Aktuality

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Aktuality


Změna OŘ - VI.Krycí list
4. Při výběru zahraničního psa si musí majitel feny ověřit, zda pes, kterého chce použít ke krytí, je zaveden v genealogii jako chovný. Pokud  psa nenaleznete v genealogii (s poznámkou chovný), je třeba kontaktovat správce genealogie se žádostí o zavedení (změnu statutu na chovný) do genealogie, přiložit kopii PP s potvrzenou chovností (nebo bod V, 2 OŘ) a event. test LAD.

Upozorňujeme členy, že od 1.12.2021 je již možné platit členstvi na rok 2022. Zároveň s potvrzením o zaplacení členského poplatku, který je pro stávající členy 500 kč a pro nové členy 800 kč, je možné žádat o krycí listy na rok 2022. KL vydané paní Zezulovou mají platnost jeden rok od data vydání. Jedná se o KL č. 1-100 pro BT a KL č.1-59 pro MBT. Ostatním KL, vydaným do 30.11.2021, končí platnost 31.12.2021. Jedná se o KL č. 101-117 pro BT a KL č. 60 - 65 pro MBT. Nezapomeňte, prosím, společně se zaplacením členství odeslat řádně vypsanou registrační kartu, kde uvádějte chovné jedince, které budete využívat k chovu.

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstupuje v platnost 1.11.2021 a chovatelé zastřešení ČMKU a nejen oni, by se s ní měli seznámit.      https://www.cmku.cz/cz/novinky-148

 


Informujeme členy, že se změnou PCH došlo ke změně platnosti krycích listů. KL vydané p.Řežábkovou mají platnost do konce kalendářního roku. Od 1. 12. již budou vydávány KL na další kalendářní rok po doložení platby za členství na následující rok. Krycí listy, vydané p. Zezulovou, mají platnost rok od vydání.

 


Zápis z konání schůze výboru č.8/2021 ze dne 11.10.2021
 


Zápis z konání schůze výboru č. 7/21  ze dne 21.9.2021


Odběry budou probíhat cca. od 11.00 do 13.00hodin. Objednávky se budou rovnou zapisovat do počítače, proto není třeba vypisovat předem žádné formuláře. Platby za testy bude možné provádět na místě v hotovosti nebo platební kartou.


Upozorňujeme členy KABT, že je již možné zasílat návrhy na ČLSCH, která se koná v Berouně, 11.září 2021. Návrhy zasílejte na e-mail klubu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (uzávěrka je 29.8.2021)  

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2021
Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na  členskou schůzi.
Místo konání: DOG ACADEMY Beroun a to dne 11.09.2021 po ukončení výstavy a uklizení kruhů a stanů, tj. cca od 18:00 hodin
(prezence bude oznámena 30 minut před zahájením schůze).
Program ČLSCH:
1.  Zahájení a schválení programu schůze
2.  Volba zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu
3.  Volba mandátové a návrhové komise 
4.  Zprávy výboru klubu o činnosti klubu
5.  Zpráva dozorčí rady
6.  Kooptace členky Výboru a volba místopředsedy
7.  Nakrytí feny s pozastavením chovnosti
8.  Návrhy členů
9.  Diskuze
10.  Usnesení a ukončení schůze


Zápis z konání schůze výboru č. 5/21  ze dne 10.7.2021 a č.6/21 ze dne 18.7.2021

Vážení členové,
s velkou lítostí oznamujeme, že 24.6. zemřela paní Petra Fišerová (ch. s. FIŠER) Paní Petra byla dlouholetou členkou našeho klubu a téměř stejnou dobu pracovala ve výboru jako ekonomka, matrikářka a statutární zástupce klubu.
Upřímnou soustrast celé rodině a všem blízkým.
Upozornění
Vážení vystavovatelé, vzhledem k velkému počtu přihlášek v první uzávěrce, se organizační team výstav KABT rozhodl přizvat třetího rozhodčího na klubovou výstavu ve Zbraslavi. Pozvání k posuzování přijal pan Lukasz Kozlarek z Polska.

