Dědičná onemocnění ledvin

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Dědičná onemocnění ledvin

 

 

Hereditární nefritis

Je jediným přímo dědičným onemocněním bullterriérů. Je přenášena autozomálně dominatně - tzn., že postižený jedinec vždy onemocní a není pouze přenašečem. Pokud jsou postiženi oba rodiče, může být postiženo až 75% jejich potomků. V případě, že je postižen jeden z rodičů, nemoc se projeví až u 25% potomků.

Tato nemoc je neléčitelná - lze pouze oddálit ledvinné selhání vhodnou dietou a podporou funkce ledvin. Objevuje se nejpozději do věku 8-mi let zvířete.
Pro určení této nemoci, ale i určení nositele genového defektu, slouží jednoduchý UPC (Urea, Protein, Creatinin) test provedený z první ranní moči. Zobrazuje poměr proteinu(bílkoviny) a kreatininu.

Naměřené hodnoty celkové bílkoviny i kreatininu se převádějí na totožné jednotky, konkrétně mg/dl. Teprve až jsou obě hodnoty v mg/dl, přistoupí se k jejich dělení (celková bílkovina : kreatinin).

Přepočtové koeficienty jsou:

celk. bílkovina (g/l) x 100 = celk. bílkovina (mg/dl),

kreatinin (mmol/l) x 11,3 = kreatinin (mg/dl),

kreatinin (umol/l) x 0,0113 = kreatinin (mg/dl).

zdroj. MVDr. Jaroslav Kučera

Test je finančně nenáročný, jeho cena se pohybuje okolo 120.-Kč, je ho však nutné provádět každého půl roku do věku nejméně 4 let zvířete, kdy se nejpozději může projevit na UPC testu známka defektu (to je důvod, proč je nutné test opakovat až do tohoto věku).

Sonografie je v tomto případě za biochemií značně zpožděná a odhalí onemocnění až v pokročilém stádiu, kdy už jsou na ledvinách patrné nevratné změny.

Známky už probíhajícího onemocnění:

  • ztráta svalové hmoty
  • zvýšený příjem vody
  • časté močení
  • močový zápach z tlamy
  • kožní obtíže

 

Vzhledem k tomu, že je známo pravděpodobné umístění genového defektu, zřejmě bude možné v budoucnosti určit nemocné jedince analýzou DNA.

Polycystická ledvina

V tomto případě se tvoří na povrchu ledviny různě velké cysty, naplněné tekutinou.

Jedná se rovněž o dědičné onemocnění, které lze v tomto případě diagnostikovat pouze sonografií.
Je rovněž nevyléčitelné, problémy se sníženou funkcí ledvin lze opět pouze řešit ledvinovou dietou a podporou funkce ledvin.
Stejně jako u hereditární nefritis je známo umístění genového defektu - u některých plemen již lze analýzou DNA určit postižené jedince.

Zdroje: AAvet a bullterrierhealthuk

 


Poměr bílkoviny a kreatininu v moči - upřesnění Bc. Tiché

Jedná se o vyšetření, které má svá pravidla a pokud má mít smysl, je třeba je dodržovat. Velkou roli může hrát i otázka jednotek, v kterých je hodnota bílkoviny(UP) a kreatininu (UC) udávána:

Nároky na vzorek:

- mělo by se jednat o čerstvý vzorek moči, který by měl být před zpracováním odstředěn

- pokud má zvíře aktivní močový sediment (např. slabý zánět vývodních cest), je pravděpodobné,

že bude výsledek vyšetření zkreslený. Proto se doporučuje mimo poměru UP/UC dělat i základní chemické

vyšetření moče včetně sedimentu a pokud je sediment aktivní poměrem bílkoviny a kreatininu se nezabývat.

 

Používané jednotky:

Výsledky UP se ve většině laboratoří udávají v g/l a výsledky UC jsou naopak udávány v mmol/l nebo mikromol/l (častěji). Je doporučováno (např. MVDr Jaroslav Kučera – Nefrologie psa a kočky) převést oba ukazatele na stejné jednotky a to na mg/dl. Důvod je jednoduchý, poměr UP/UC nahrazuje vyšetření, které se u lidí dělá z 24 hod sběru moče a z kterého vyplývá ztráta bílkovin močí za 24 hod. Ztráta bílkovin se udává v mg/dl.

 

Koeficienty pro přepočítávání (viz Kučera, J., Řešení glomerulonefropatií v praxi, Veterinární klinika 2/2005) :

Celková bílkovina g/l x 100 = celková bílkovina v mg/dl

Kreatinin v mmol/l x 11,3 = kreatinin v mg/dl

Keratinin v mikromol/l x 0,0113 = kreatinin v mg/dl

 

Výsledek UP/UC se uvádí bez jednotek

 

Za normální je považována hodnota UP/UC <0,5 (izv Kučera, J., Řešení glomerulonefropatií v praxi, Veterinární klinika 2/2005) :Rozmezí 0,5-1,0 je považováno za dubiozní

 

 

Pokud by se v případě bulteriérů uváděl pouze výsledek UP/UC a nebyly známy výchozí jednotky nebo se používaly rozdílné jednotky, nejsou výsledné hodnoty vzájemně porovnatelné a může dojít k falešnému hodnocení určitého jedince.

 

autor: Bc. Vladimíra Tichá