Zpráva DR 12.10.2021 - Odvolání PCH

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Vážení členové,

Dozorčí rada zjistila z genealogie, že poradce chovu (PCH) paní Z. vydávala  neoprávněně nezpoplatněné krycí listy (KL). Jedná se o vydávání KL expresních, zpoplatněných částkou 500,- Kč. Namísto toho byly vydávané KL obyčejné, tedy zdarma. Klubu vznikla škoda nejméně za 7500,- Kč. PCH svým jednáním porušila organizační řád našeho klubu.
Na pováženou také je, že šlo převážně o KL vydávané na psy v majetku PCH.
Na základě těchto skutečností DR svolala výborovou schůzi a situaci sdělila výboru. 
Výbor se nakonec rozhodl PCH pro nečestné jednání vůči klubu odvolat z funkce poradce chovu a to hlasováním. 7 členů výboru bylo pro odvolání a 2 členové výboru proti odvolání PCH paní Z..
Následně výbor jmenoval novou PCH paní Radku Řežábkovou a to hlasováním  6 členů bylo pro a 2 čl. byli proti a 1 čl. se zdržel
Výbor pak neprodleně řešil kontaktní údaje na novou PCH, předávku veškeré agendy  PCH, včetně PC, tiskárny apod.
Dále se výbor rozhodl kontaktovat všechny chovatele, kterých se zmíněné KL týkají, aby dodatečně klubu zaplatili expresní KL a dodrželi tím organizační řád KABT.
 
za dozorčí radu zápis zapsala: 
 
Zuzana Kopačková