Lukasz Kozlarek - BT
Peter Lauber - BT
Sylvain Rousse - MBTZápis z konání schůze výboru č. 4/21 - ze dne 7.4.2021


Aktuální místo uchovňovacího svodu v Brně
 

ROČENKA 2021
 

Uchovňovací svod 2021 - zrušení plánované jarní výstavyZápis z konání schůze výboru č. 3/21 - ze dne 14.3.2021


NEW od 1.února 2021 -  Evidenční list chovatele


Plán loveckých zkoušek schválených ČMKJ na rok 2021.


Zápis z konání schůze výboru č. 2/21 - ze dne 18.2.2021


Zápis z konání schůze výboru č. 1/21 - ze dne 30.1.2021


Vážení majitelé a chovatelé,

přesto, že v loňském roce proběhlo podstatně méně výstav, než v letech minulých, vyhlašujeme soutěž TOP Bull. Zpracované podklady zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do konce února, podklady budou obsahovat dosažené tituly, počet bodů, počet výstav a fotografii psa (nejlépe ve výstavním postoji a takovou, která ještě nebyla uveřejněna).

Výbor KABT


Upozorňujeme členy, že 31.01.2021 je konečný termín pro zaplacení členských příspěvků a odeslání registrační karty pro rok 2021 pro stávající členy. Povinnost odeslání registrační karty, s potvrzením o zaplacení, platí pro všechny členy každý rok.Závěry ČLSCH 2020, vstupující v platnost od 1.1.2021

Upozorňujeme členy KABT, že od 1.1.2021 vstupuje v platnost nové pravidlo pro chovnost MBT - povinný test srdce.

  • S platností od 1. ledna 2021 ČLSCH rozhodla, že při žádosti o uchovnění plemene miniaturní bulteriér bude vyžadováno vyšetření srdce u akreditovaných veterinářů klubu. Vyšetření je platné od 12 měsíců věku zvířete.

 

Další pravidlo, které vstupuje v platnost od 1.1.2021 je, že nebude vydán krycí list  nevyšetřeným jedincům na DNA vyšetřeni LAD. Bude platit, že: 

Jedinec LAD Clear pářen jedincem LAD Clear je v pořádku.

Jedinec LAD carrier muže být pářen pouze jedincem LAD Clear.

Pokud chovný jedinec nemá test LAD, musí být výběr protějšku vždy LAD Clear.

Krytí jedinců LAD carrier xXx LAD carrier je zakázáno.

S KL vydanými v roce 2020 bude postupováno podle obecných pravidel.

 

                             Povinnost vyšetření USG ledvin pro MBT vstupující v platnost od 1.1.2021

  • S platností od 1. ledna 2021 rozhodla ČLSCH tak, že je povinnost podstoupit vyšetření USG ledvin - vyžaduje se popis ledvin z USG vyšetření na PKD - tvar, stav kůry a dřeně, velikost. Protokol o vyšetření bude přikládán k žádosti o uchovnění se závěrem veterináře vhodný do chovu. Provádí se pouze u MBT

 

Všechna zdravotní vyšetření nutná k chovu budou zapsána do průkazu původu daného psa/feny při uchovnění poradcem chovu, proto jsou testy platné po celou dobu chovnosti daného jedince.


