Návrhy na ČLSCH 2016

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

1/2016
Datum: 11. 3. 2016 15:13:22
Předmět: Návrh na ČLSCH 2016
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsou v současnosti veškeré informace, přihlášky, propozice, aktualizace, Zpravodaj atd. na webové stránce klubu,
navrhuji zadat do konce roku 2016 vytvoření webové stránky KABT, a to profesionálním způsobem tak, aby měla nejen estetický vzhled, ale i přehlednost pro uživatele celkově na vyšší úrovni.
Kompletní stávající informace by zůstaly zachovány, přenesly by se pouze do nového přehlednějšího a reprezentativního zpracování.
S pozdravem
Mgr. Sylva Kristiánová

2/2016

Datum: 18. 8. 2016 13:38:44
Předmět: NÁVRH NA SCHŮZI

Vážení členové, otvírám otázku Holandska.

Je třeba určit způsob, kterým se budou nominovat psi na výstavu do Holandska, je třeba určit komisi, která bude psy volit do reprezentačního týmu. Je třeba zajistit průběžnou informovanost členů.
Zuzana Kopačková
3/2016
Datum: 8. 10. 2016 14:22:53
Předmět: návrh na člsch 2016 - místo konání člsch
Dobrý den,

místo a čas zasedání se má určit dle § 249 OZ tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Volba místa v Plzni jakožto okrajového místa ČR není šťastnou volbou, která omezuje zejména členy z Moravy (z Ostravy je to do Plzně 470 km, ze Zlína 400km, z Olomouce 380km).

Chápu, že nelze zvolit místo tak, aby všichni členové měli člsch v dosahu 100km, to velikost ČR jaksi neumožňuje a nelze se proto zavděčit všem a vždy to někdo bude mít blíž a někdo dál. Nicméně přesto je možné zvolit místo konání členské schůze, které by bylo schůdnější pro většinu členů. Třeba i Praha, byť není ve středu republiky, je díky častému rychlému vlakovému spojení snáze dostupná.

Vzhledem k tomu, že se členské schůze v posledních letech konaly v Čechách na Konopišti a nyní nově ještě dál v Plzni, navrhuji jako bod členské schůze, aby se členská schůze v roce 2017 konala na Moravě. A dále do budoucna, aby se místo konání pravidelně každoročně střídalo (jednou Čechy, jednou Morava).

S pozdravem

Olga Drozdová
4/2016
Datum: 23. 10. 2016 0:19:54
Předmět: Návrh na schůzi KABT 2016
Dobrý den, navrhuji okamžitě zpřístupnit členům neoficiálně zablokovanou genealogii klubu a to v kompletním rozsahu bez případně zablokovaných karet
Souhlasím se zveřejněním a prosím o potvrzení přijetí mého návrhu
S pozdravem
Jiří Kočí
5/2016
Datum: 2. 11. 2016 15:48:28
Předmět: návrh na člsch - lhůta pro zveřejnění výsledků výstav pořádaných KABT
Dobrý den,

dosud bylo nepsaným zvykem, že výsledky výstav pořádaných KABT byly v nějaké přijatelné přiměřené době zveřejněny na webu KABT a následně též v nejbližším zpravodaji. Letos však došlo ke změně. Je 2. 11. 2016 a dosud nejsou zveřejněné výsledky klubové výstavy z července 2016 a září 2016. Za těchto okolností považuji za nutné navrhnout, aby výstavní komise (je-li zřízena) či výbor měl povinnost zveřejnit výsledky z výstav pořádaných KABT na webu KABT nejpozději do 1 měsíce od konání dané výstavy (+ je-li zřízena stránka KABT na FB, tak též na FB) a dále také v nejbližším zpravodaji KABT. Domnívám se, že 1 měsíc je dostatečně dlouhá doba na kompletaci výsledků a jejich zveřejnění.


S pozdravem

Olga Drozdová