Výborové schůze 2018

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy


Internetová schůze 7/18

Dne 4.6.- 6.6.18 proběhla internetová schůze ke sponzorování výstav firmou Yoggies. Jejich nabídka je velmi přátelská, kdy se nebrání delší spolupráci. Na současnou výstavu poskytnou sponzorský dar ve výši téměř 80 tis. za cenu pro klub včetně DPH ve výši 19 tis.
Zdarma dostaneme tašky se vzorky, slevovými kupony a psími piškoty.
Schůze se zúčastnili všichni členové výboru s jednoznačným souhlasem. Velké poděkování patří paní Vendulce Hradecké, člence klubu, za jednání se sponzorem.

Zapsala MVDr. Markéta Pacltová


Internetová schůze 6/18

Dne 9.4. 2018 proběhla internetová výborová schůze.


Přítomni: Kateřina Šotolová, Dana Sudová,Radek Hradecký, Vlastimil Erla,David Kerpl, Markéta Pacltová, za DR Zuzana Kopačková
Telefonicky Jitka Zezulová, Petra Fišerová.

Výbor projednal nabídku laboratoře Vemodia, která nabídla klubu spolupráci při zjišťování známých vyšetřitelných dědičných vad. Tato vyšetření by měla být v rámci smlouvy pro členy klubu finančně výhodnější.Tato laboratoř si zajišťuje svoz vzorků sama, nebo lze zaslat poštou. Budou připraveny balíčky pro BT i MBT, které se budou pravděpodobně týkat více štěňat, než dospělých psů, kteří již některé genetické testy mají. Tato laboratoř také vyšetřuje LAD. Zároveň je laboratoří spolupracující s ČMKU například v případě pochybností parentity.Vemodia nabídla klubu přednášku o genetických vyšetřeních a jiných vyšetřeních, které provádí v rámci pomoci chovatelům. Zástupci by se dostavili na podzimní výstavu, kde by se prezentovali před nebo po ČLSCH. Smlouva mezi KABT a Vemodíí bude posléze zveřejněna na webu.

Spolupráce schválena všemi přítomnými.

Byl také schválen dárek pro vystavovatele při SV v Choceradech.

                 Zapsala MVDr. Markéta Pacltová


Internetová schůze 5/18

Dne 4.3. proběhla schůze výboru k objednání odběrových sad na genetický test LAD u BT i MBT. Díky panu Erlovi, jenž je také členem slovenského klubu, jsme se mohli připojit k objednávce přímo na výstavě Cruft´s, kde je sleva 20% na test. KABT objednal test 50x. Odběr bukálních stěrů proběhne při první květnové klubové výstavě v Choceradech, Pro členy klubu, kteří se účastní, bude odběr zdarma a klub zajistí hromadné odeslání vzorků poštou na účet klubu. Členové si též mohou poslat vzorky sami. Jelikož odběry proběhnou pouze na této výstavě, tak si ostatní členové, kteří si objednanou sadu pouze vyzvednou bez přítomnosti psa, budou muset hradit odběr a odeslání sami. Pro nečleny by odběr a poštovné činilo 120 Kč. 

Schváleno všemi hlasy.
Přítomni: Petra Fišerová, Katka Šotolová, Dana Sudová, Jitka Zezulová, Radek Hradecký,Vlastimil Erla, David Kerpl, Jaroslav Pavel,
Markéta Pacltová, za DR Zuzana Kopačková s hlasem poradním