Mimořádná nabídka – vhodný vánoční dárek
Klub anglického bull terriera


Zpráva DR 20.9.2019 - 19.9.2020


Vážení členové.
Vzhledem k opatření ze strany Slovenské vlády nastává změna rozhodčí. Místo paní Cwiecekové bude plemeno minibulterier posuzovat paní Alena Tvrzová . Dále bychom chtěli upozornit, na změnu posuzovatele svodu . Na popisný svod bude paní Milena Maršálová .
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Vážení vystavovatelé, všem se u přihlášek objevuje, že se nespárovala platba s přihláškou.
Pokud máte status přihlášky "Vyřízená" (jakože máte všichni), Vaše přihláška je v pořádku přijata a Váš pes bude uveden v katalogua smí se účastnit. Přestože jsme do Dogofficu nahráli výpis z účtu, platby se nespárovaly, pravděpodobně kvůli nesrovnalostem s variabilním a specifickým symbolem. 
Dále je docela možné, že nikomu nepřijde vstupní list, o který je sice zažádáno, ale zatím není žádná reakce.
Prosíme proto o shovívavost, snad tyto drobné nedostatky vychytáme buď my, nebo samotný Dogoffice.
Prosíme všechny zúčastněné, aby se vzhledem ke koronavorové nákaze chovali k sobě ohleduplně a pro jistotu měl každý přítomný po ruce roušku. V areálu výstavy budou dezinfekce na ruce, prosíme, použijte je.
Vítáme Vás, všechny statečné, co se nakonec přihlásili a pojďme si naší jedinou letošní výstavu užít.
 
Výbor, DR a realizační tým výstavy KABT

Včera byla poslední uzávěrka na klubovou výstavu v Choceradech. Děkujeme všem přihlášeným a těšíme se na osobní setkání. I přes veškeré problémy se zrušením plánovaných rozhodčích, tak jako v nejisté době omezení z důvodu COVID-19 , chovatelé a majitelé Bulteriérů a Mini bulteriérů přihlásili své psy a feny v úžasném celkovém počtu 185 jedinců plemen BT a MBT


Ceny do soutěže "DÍTĚ A PES" na KV Chocerady, věnuje firma:

 


Seznam kandidátů do voleb Výboru a DR KABT
 


Zápis z konání schůze výboru č. 6/20 - ze dne 1.9.2020


Před zahájením KV v Choceradech proběhne vyhlášení TOP BULL 2019


Zápis z konání schůze výboru č. 5/20 - ze dne 22.8.2020

 
 

Upozorňujeme členy KABT, že na podzimní výstavě v Choceradech proběhne akce Laboklinu na odběry vzorků. 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA V ROCE 2020
Výbor KABT si dovoluje pozvat všechny členy KABT na volební členskou schůzi.
Místo konání: Klub Lávka Chocerady a to dne 19.09.2020 po ukončení výstavy a uklizení kruhů a stanů, tj. cca od 18:00 hodin
(prezence bude oznámena 30 minut před zahájením schůze).
Letošním rokem končí volební období stávajícího výboru, takže se při ČLSCH uskuteční volby do výboru klubu pro nastávající volební období. 
Kandidátky zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Uzávěrka kandidátek je 5.9.2020
 
Program ČLSCH:
 
1.  Zahájení a schválení programu schůze
2.  Volba zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu
3.  Volba mandátové/volební a návrhové komise 
4.  Zprávy výboru klubu o činnosti klubu (předsedkyně, ekonom, poradce chovu)
5.  Zpráva dozorčí rady
6.  Volba členů Výboru
7.  Volba členů DR.
8.  Návrhy členů
9.  Diskuze
10.Usnesení a ukončení schůze
 
 
 Upozorňujeme, že pokud by nastala omezení kvůli Covid 19 a výstava se nemohla uskutečnit, proběhne volební ČLSCH 19.9.2020 již od 10.00 hod.
V případě, že taková situace nastane, budete včas informováni o podrobnostech na tomto webu KABT.
 

Upozorňujeme členy KABT, že je již možné zasílat návrhy na ČLSCH, která se koná v Choceradech, 19.září 2020. Návrhy zasílejte na e-mail klubu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (uzávěrka je 5.9.2019)  

Výbor KABT sděluje všem členům, že dnes byla spuštěna nová genealogie. Odkaz naleznete na webových stránkách klubu, anebo zde

Letacek podzim 2020

 


