Dědičná onemocnění srdce

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

U bulteriérů se nejčastěji vyskytuje stenóza aorty - s tou se již štěně narodí, někdy se však dokáže do dospělého věku "dotáhnout" do normálu a dysplazie (nedomykavost) mitrální nebo aortální chlopně. Tyto vady se vyvíjejí s růstem srdce, proto je vhodné první test srdce provádět až ve věku jednoho roku.

Kompletní vyšetření srdce se skládá z RTG a echokardiografického vyšetření, jehož součástí je Doppler.
Defekty na chlopních jsou různého charakteru - od ztluštělých cípů chlopní, po vegetace a prolapsy na chlopních. Chlopeň netěsní a vzniká slyšitelný šelest.


Vady na chlopních mohou být velmi malé - pak srdce většinou správně funguje, ale i vážné - pak je třeba stav upravit léky a psa pravidelně sledovat kardiologem. Obě tyto vady jsou zatím chirurgicky nekorigovatelné, lze pouze léky ulevit vznikajícímu srdečnímu selhání. V obou případech je možná jak progrese vady, tak i setrvání v konstantním stavu po celý život. Proto u sebemenšího podezření je třeba každoročně test opakovat, a to i v případě, že pes bez vady pochází z linií zatížených srdečními vadami (opakovat do věku 4-5ti let, kdy se objeví naprostá většina defektů ). Srdeční vady jsou opět děděny polygenně, tzn. že se na jejich přenosu podílí více genů, proto zatím není možné určit nemocné a přenašeče analýzou DNA. Vzhledem k tomu, že vady dokáží "přeskočit“ i dvě generace, je třeba provádět důslednou selekci chovných jedinců. Pro výběr chovných psů by mělo platit pravidlo krýt psy testovanými, v první generaci testovaných raději staršími 5-ti let. S každou další testovanou generací prostou dědičných defektů roste pravděpodobnost narození štěňat bez této zátěže.

 

Zdroj: AAvet, MVDr. Karel Najman