Výborové schůze 2020

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zápis ze schůze č. 1/20 ze dne  22.1.2020

Dne 22.1. proběhla výborová schůze,na které byl řešen případ nedodržení našeho chovatelského řádu. Chovatelka nakryla fenu bez platného krycího listu. Měsíc po té si zažádala o expresní krycí list u poradkyně chovu, aniž by sdělila, že je fena již měsíc nakryta. Poradkyně chovu v dobré víře krycí list vystavila a teprve když se jí vrátil zpátky, zjistila, že fena byla kryta 27.10 a krycí list byl vystaven až 3.12.19 . V tomto případě plemenná kniha již nevydá zápisová čísla a také klub nemůže tolerovat hrubé porušení chovatelského řádu. Výbor KABT tedy odhlasoval, že chovatelka musí dodat test paternity, který nahradí krycí list, což plemenná kniha akceptuje a je pak ochotna vydat zápisová čísla.

 

Zápis ze schůze č. 2/20 ze dne  14.5.2020

Dne 14.5. 2020 se konala online webová schůze výboru.
Na této schůzi jsme projednali a rozhodli o těchto bodech:
1) Výstava Zbraslav u Brna
V souvislosti s avizovaným rozvolňováním opatření kvůli koronavirové krizi jsme rozhodli, že letní výstava ve Zbraslavi u Brna která se má konat 11.7.2020 se konat bude.
Výstava bude mít status Speciální výstava po standardní bulteriery a Klubová výstava bez zadání titulu klubový vítěz pro miniaturní bulteriery náhradou za zrušenou jarní výstavu. Také se bude konat svod.
Při této výstavě se budou dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření jako je rozptyl jednotlivých kruhů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování vystavovatelů a budou dodržována aktuálně platná nařízení vydaná vládou v době konání.
Zároveň bylo rozhodnuto, že pokud by se výstava nekonala z důvodu opětovného zpřísnění opatření proti nákaze koronavirem a pod. budou vystavovatelské poplatky vráceny vystavovatelům.
2) Výjimky pro uchovňování psů a fen.
Vzhledem k tomu, že se výstava a svod konat bude, nejsou a nebudou povolovány žádné výjimky při uchovňování psů a fen.

Zápis provedla Petra Fišerová

 

Zápis ze schůze výboru č. 3/20 ze dne 3.6.2020

Dne 3.6.2020 proběhla online schůze výboru , na které bylo projednáno toto:

Vzhledem ke stále trvajícím problémům ohledně pandemie koronaviru , není možnézajistit účast nominovaných zahraničních rozhodčích ani na letní výstavu. která se měla konat 11.7.2020 ve Zbraslavi. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o zrušení této výstavy.Protože však musíme zajistit chovatelský servis členům a vzhledem k nekonání žádných psích výstav není možno naplnit podmínky Organizačního řádu ohledně článku II. Bulterier bod 2. a Miniaturní bulterier bod 2. Podmínky pro zařazení do chovu, rozhodli jsme se uspořádat mimořádný uchovňovací svod psů, kde úspěšné absolvování tohoto svodu bude nahrazovat podmínky stanovené v tomto bodu. Pes bude na svodu posouzen podle dosavadní svodové karty a ke splnění podmínek chovnosti nesmí mít žádné vady, které jsou stanovené jako vyřazující z chovu. Tímto rozhodnutím se mění výše uvedené body Organizačního řádu a to do odvolání. Pro splnění podmínek zařazení do chovu pro bulteriery i miniaturní bulteriery platí to, že by se tohoto svodu měli zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu, dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu.

Zapsala : Petra Fišerová

 

 

Zápis z schůze výboru č. 4/20 - Zbraslav u Brna 11.7.2020

Dne 11.7. 2020 se uskutečnila schůze výboru v místě Zbraslav u Brna.

Přítomni : MVDr.Pacltová, Fišerová, Zezulová, Hradecký, Erla, Kerpl, Sudová, Šotolová,

Za DR: Kopačková, Řežábková

Hlavním bodem programu bylo projednání konání podzimní výstavy.

Bylo rozhodnuto, že výstava se konat bude a to ve formě klubové výstavy pro obě plemena.

Co se týče rozhodčích budou osloveni zahraniční rozhodčí schválení pro konání jarní výstavy + dva náhradníci.  Rozhodčí budou tedy upřesněni až podle aktuální situace ohledně možnosti cestování.

Pokud by se změnila epidemiologická situace natolik, že by nebylo možné výstavu uspořádat, nebo by nebyla možnost zajistit žádného zahraničního rozhodčího, bude výstava zrušena a výstavní poplatky vráceny vystavovatelům v plné výši.

Dalším bodem bylo pak konání členské schůze.

Členská schůze se bude konat dne 19.9.2020.   Čas zahájení schůze bude upraven podle toho, zda se podaří uspořádat klubovou výstavu, v tom případě se členská schůze bude konat po skončení klubové výstavy. V případě nepříznivých epidemiologických opatření , tj, že se nebude konat klubová výstava ani případný náhradní chovný svod, bude termín zahájení schůze 10:00 hodin 19.9.2020,  samozřejmě pokud nebude zcela omezeno sdružování osob nějakou aktuální vyhláškou. Pak bychom museli posunout schůzi na náhradní termín.

Schváleno jednomyslně.

Zapsala  Petra Fišerová

 

Zápis z schůze výboru č. 5/20 - ze dne 22.8.2020

Dne 22.8.2020 proběhla výborová schůze ohledně krytí administrativně neuchovněné feny v zahraničí bez vydaného platného krycího listu..
Vzhledem k tomu, že výbor nemá dostatek pravomocí tyto situace potrestat, bude se postupovat jako v případě již řešeném, kdy chovatelka dodala genetické testy na paternitu otce,matky a všech štěňat a na základě verifikace rodičů a potomstva byly rodokmeny vydány.

Zapsala MVDr. Markéta Pacltová

 

 

Zápis z schůze výboru č. 6/20 - ze dne 1.9.2020

 Projednané body :

1) Rozhodčí podzimní klubové výstavy. Bohužel dostali jsme definitivní potvrzení od nominovaných rozhodčích z Anglie, že nemohou přijet z důvodu restriktivních opatření UK a posuzovat podzimní klubovou výstavu. Jako náhradníci byli nominování a zároveň potvrzeni rozhodčí z Německa – Dagmar Brommont-Lothary a Ortlieb Lothary a ze Slovenska- Anna Cwieceková. Oslovení rozhodčí potvrdili účast.

2) Dále bylo projednáno konkrétní obsazení kruhů personálem výstavy (rozhodčí, zapisovatel, vedoucí kruhu) a stanovení výše náhrad jejich výdajů.

3) Nová genealogie: Úpravy nové genealogie stále probíhají. Byly projednány konkrétní požadavky na úpravu nové genealogie a pan Hradecký pověřen k jednání s tvůrcem genealogie na zapracování změn.

4) Vzhledem ke 30. výročí vzniku klubu byl schválen nákup speciálních triček s logem klubu, s odkazem na 30leté výročí. Tričko jako upomínku dostane zdarma každý člen KABT v průběhu konání podzimní klubové výstavy v Choceradech nebo při následné členské schůzi 2020.

Zapsala Petra Fišerová