Zápis z konání schůze výboru č. 4/20 - Zbraslav u Brna 11.7.2020


Pozvánka na svod Zbraslav u Rosic

Vzhledem ke stále trvajícím problémům ohledně pandemie koronaviru , není možnézajistit účast nominovaných zahraničních rozhodčích ani na letní výstavu. která se měla konat 11.7.2020 ve Zbraslavi. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o zrušení této výstavy.Protože však musíme zajistit chovatelský servis členům a vzhledem k nekonání žádných psích výstav není možno naplnit podmínky Organizačního řádu ohledně článku II. Bulterier bod 2. a Miniaturní bulterier bod 2. Podmínky pro zařazení do chovu, rozhodli jsme se uspořádat mimořádný uchovňovací svod psů, kde úspěšné absolvování tohoto svodu bude nahrazovat podmínky stanovené v tomto bodu. Pes bude na svodu posouzen podle dosavadní svodové karty a ke splnění podmínek chovnosti nesmí mít žádné vady, které jsou stanovené jako vyřazující z chovu. Tímto rozhodnutím se mění výše uvedené body Organizačního řádu a to do odvolání. Pro splnění podmínek zařazení do chovu pro bulteriery i miniaturní bulteriery platí to, že by se tohoto svodu měli zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu, dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu.


Výbor KABTZápis ze schůze výboru ze dne 3.6.2020

Dne 3.6.2020 proběhla online schůze výboru , na které bylo projednáno toto:

Vzhledem ke stále trvajícím problémům ohledně pandemie koronaviru , není možnézajistit účast nominovaných zahraničních rozhodčích ani na letní výstavu. která se měla konat 11.7.2020 ve Zbraslavi. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o zrušení této výstavy.Protože však musíme zajistit chovatelský servis členům a vzhledem k nekonání žádných psích výstav není možno naplnit podmínky Organizačního řádu ohledně článku II. Bulterier bod 2. a Miniaturní bulterier bod 2. Podmínky pro zařazení do chovu, rozhodli jsme se uspořádat mimořádný uchovňovací svod psů, kde úspěšné absolvování tohoto svodu bude nahrazovat podmínky stanovené v tomto bodu. Pes bude na svodu posouzen podle dosavadní svodové karty a ke splnění podmínek chovnosti nesmí mít žádné vady, které jsou stanovené jako vyřazující z chovu. Tímto rozhodnutím se mění výše uvedené body Organizačního řádu a to do odvolání. Pro splnění podmínek zařazení do chovu pro bulteriery i miniaturní bulteriery platí to, že by se tohoto svodu měli zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu, dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu.

Zapsala : Petra Fišerová


Upozornění: ČMKJ pí.Šestáková má dovolenou od 2.6. do 16.6.2020


Přihláška na Uchovňovací svod Zbraslav u Rosic 11.7.2020


Vážení členové,

vzhledem k nejisté situaci kolem Covid 19 jsme my, členové výboru KABT, museli učinit nové rozhodnutí.
Není možné uspořádat výstavu ani v červenci, neboť nemáme jistotu, že se nominovaní rozhodčí nakonec dostaví, jelikož jsou ze zemí, kde by pravděpodobně museli  po návratu z České republiky do karantény. Samotní rozhodčí zatím svou účast z objektivních důvodů neslíbili.
Klub je povinen zajistit členům chovatelský servis. 
Dne 11.7.2020 proběhne ve Zbraslavi u Rosic v areálu MSKS místo výstavy mimořádný - tzv. "UCHOVŇOVACÍ SVOD". Předpokládáme vyšší účast, takže zajistíme dva rozhodčí a dva kruhy. Přihlášky budou na webu klubu a budou se zasílat na mailovou adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na každého psa je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Platba proběhne na místě. Cena pro člena klubu je 500 korun a pro nečlena klubu 1000 korun. Lze se přihlásit i na místě za jednotnou cenu 1000 korun.
UCHOVŇOVACÍ SVOD  -   svod by měl absolvovat každý, kdo chce uchovnit svého psa či fenu, neboť tento svod nahrazuje povinnou výstavu. Svodu by se měli  zúčastnit ti, kteří už mají svod hotový a nemají výstavu,  dále ti, kteří nemají ani svod ani výstavu. Absolvováním tohoto uchovňovacího svodu si můžete splnit podmínky k chovnosti.


