Jak na výstavu?

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Návod pro začínající vystavovatele

 

Výstavy se může zúčastnit každý pes, který má průkaz původu, je zdravý, ve správné výstavní kondici a není nijak chirurgicky upraven. Samci musí mít obě varlata a feny nesmí být v druhé polovině březosti.

Je důležité mít s sebou rodokmen, do kterého si necháte zapsat výsledek z výstavy. Dále platný pas či očkovací průkaz, v němž musí být očkování na vzteklinu a další očkování – pro případ, že by na výstavě byl veterinární dozor (nebývá pravidlem), v krajním případě při poranění psa psem, či člověka psem.

 

Vystavovat lze od 4 měsíců věku štěněte. V tomto věku má již štěně imunitní odezvu na očkování proti vzteklině.

 

Informace o výstavách národních, mezinárodních a krajských najdete na stránkách Českomoravské kynologické unie http://www.cmku.cz/cz/vystavy-137

 

Přihlásit psa lze na většinu výstav přes DOGOFFICE (http://www.dogoffice.cz/). Někteří pořadatelé však používají dodnes klasické papírové přihlášky.

Výstavy klubové a speciální jsou zveřejňovány na našich klubových stránkách. Na tyto výstavy se přihlásíte výhradně přes DOGOFFICE. Pozor! Přihláška na svod není přihláška na výstavu. Svod je sice pořádán při našich klubových výstavách, ale s výstavou nikterak nesouvisí. Svod a výstava se vzájemně neovlivňují.

 

Přihlášky k národním a mezinárodním výstavám mají 3 uzávěrky, které se cenově liší. Hlásí-li se méně psů, než pořadatel očekával, bývá ještě prodloužená uzávěrka – obvykle týden po poslední uzávěrce.

 

Klubové a speciální výstavy mají zpravidla 2 uzávěrky. Podrobnosti jsou vždy v PROPOZICÍCH, které jsou vyvěšené na klubových stránkách.

 

Třídu, do které chceme psa přihlásit, vybíráme podle věku psa, tak, jak je vždy uvedeno v propozicích.


Vypisované třídy na výstavách: 4 - 6 měsíců třída štěňat
6 - 9 měsíců třída dorostu
9 - 18 měsíců třída mladých
15 - 24 měsíců mezitřída
od 15 měsíců třída otevřená
třída vítězů ( musíte doložit, že pes je buď Národní vítěz nebo Český šampion
)

třída pracovní (musíte doložit, že pes má lovecké zkoušky)
od 8 let třída veteránů

 

Co musí vystavovaný pes umět?

 

Každý rozhodčí posuzuje trochu jinak a obvykle vám sám řekne, co po vás právě chce. Pes musí chodit u levé nohy na prověšeném vodítku (což musí mít naučené z domova). Některý rozhodčí nechá běhat všechny zúčastněné najednou v kruhu, jinému rozhodčímu stačí, když mu solo předvedete pohyb psa.

Každý rozhodčí se vždy podívá pejskovi do tlamy a zkontroluje zuby (musí být natrénováno dopředu), psům se kontrolují varlata pohmatem (pejsek musí být zvyklý), některý rozhodčí prohmatá celého psa, aby zjistil, jak je pes osvalený a pevný. Rozhodčí každého vystavovatele požádá, aby psa předvedl v pohybu - chce vidět chůzi zepředu, zezadu i ze strany (též trénovat dopředu). Rozhodčí nadiktuje posudek na psa, a aby mohl psa objektivně posoudit, pes musí stát bokem k rozhodčímu ve výstavním postoji. Když jsou jednotlivci takto posouzeni, je třeba opět postavit psa v kruhu do výstavního postoje, neboť rozhodčí psy obchází a vybírá pořadí psů, vybírá první 4 místa, první 4 nejlepší psy.

