Zpráva DR 20.9.2019 - 19.9.2020

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

DR přezkoumala řádnou účetní uzávěrku za účetní období 20.9. 2019 až do 19.9.2020 a neshledala v ní žádné nesrovnalosti, veškeré pohyby klubových financí jsou v naprostém pořádku.

DR také v průběhu uvedeného období kontrolovala měsíční výpisy s aktuálním stavem bankovního účtu, které získala od ekonoma klubu ke kontrole vždy v e-mailu.

Stejně jako předchozí roky mnoho chovatelů nedodržuje organizační a zápisní řád a to zejména v nedodržování termínů při odchovu štěňat.

Ve dvou případech to došlo tak daleko, že museli chovatelé nechat udělat test parentity u svých štěňat.

Letošní rok byl,,jak všichni víme, výjímečný. Koronavirová nákaza narušila pořádání výstav.

Touto cestou chce DR poděkovat výbooru KABT, že uspořádal Uchovňovací svod, což přispělo k dobrému servisnímu chodu klubu. Dále děkuji výboru a celému realizačnímu týmu, že navzdory všem trablům dokázal zorganizovat alespoň jednu výstavu. Do poslední chvíle se muselo improvizovat.

Dozorčí rada opětovně vyzývá členy spolku, aby dodržovali řádné termíny stanovené OŘ k zasílání dokumentace poradkyni chovu a na plemennou knihu.

Závěrem: Dozorčí rada vyzývá členy, aby se chovali v souladu s platnými Stanovami a OŘ a nepoškozovali dobré jméno spolku a jeho členů .

Předseda DR: Zuzana Kopačková, členky: Petra Honsová, Radmila Řežábková