                Zapsala MVDr. Markéta Pacltová


Internetová schůze 4/18

Vážení členové,
organizace a příprava výstav KABT je stále náročnější. Výbor se po odchodu dvou členů rozhodl rozšířit počet aktivně pracujících lidí ve výboru. Dne 17.1. 2018 odeslal nabídku vstupu do výboru paní Mgr, Hedvice Olléové v souladu s hlasováním na ČLSCH. Bohužel do dnešního dne neobdržel odpověď. Vzhledem k tomu, že byla překročena odpovědní lhůta 30. dnů,výbor oslovil další dva členy KABT, kteří již na minulých výstavách aktivně pomáhali. Oslovili jsme pana Davida Kerpla a pana Vlastimila Erlu. Protože jejich odpověď byla kladná, dne 22.2. 2018 proběhla internetová schůze ke kooptaci nových členů do výboru. Přítomni Petra Fišerová, Radek Hradecký, Jitka Zezulová, Kateřina Šotolová, Dana Sudová, Jaroslav Pavel, Markéta Pacltová, za DR Zuzana Kopačková s hlasem poradním.
Celý výbor jednohlasně navrhnuté členy schválil.

              Zapsala MVDr. Markéta Pacltová


 

Internetová schůze 3/18

Dne 22.1.2018 se konala internetová schůze výboru k vyplacení jednorázové odměny webmasterovi za obnovení a zprovoznění klubových internetových stránek.

Přítomni: Petra Fišerová, Jitka Zezulová, Katka Šotolová, Dana Sudová, Radek Hradecký, Jaroslav Pavel, MVDr. Markéta Pacltová, s hlasem poradním předseda DR Zuzana Kopačková

Výbor odsouhlasil všemi přítomnými hlasy jednorázovou odměnu ve výši 6 350 Kč, dle uvedeného rozpisu prací a nakoupené šablony.

Instalace nové Joomla + nastavení - 1000,- Kč

koupě šablony včetně licence - 350,- Kč
úprava šablony (kódování, nastavení komponent, modulů a pluginů) - 1500 Kč
designérská práce - logo atd... (cca10 hodin čisté práce) - 2000,- Kč
úpravy textů - 1000,- Kč
základní SEO optimalizace, nastavení metrik - 500,- Kč
Celkem tedy 6 350,- Kč

               Zapsala MVDr. Markéta Pacltová


 

Internetová schůze 2/18

Dne 22.1.2018 se konala internetová schůze výboru.

Přítomni: MVDr Markéta Pacltová, Radek Hradecký, Kateřina Šotolová

Za DR Zuzana Kopačková

                Jediným bodem jednání byla genealogie.

Podařilo se nám spojit se se správcem genealogie panem Mlnaříkem, který přislíbil opětovné plné zprovoznění genealogie tak, jak bylo odsouhlaseno na ČLSCH.

                Komunikací se správcem je pověřena Kateřina Šotolová.

Výbor zvažuje i možnost, že by se genealogie pro velké časové prodlevy předala jinému správci

                Zapsala: MVDr. Markéta Pacltová


 

Internetová schůze 1/18

Dne 15.1.2018 proběhla internetová schůze výboru

Přítomni: Radek Hradecký, Kateřina Šotolová, Dana Sudová, Jaroslav Pavel, MVDr. Markéta Pacltová

Za dozorčí radu: Zuzana Kopačková a Petra Honsová

  • Projednání DNA testu na LAD u BT i MBT. Výbor rozhodl všemi hlasy, že tento test, jenž je zatím prováděn pouze v zahraničí, bude dobrovolný. Počet postižených štěňat u nás, z případů, které jsou známy, není alarmující. V okamžiku, bude-li test prováděn i v ČR, výbor na základě rozhodnutí ČLSCH test převede na povinný nebo nadále zůstane dobrovolný.
  • Dalším bodem schůze byly svody, které proběhnou při našich výstavách. V květnu provede svod paní Ing Daňková, v červenci paní Tvrzová a v září paní Maršálová. Všechny dámy budou zároveň Hlavními vedoucími výstav.
  • Zjišťovali jsme stav naší genealogie, kdy se paní Šotolová snažila dovolat panovi Mlnaříkovi, který se buď vymlouvá, že nemá čas, nebo nebere telefony. Situace se bude  řešit zadáním opravy genealogie někomu jinému.  

                      Nabídka pracovišť podporující DNA test na LAD

           Zapsala: MVDr. Markéta Pacltová