Výborová schůze č.2/2020


Vzhledem k rozhodnutím vlády o zákazu konání veřejných akcí se Speciální a klubová výstava, která se měla konat 16.5.2020 v Choceradech, oficiálně ruší. Co se týče zaplacených poplatků za přihlášky je možno je přesunout na další konané výstavy, nebo požádat o vrácení poplatku. Pokud chcete poplatek vrátit musíte o to požádat písemně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte jméno a doklad o zaplacení poplatku případně podrobnosti o platbě. Pokud si nepožádáte, bude poplatek automaticky považován za platbu na další výstavu. O platnosti dalších výstav bude rozhodnuto před termínem jejich konání aktuálně podle dalších rozhodnutí vlády ČR.

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA SVOD DO CHOCERAD
(součastně funkční s přihláškou ke stažení v sekci "DOKUMENTY KE STAŽENÍ)


PROPOZICE NA SV KABT CHOCERADY 16.05.2020

Vážení členové klubu a  vystavovatelé.
Podařilo se nám vykomunikovat s laboratoří Laboklin, že by na naší jarní výstavě  zájemcům o genetické testy  odebrali stěry na geneticky přenosné nemoci u bulteriera a mini bulteriéra. Žádáme o Vaši zpětnou vazbu pro zmíněnou laboratoř, zda je o tuto službu zájem, abychom mohli doladit detaily.

Laboratoř nabízi jak finančně zvýhodněné balíčky testů, tak i samostatné testy na jednotlivé nemoci. Brzy budeme mít k dospozici i ceník těchto služeb.

Dále prosíme všechny, aby se vyjádřili, zda by měli zájem o vyšetření srdce dopplerem a o sonografické vyšetření ledvin. Zvažujeme možnost oslovit akreditovaného veterináře (kardiologa) , zdy ba nám v květnu v Choceradech tato vyšetření udělal. 

Jak laboratoř  tak kardiologa můžeme obejdnat pouze při určitém minimálním počtu zájemců.

Organizační tým výstav KABT

V případě zájmu kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Redakční rada KABT by ráda upozornila o možnosti zveřejnění inzerce v Ročence 2020. Zájemnci o placenou inzerci mohou poslat příspěvky na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme chovatele, že platí pravidlo pro ruční dopisování psa v Krycím listě. Při změně krycího psa je třeba požádat písemně (emailem) poradkyni chovu o schválení nového krycího psa. Poradkyně chovu, pokud psa schválí, pošle obratem email o schválení. Tuto zprávu je třeba vytisknout a přiložit k přihlášce k zápisu vrhu štěňat a ke krycímu listu (část CD), a to celé poslat na plemennou knihu do 28. dnů po narození štěňat.
Při žádosti o krytí zahraničním psem je nutno přiložit kopii rodokmenu psa s potvrzenou chovností, nebo kopii rodokmenu jeho potomků.

Upozorňujeme všechny chovatele, že nakrytí feny bez platného krycího listu je porušením organizačního řádu a chovatel se vystavuje riziku, že štěňata neobdrží průkazy původu.

Dále, kdo nakryje fenu bez platného krycího listu, je povinen automaticky provést genetický test paternity, aby štěňata mohla dostat zápisová čísla a také rodokmen. Totéž platí, pokud bude přihláška vrhu zaslána na ČMKJ po 3 měsících stáří štěňat.


Výborová schůze č.1/2020


Vážení vystavovatelé,
do soutěže TOP Bull zasílejte zpracované podklady na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do konce února 2020, podklady budou obsahovat dosažené tituly, počet bodů, počet výstav a fotografii psa (nejlépe ve výstavním postoji a takovou, která ještě nebyla uveřejněna). Výsledky budou uveřejněny na stránkách klubu a slavnostní předávání cen se uskuteční při jarní klubové výstavě KABT.


Přihláška na svod KABT při DUO CACIB Brno  1.2.2020 

  

Zájemci se hlaste na klubový mail   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.