 

Jak vyplnit přihlášku:

 

DOGOFFICE (dále jen DO)

Ze všeho nejdříve si zařidte přihlašovací údaje do DO a to registrací nového uživatele. Vytvoříte si vlastní účet (databázi), kde uvedete údaje o sobě (jméno, adresu, telefon, mail adresu). Vaše jméno se automaticky objeví u psa na přihlášce, kde budete uvedeni v kolonce MAJITEL, není proto třeba vypisovat svoje jméno v kolonce SPOLUMAJITEL – v této kolonce se uvádí spolumajitel.

 

Následně vytvoříte databázi svých psů. Údaje o psu opisujte výhradně z rodokmenu, všechny ostatní vámi vydedukované skutečnosti se do přihlášky psát nesmí.

Na jméno psa a na název chovatelské stanice, z níž pes pochází, je vždy samostatná kolonka.

Uvedu příklad: pes se jmenuje ALÍK z Červeného pekla ….. do kolonky JMÉNO PSA napíšete pouze slovo ALÍK, do kolonky NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE napíšete z Červeného pekla. Jména a názvy chov. stanic neskloňujte, opište je tak, jak je uvedeno v rodokmenu.

Ovšem u importovaných psů je velice často název chovatelské stanice uvedeno před jménem psa, například Ragnarok FORSETI, kdy slovo Ragnarok je název ch. stanice, a FORSETI je jméno psa. DO neumí odlišit, co je jméno a co název ch. stanice, takže aby byl zachován správný slovosled jména (podle rodokmenu), napíšete do kolonky JMÉNO PSA název ch. stanice a do kolonky NÁZEV CH. STANICE napíšete jméno psa.

 

DO sám nabídne - podle věku psa, do jaké třídy jej lze přihlásit

 

Jakmile máte vypsané všechny údaje o psu, které po vás formulář vyžaduje, je třeba k danému psu přidat i fotokopie rodokmenu a to jak přední strany, tak zadní strany. Pozor, fotokopie nebo scan musí mít určitou velikost, která je uvedena u příslušné kolonky. U psů hlášených do třídy vítězů a do třídy pracovní se musí ještě přiřadit do příslušné kolonky certifikát o složené zkoušce, nebo doklad o tom, že pes je Národní vítěz, či Český šampion. Prosím, nepřikládejte žádné jiné přílohy, než které po vás chce DO, lidé často nahrávají například veterinární dokumentaci, či certifikát zdraví – nelze.

 

Nyní můžete přejít k vlastnímu přihlášení psa na výstavu.

Přihlásíte se, najdete zvolenou výstavu. V databázi svých psů najdete toho, kterého přihlašujete, kliknete na něj a všechny přihlašovací údaje se vyplní samy přesně tak, jak jsou uvedeny v databázi. Dovyplníte třídu, plemeno. Rodokmen a certifikáty se připojí též automaticky. Kliknete na políčko PŘIHLÁSIT PSA a pokud chcete přihlásit dalšího psa, zatím neodesílejte již vyplněnou přihlášku. Přihlašte si postupně všechny psy a přihlášky pak odešlete všechny najednou.

DO vám vzápětí nabídne soutěže, v našem případě KABT jde o soutěž DÍTĚ A PES, pokud přihlašujete dítě, formulář vám sám napoví, co vypsat.

Opět potvrdíte a DO vás dále navede na platbu. Zde si můžete vybrat, zda jste platili složenkou či převodem z účtu, napíšete souhrnnou cifru a vložíte doklad o zaplacení výstavního poplatku. Tento doklad musí mít opět určitou velikost a ve formuláři je tato velikost uvedena.

Jakmile vložíte doklad o zaplacení, odešlete přihlášku.

DO reaguje okamžitě, takže vám během okamžiku přijde na mailovou adresu, že vaše registrace byla přijata. Pokud nic nepřijde, přihláška neodešla a musíte hledat chybu.

Stav vaší přihlášky můžete sledovat na vašem účtu.

Pár dní před výstavou vám přijde na mail. adresu VSTUPNÍ LIST, který si vytiskněte a vemte s sebou na výstavu.

Hodně štěstí :-)

Link na DOGOFFICE