2015

 

13. 4. 2015 Oznámení

 

Z důvodu přesunutí genealogie na nový server budou všechny linky odkazující na původní umístění genealogie postupně opravovány na nové umístění.

 

Odkazů na webu je velké množství, proto prosíme za trpělivost. Děkujeme za pochopení.

 

PROPOZICE NA KLUBOVÉ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY se zadáním titulů CACT, CCT a Klubový vítěz

 

V sobotu 20. června 2015 v mysliveckém zařízení MS CHOTĚVICE SVATÁ KATEŘINA

 

Ke stažení zde

 

Nácvik na barvářské zkoušky začíná začátkem května po telefonní domluvě.
Pro více informací kontaktujte: Viktor Gróf, tel.: 777 663 348

 

4. 4. 2015 Upozornění

 

Prosíme členy klubu, kteří zapomněli vyplnit na registračních kartách chovné jedince (psy i feny) a chtějí je mít uveřejněny v seznamu ve Zpravodaji 1/2015, nechť pošlou jejich jména, datum narození, případně zdravotní testy, fotografii a jejich majitele (může být i adresa) na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to do 10. dubna 2015. V opačném případě nebudou v seznamu uvedeni.

Děkujeme.

 

 

2. 4. 2015 Upozornění

 

Pozor změna v propozicích pro soutěž dětí. Účastnit se mohou děti od 3 let, nepodléhá Junior Handlingu, pouze vedený pes musí být předveden na výstavě.

 

28. 3. 2015 Oznámení

 

Vážení členové,
Genealogie se přesouvá na jiný server, proto Vás prosíme o strpení malého výpadku.
Děkujeme vám.


Za výbor KABT MVDr. Markéta Pacltová

 

VÝZVA: Žádost o pomoc s pořádáním výstav pro KABT

 

Klub Anglického Bull Terriera pořádá Klubovou výstavu na Konopišti dne 16. 5. 2015.

Prosíme zájemce, kteří by chtěli pomoci s pořádáním této výstavy, ať píší na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Budeme rádi za jakoukoliv pomoc.

 

Jitka Zezulová ml.

 

 

17. 3. 2015 Oznámení


Paní MVDr. Kateřina Pavlisová (akreditovaný veterinář KABT na sono ledvin a vyšetření srdce AA-vet Praha) je na mateřské dovolené.
Z tohoto důvodu ji zastupuje na sono ledvin pan MVDr. Tomáš Fiala AA-vet - Praha.
Kontakt uveden v sekci akreditovaní veterináři KABT pro sonografické vyšetření na PKD.

 

 

14. 3. 2015 Ponechání bankovního účtu klubu

 

K avizované změně bankovního účtu nedojde, protože se povedlo vyjednat se stávající bankou výhodné vedení současného účtu. Číslo bankovního účtu klubu zůstává tedy i pro rok 2015 stále stejné.

 

 

Výbor sděluje, že bude konat každé liché pondělí v měsíci porady výboru, kde budou probrány všechny aktuální podněty tak, aby byla připravena témata a návrhy odpovědí pro schůzi výboru.

 

Zapsala MVDr. Markéta Pacltová

 

 

 • Vzhledem k tomu, že se sešlo vícero dotazů ohledně zveřejňování údajů v genealogii a na doporučení DR, paní předsedkyně MVDr. Markéta Pacltová oslovila nadřazený orgán ČMKU. Zde zveřejňujeme vyjádření sekretariátu ČMKU k zaslanému dotazu na legálnost takového počínání
   
  dotaz paní předsedkyně klubu zaslaný na ČMKU dne 30. listopadu 2014:

  Vážená paní Jarošová,

  obracím se na Vás jako na styčnou osobu ČMKU s následujícím dotazem, ev. prosbou, která se určitě netýká jen našeho klubu.

  Jako mnoho dalších klubů zveřejňujeme zdravotní výsledky našeho plemene. Členská schůze zveřejňování odsouhlasila, což je samozřejmě prospěšné( i celosvětově) pro chov plemene .Vzhledem k tomu, že náš klub má veřejně přístupnou genealogii na webu, kde jsou veškeré údaje, jsou chovatelé - členové klubu, kteří si zveřejnění výsledků svých psů, včetně osobních údajů nepřejí ( i když nemají co skrývat) a vyhrožují klubu zákonem na ochranu osobních údajů a soudy.

  V této souvislosti bychom Vás rádi požádali o stanovisko ČMKU, ev. názor jeho právního zástupce, jak by se měl klub v této situaci zachovat.Zda má člen klubu právo něco takového požadovat a zda v opačném případě klub neporušuje nadřazené právní normy.


  Děkuji za zprávu, s pozdravem za KABT
  MVDr. Markéta Pacltová
   
   
  obdržená odpověď z ČMKU dne 1. prosince 2014:
   
  Dobrý den,

  podobné případy jsme již s Úřadem na ochranu osobních údajů řešili – zde je citace z vyjádření ÚOOÚ:


  Jestliže lze údaj o chovatelské stanici ztotožnit s činností určitelného chovatele, jde o osobní údaj. Zveřejňování osobních údajů vypovídajících o činnosti chovatelů je možné s jejich souhlasem podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).


  Z informace vyplývá, že tyto údaje je možné zákonně zveřejňovat pouze se souhlasem majitele psa.


  S pozdravem

  Ivana Jarošová, sekretariát ČMKU

  Maškova 3, 182 53 Praha 8

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  tel.: 234221371

 

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
  Na návrh dozorčí rady prověřil statutár spolku, zda je odsouhlasené zveřejňování dat a osobních údajů z ČLSCH v souladu s právním řádem ČR, který je nad jakýmkoliv zněním Stanov nadřazený. Návrh DR vycházel ze zákona č. 101/2000 Sb., který se týká i základních lidských práv jak v zemích EU, tak i jiných zemích.Ověření potvrdilo domněnku, že pokud lze údaj o chovatelské stanici ztotožnit s činností určitelného chovatele, jde o osobní údaj. Zveřejňování osobních údajů vypovídajících o činnosti chovatelů je možné s jejich souhlasem podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Z této informace vyplývá, že tyto údaje je možné zákonně zveřejňovat pouze se souhlasem majitele psa.V opačném případě, podle platných zákonů ČR, není zveřejnění možné.
  Na ČLSCH došlo k odhlasování a schválení zveřejňování dat a osobních údajů v rozporu se zákony ČR, tyto zůstávají nadřazeny Stanovám.
 • Svod - upraven dle ČLSCH konané dne 15. 11. 2014
 

PLÁN SVODŮ NA ROK 2015

3. 1. 2015 Hanácká národní výstava psů

výstavní areál BVV Brno

posuzuje Kateřina Šaldová

16. 5. 2015 Klubová výstava

Konopiště, hotel Myslivna

posuzuje Alena Tvrzová

25. 7. 2015 Klubová výstava

Brno - Dvorska

Ing. Jana Daňková

12. 9. 2015 Speciální výstava

Konopiště, hotel Myslivna

bude upřesněno

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor KABT děkuje všem členům českého týmu za úspěšnou reprezentaci českého chovu na mezinárodní soutěži v holandském Leidenu.
Poděkování patří i paní Zuzaně Kopačkové, které se podařilo utvořit kompletní sestavu.

 

MVDr. Markéta Pacltová

 

Fotogalerie + výsledky zde